• 2017/2018

   • Obsah

    Rozlúčka s deviatakmi 2

    Koncoročný výlet deviatakov 3

    Svätojánska noc. 3

    Prváci v "EURÁCKOM KRÁĽOVSTVE" 3

    Exkurzia - METEOROLOGICKÁ STANICA Dudince + kúpalisko 4

    ATLETIKA – Krupina 4

    Školský výlet - Harmanecká jaskyňa 5

    Výlet 5

    Atletika v Banskej Bystrici 5

    Atletika 6

    Kráľovstvo - Peniažkovo (finančná grmotnosť) 6

    Exkurzia na dopravné ihrisko 6

    Koncoročná akadémia 7

    Plavecký výcvik 7

    Model meteorologického balóna 7

    Školská exkurzia ZUŠ 7

    ..hľadá sa SUPERSTAR 2018 8

    Deň otvorených dverí v ZUŠ 8

    ZUŠ a MŠ v Penzióne Hont. Moravce 9

    Meteorologická stanica. 9

    "Pohybom ku zdraviu" 9

    Beseda s poľovníkom 10

    Deň Zeme 10

    Matematická olympiáda 10

    Hviezdoslavov Kubín 10

    Kremnické Laso 2018 11

    Žarnovické pódium 2018 11

    Tretiaci a vybrané slová 11

    Výchovný koncert ZUŠ 12

    Svetový deň vody 12

    Prezentácia kníh 13

    Marec mesiac knihy- pondelkové čítanie 13

    Literárny kvíz 13

    Hviezdoslavov Kubín- obvodné kolo 13

    III.S číta I.S 14

    Pasovanie prvákov za čitateľov 14

    Dni hlasného čítania v ŠKD 15

    Hviezdoslavov Kubín 15

    Školoské kolo Hviezdoslavoho Kubína pre špeciálne triedy. 15

    Marec- mesiac knihy 15

    Program ZUŠ pre JDS Hont. Moravce 16

    Triedne kolá súťaže "... hľadá sa SUPERSTAR 2017/2018" 16

    Fašiangový ples 16

    Korčuliarsky kurz 17

    Okresné kolo- Šaliansky Maťko 17

    Karneval 17

    Lyžiarsky výcvik - Ski Polomka 17

    Zimný športový deň. 18

    Vianočný koncert ZUŠ 18

    Vianočná akadémia 18

    Špeciálne triedy- vystúpenie v Penzióne 19

    Imatrikulácia 19

    Šaliansky Maťko 19

    Exkurzia -múzeum v Seredi 20

    Mikuláš na škole 20

    Súťaž v speve ľudových piesní 20

    Divadelné predstavenie: Denník Anny Frankovej 20

    Piataci na pošte 21

    Informatická súťaž iBobor 21

    Exkurzia Lišov - žiaci výtvarného odboru ZUŠ 21

    Jesenná výzdoba 21

    Svetový deň behu 21

    "Záložka do knihy spája školy!" 22

    Hrozienka v Penzióne 22

    Vystúpenie v Penzióne - špeciálne triedy 22

    Výstavka plodov jesene 23

    Medzinárodný deň stromov 23

    Svetový deň zdravej výživy. 23

    Atlantis Center Levice 24

    Mesiac úcty k starším 24

    Týždeň bez sladkostí 24

    Výtvarná súťaž - Svetový deň ochrany zvierat 25

    Exkurzia na Lišov 25

    Beseda s policajtom 25

    Detská všestranosť 26

    Objav mlieko 26

    Buon giorno, Lačho džives 26

    Plameň 27

    Ochrana človeka a zdravia 27

    Európsky deň jazykov 27

    Európsky týždeň športu 23.9.2017 – 30.9.2017 27

    Letná škola 28

     

    Rozlúčka s deviatakmi

     

    Keď končí sa spoločná cesta, smiech zanikol v tichu opustenej triedy,
    zostali po nás iba prázdne miesta, na zemi kúsok roztrúsenej kriedy.
    V pamäti zbieraš vzácne chvíle a v ušiach znie Ti ozvena krokov,
    poslednou stránkou triednej knihy zatváraš krásnych deväť rokov.“

    29.júna 2018 sme spoločne s našimi deviatakmi prežili ich posledný deň na našej škole. Prišli sme sa s nimi rozlúčiť a popriať im do ďalšieho štúdia na stredných školách i do ďalšieho života len to najlepšie.

    Milí naši deviataci, do ďalšieho života Vám všetci pedagógovia, zamestnanci našej školy a spolužiaci želajú  mnoho úspechov, spokojnosti a úsmevu na tvári.

    Milí naši absolventi, pamätajte si, že dvere našej školy sú pre Vás vždy otvorené …

     

     

    Koncoročný výlet deviatakov

     

    V dňoch 22.-24.6.2018 moji zlatí deviataci prežili svoj posledný koncoročný výlet na základnej škole na termálnom kúpalisku Margita Ilona. I napriek tomu, že nám počasie neprialo, sme vďaka súdržnosti a vynikajúcemu kolektívu zažili kopec zábavy, pri ktorej nám nechýbal úsmev na tvári.

    Verím, že na všetko, čo sme spolu prežili počas týchto posledných spoločne strávených chvíľ budú s láskou a nadšením spomínať.

     

    Svätojánska noc.

     

    Žiaci 7. a 8 . ročníka špeciálnej triedy, si dobrovoľne predĺžili pobyt v škole, aby zavŕšili koniec školského roka spoločne prežitým zábavno - rekreačno - športovo - pracovným odpoludním, ktoré zavŕšili spaním v škole. Najskôr si upratali triedu, prali, žehlili, umývali, aby sa mohli v čistom prostredí pustiť do prípravy olovrantu, neskôr večere. Predtým si však zašportovali jazdou na korčuliach, hraním futbalu a cvičením tabaty. Po výdatnej večeri pán učiteľ Izák všetkých prekvapil malinovo-šľahačkovými pohármi. Aby svätojánska noc mala svoje čaro, nazbierali  si bylinky, z ktorých  si k pozeraniu filmu "Škola rocku", navarili bylinkový čaj. Svätojánsku noc ukončili spoločne pripravenými raňajkami, uprataním triedy a so zážitkami sa pobrali domov, aby sa pripravili na posledný deň v škole.

     

    Prváci v "EURÁCKOM KRÁĽOVSTVE"

     

    Posledné dni školského roka si naši prváci spríjemnili zaujímavým predpoludním. V utorok - 26.6.2018 sa spolu "preniesli" do EURÁCKEHO KRÁĽOVSTVA. Najskôr sa zoznámili s celou kráľovskou rodinou: kráľom Euritusom I., kráľovnou Eurikou Márnivou, s ich ministerkami a aj s kráľovskými deťmi. Všetky tieto rozprávkové bytosti predstavovali euro bankovky a  aj mince. Jednoduchou hravou formou ich  žiaci spoznávali, naučili sa ich usporiadať a pomocou krásnych omaľovánok si aj zapamätali farbu  všetkých bankoviek a mincí. Vyskúšali si výhody aj nevýhody výmenného obchodu, zoznámili sa s"EURONOSIČMI" a  s "EUROJEDÁKMI". Bodíky, ktoré počas putovania kráľovstvom nazbierali, vymenili za mince a vykúšali si nakupovanie v  obchodíku, s malými hračkami z kinder- vajíčok.  Na záver si precvičili matematiku na vesekých úlohách v pracovných listoch. Zistili, že je dôležité poznať hodnotu bankoviek, pozorne si spočítať výdavok- jednoducho- byť kamarát s peniažkami už odmalička. 

     

    Exkurzia - METEOROLOGICKÁ STANICA Dudince + kúpalisko

     

    Žiaci 7.ročníka a 7.,8.ročníka špec.tried navštívili meteorologickú stanicu v Dudinciach, aby si utvrdili poznatky z fyziky, týkajúce sa pozorovania a merania počasia. Pán Moravík, pracovnník meteostanice, ukázal žiakom skutočné prístroje na meranie počasia a žiaci si mohli tieto prístroje porovnať s tými svojimi, ktoré vyrobili v škole v rámci projektu. Mohli sa tak rovnocenne zapojiť do odborného výkladu a preukázali tak svoje vedomosti, ktoré si na hodinách fyziky osvojili. Pán meteorológ na konci oznámil žiakom, že počasie bude priaznivé a že naše naplánované kúpalisko, môžeme bez obáv absolvovať.Pokračovali sme návštevou kúpaliiska, kde si žiaci dosýta užii tobogány a poloprázdne bazény.

     

    ATLETIKA – Krupina


     

    Dňa  20.6.2018 sa konalo okresné kolo v ľahkej atletike žiakov 3. a 4.ročníka v Krupine. Našu školu reprezentovali žiaci : J.Bartoš, P.Bernoláková, S.Výbohová, M.Meňuš, M.Bendík, S.Pilinský, L.Luknišová. V silnej konkurencii škôl v okrese Krupina naši tretiaci získali:

    Jakub Bartoš - 1.miesto - skok do diaľky, 1.miesto - hod kriketovou loptičkou.

    Sára Výbohová - 1.miesto - beh na 50 m, 1.miesto - skok do diaľky,

    Matúš Meňuš - 2. miesto - beh na 50 m, 2.miesto - skok do diaľky,

    Všetkým žiakom srdečne blahoželáme za úspešnú reprezentáciu našej školy !

     

    Školský výlet - Harmanecká jaskyňa


     

    Žiaci 1.- 4.roč. sa dňa 19.6.2018 zúčastnili školského výletu do Harmaneckej jaskyne. Aby nám jaskyňa odkryla svoje krásy, museli sme zdolať náročnejšiu turistickú trasu. Horúce chvíle z pochodu vystriedal chlad z jaskyne. Nemali sme strach z pravekého medveďa ani z jaskynnej tmy. Z prekrásneho prostredia Veľkej Fatry sme sa presunuli na námestie nášho krajského mesta. Žiaci si mohli poprezerať vojenskú techniku pred pamätníkom SNP. Náš výlet nám potvrdil, že naši najmenší žiaci vedia byť odvážni a nezľaknú sa  žiadnej náročnej prekážky.

     

    Výlet


     

    Dňa 13. 6. 2018,  sa žiaci II. stupňa vybrali na výlet do nášho hlavného mesta Bratislavy. Počasie nám prialo, napriek nepriaznivej predpovedi.

     Navštívili sme Devín. Tu sme si priblížili život z dávnych rytierskych časov.

    Potom niečo moderné: výstava Lego, kde sme mohli vidieť skutočne čokoľvek postavené z kociek Lega. A ako inak, aj vyskúšať si niečo vlastné vytvoriť.

    Záver výletu sme tradične ukončili nakupovaním

     

    Atletika v Banskej Bystrici

    Dňa 12.6.2018 sa konalo krajské  kolo v ľahkej atletike žiakov 5.-9.ročníka v Banskej Bystrici. Našu školu reprezentovali postupijúci žiaci z okresného kola Michal Škrváň a Martin Mačura.

    V silnej konkurencii športových základných škôl sa stal Michal Škrváň absolútnym víťazom krajského kola v disciplíne skok do diaľky s výkonom 588cm a postúpil na Celoslovenskú olympijádu detí a mládeže s medzinárodnou účasťou Kalokagatia 2018 v Trnave v dňoch 19.6.-21.6.2018.

    Martin Mačura sa umiestnil na vynikajúcom 3.mieste v disciplíne - v behu na 60m s výkonom 7,56 .

    Našim žiakom srdečne blahoželáme za úspešnú a dôstojnú reprezentáciu našej školy a Miškovi želáme veľa úspechov na reprezentácii na majstrovstvách SR.


     

    Atletika


     

    Dňa  6.6.201 sa konalo okresné kolo v ľahkej atletike žiakov 5.-9.ročníka ,v Krupine. Našu školu reprezentovali žiaci : Miroslava Jeloková, Timea Fridrichová, Sarah Kováčová, Diana Hroncová, Martin  Mačura, Ivan  Gunár,Michal Škrváň, Tomáš Hradský , Maxim Bobak, Martin Spodniak.

    V silnej konkurencii škôl v okrese Krupina naši žiaci získali 1.miesto - štafeta chlapci, 3.miesto - skok do diaľky 2.miesto - skok do výšky - Tomáš Hradský, 1.miesto- beh na 60m- Martin Mačura , 1.miesto-skok do diaľky-Michal Škrváň.Ostatní žiaci si utvrdili svoje limity, dokonca niektorí mali osobné rekordy. Všetkým žiakom srdečne blahoželáme za úspešnú a dôstojnú reprezentáciu našej školy !!!

    Martinovi a Michalovi prajeme veľa úspechov na krajskom kole v Banskej Bystrici, dňa 12.6.2018.

     

    Kráľovstvo - Peniažkovo (finančná grmotnosť)


     

    Celý deň (6. 6. 2018) prežili žiaci špeciálnych tried v kráľovstve Peniažkove. V úvode sa žiaci rozprávali o pojme "peniaze", na čo nám peniaze slúžia, odkiaľ sa peniaze berú a na čo sa peniaze míňajú. Žiaci boli rozdelení do troch skupín, pričom jednotlivé skupiny zbierali body v nasledujúcich úlohách: 1. nákup potravín v Jednote Hontianske Moravce v hodnote 5€. Téma nákupu bola "zdravé raňajky". Žiaci si museli vedieť vybrať správny tovar z rozsiahlej ponuky, zrátať, koľko stojí ich nákup, museli si vedieť odvážiť zeleninu, ovocie a vedieť vypočítať, koľko stojí dané množstvo tovaru, ak poznajú cenu za 1 kg. Nasledovalo vyhodnotenie nákupu a pridelenie bodov. 2. Exkurzia na pošte - pani poštárka žiakom vysvetlila na čo slúži ľuďom pošta, ako sa správne vypisujú šeky a odkiľ prichádzajú na poštu peniaze. 3. Žiaci počítali praktické matematické príklady, za každý správny píklad boli udelené body. 4. Nasledoval rozhovor o našich prianiach, želaniach. Žiaci kreslili, čo by si chceli kúpiť a rozmýšľali, ako získať peniaze na svoj sen. 5. Ďalej získavali žiaci body manipuláciou s mincami a bankovkami. 6. A na záver žiaci vymaľovávali euro bankovky a euro mince. Žiakom sa zaujímavé doobedie veľmi páčilo.


     

    Exkurzia na dopravné ihrisko


     

    Dňa 8.6.2018 sa žiaci 1.- 4.roč. zúčastnili exkurzie na dopravné ihrisko do Krupiny, kde si rozšírili a upevnili svoje teoretické vedomosti o dopravných značkách, pravidlách bezpečného správania sa chodcu a cyklistu na ceste. Pravidlá cestnej premávky a svoje zručnosti si precvičili ako cyklisti  pri riešení reálnych dopravných situáciách na križovatkách.


     

    Koncoročná akadémia


     

    Dňa 6.júna 2018 sa konala KONCOROČNÁ AKADÉMIA žiakov 1. až  4.ročníka a žiakov ŠKD. Žiaci si pre svojich najbližších pripravili básničky, pesničky, poučné a vtipné scénky,nechýbal ani tanček. Folklórny súbor Hrozienka sa prezentoval s pásmom "Domov", v ktorom nám pripomenuli, že všade dobre doma najlepšie. Program bol pestrý, obohatený vystúpením žiakov zo ZUŠ. Záver patril našim skvelým SUPERSTARISTOM.


     

    Plavecký výcvik


     

    Žiaci tretieho a šiesteho ročníka sa v dňoch 22.5. až 25.5. zúčastnili plaveckého výcviku v hoteli Hviezda. Počiatočnú neistotu postupne vystriedala radosť z vody a plávania. Neplavci získali základné plavecké zručnosti a plavci sa v nich zdokonalili. Na konci výcviku otestovali svoje plavecké schopnosti počas rôznych plaveckých súťažiach.

     


     

    Model meteorologického balóna


     

    Žiaci 6.ročníka zažili netradičnú hodinu fyziky, pod vedením spolužiaka Vladka Baláža. Vladko počas celej hodiny predstavoval vlastný projekt modelu meteorologického balóna, pod názvom "PUTNIK". Na projekte spolupracuje so svojim bratrancom, za finančnej pomoci partnerov a mediálnych partnerov. Vladkovým projektom, ktorý bol veľmi zaujímavý, pútavý a na vysokej úrovni odprezentovaný, si žiaci utvrdili a rozšírili poznatky z fyziky. Ďakujeme Vladkovi za zážitkové učenie a želáme mu, aby im prieskumný let balóna vyšiel.


     

    Školská exkurzia ZUŠ


     

    Na scéne Štátnej opery v Banskej Bystrici ožil príbeh Kocúra v čižmách. Naša Základná umelecká škola si túto rozprávkovú operu išla pozrieť v pondelok 28. mája so žiakmi všetkých vekových kategórií, ktorí so zatajeným dychom počúvali rozprávanie pestúnky Matildy, o tom, ako šikovný Kocúr v čižmách oženil svojho pána, chudobného mlynára, s krásnou princeznou. Na pestré kostýmy, hudbu orchestra a interaktívno-fantazijný príbeh sme videli z balkóna opery, čo zanechalo v nás nezabudnuteľné zážitky.

    Po predstavení sme sa presunuli do Vily Dominika Skuteckého. Je to unikátna rodinná vila so záhradou, ktorú si v Banskej Bystrici nechal postaviť maliar Dominik Skutecký. Pozreli sme si stálu expozíciu, ktorá sprostredkúva históriu jeho rodiny. Žil aj vo Viedni a v Benátkach a rodina si zažila aj dramatické chvíle, čo sa odzrkadlilo na jeho tvorbe, ktorá je charakteristická impresionistickou maľbou konca 19. storočia. Žiaci si vypočuli pútavý výklad p. lektorky a návštevu tejto vily určite všetkým len odporúčame.


     

    ..hľadá sa SUPERSTAR 2018


     

    Dňa 21.mája 2018  usporiadala naša škola už šiesty  ročník speváckej súťaže ...hľadá sa SUPERSTAR. Súťaž sa konala v priestoroch liečebného domu Diamant v Dudinciach. Súťaže sa zúčastnilo 8  žiakov a všetci sa zodpovedne pripravovali pod vedením p. uč. Mlicha už niekoľko týždňov vopred. Ich snaha nebola márna a všetci sa nám predviedli ako ozajstné spevácke hviezdy. Porotcovia to nemali jednoduché, ale nakoniec vybrali 4 finalistov, spomedzi ktorých si žiaci vybrali svojho favorita. Formou žetónov, každý žiak a vyučujúci  hodil hlas svojmu favoritovi, a tak sa rozhodlo o tohtoročnej školskej superstar. V tomto šk. roku sa ním stal žiak 1.ročníka Leo Bernolák.  Srdečne mu blahoželáme a prajeme  mu  veľa úspechov vo svojej speváckej kariére. Program dopĺňala  aj školská kapela Crazy Monkeys a tanečný krúžok Lentilky. Všetci boli úžasní a opäť nás presvedčili o svojich kvalitách.

    Veľké poďakovanie patrí sponzorom za ich finančné prostriedky,  za pomoc pri organizácii a všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k dobrému priebehu podujatia, a tak pripravili deťom pekné dopoludnie plné nezabudnuteľných  zážitkov.


     

    Deň otvorených dverí v ZUŠ


     

    V priestoroch Základnej umeleckej školy sa vo štvrtok uskutočnil "Deň otvorených dverí". Toto podujatie bolo určené pre predškolákov z materskej škôlky a prvákov zo základnej školy. Okrem toho, že si mohli prezrieť vyučovacie priestory, vybavenosť školy, vypočuli si aj koncert súčasných žiakov v hre na klavír a keyboard. Oboznámili sa s možnosťami populárneho nástroja keyboard a aktívne sa aj zapojili do muzicírovania s ľahko-ovládateľnými nástrojmi, pripravené boli pre nich ajedukačné interaktívne hry.

    Výtvarný odbor mal pre najmenších pripravených viacero výtvarných techník. Začali maľbou temperovými farbami a namaľovali si rámik svojho obrazu. Potom si vyskúšali kresbu farbičkami a fixkami a svoju kreatívnosť uplatnili pri dotváraní obrazu s autíčkom alebo sukňou princeznej. V závere si svoje dielka mohli vyzdobiť netradičnými materiálmi, napr.gombíkami, kamienkami a goralkami. Mali možnosť kresliť prstami do múky a svoju predstavivosť precvičiť skladaním puzzle. Veríme, že spoločne strávené chvíle pri umeleckých činnostiach boli príjemným spestrením dňa pre všetkých.


     

    ZUŠ a MŠ v Penzióne Hont. Moravce


     

    Aj tento rok sa Penzión Hontianske Moravce ozýval skladbami, básňami a piesňami, ktoré venovali babičkám pri príležitosti Dňa matiek žiaci zo Základnej umeleckej školy a detičky z Materskej škôlky. Najmenší oduševnene recitovali svoje básne a v ľudových krojoch aj zatancovali. Žiaci hudobného odboru zas zahrali známe melódie pestrých žánrov. Milé stretnutie bolo ukončené rozdávaním ručne vyrobených výrobkov pre prítomné babky a dedkov. Veríme, že boli všetci potešení a program sa im páčil.


     

    Meteorologická stanica.


     

    Žiaci 7.ročníka si v areáli školy zhotovili vlastnú meteorologickú stanicu, pozostávajúcu z ukazovateľa smeru vetra, anemometra, zrážkomera, zachytávača prachových čiastočiek a meteorologickej búdky. V týždni od 21.5.- 25.5.2018 budú realizovať vlastné pozorovanie, kde si budú zaznamenávať hodnoty do tabuľky, ktoré si spoločne vyhodnotia. Svoje pozorovania si pôjdu v júni porovnať do meteorologickej stanice v Dudinciach, kde zúročia svoje vedomosti a zručnosti z fyziky.


     

    "Pohybom ku zdraviu"


     

    Dňa 10.mája sme deň začali rannou rozcvičkou, ktorou sme si pripomenuli dôležitosť a nutnosť pravidelného pohybu. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila tento deň  za svetový deň "Pohybom ku zdraviu",aby poukázala na problém sedavého spôsobu života a z toho vyplývajúci nárast počtu niektorých chronických ochorení.  Cieľom tohto dňa je zvýšenie verejného povedomia o zdravom životnom štýle založenom na dostatku primeraného pohybu. Žiaci aktívne naštartovali deň a s dobrým pocitom, že pre seba niečo prospešné urobili, zasadli do školských lavíc, kde pokračovali vo svojich povinnostiach.


     

    Beseda s poľovníkom


     

    Dňa 26.4.2018 zavítal do našej školy ujo poľovník, ktorý si so sebou doniesol aj kúsok lesa. Žiaci sa dozvedeli aké vlastnosti má správny poľovník a ako sa stará o les, lesné zvieratká a lesné rastliny. Názornými ukážkami spoznali niektoré lesné živočíchy a ich spôsob života počas leta-zimy a vypočuli si ich zvuky. Za pútavé rozprávanie a ochotu podeliť sa so svojimi poľovníckymi zážitkami ďakujeme p. Meňušovi.


     

    Deň Zeme


     

    Dňa 20.4.2018  sa na našej škole konal DEŇ ZEME. Žiaci si rôznymi aktivitami pripomenuli význam zdravého životného prostredia pre život na našej planéte ZEM. Aktivity odštartovali krásnou prezentáciou o našej planéte. Potom sa po ročníkoch presúvali do sférického kina na film o kráse prírody a vzniku Zeme.Svojimi prácami vyzdobili priestory školy. Získané vedomosti a zručnosti si overili prostredníctvom kvízu. Každý priložil ruku k spoločnému dielu na záchranu našej prírody. Veríme, že sa im dnešný deň páčil a odnesú si aj informácie, ktoré sú dôležité pre život na na planéte Zem.


     

    Matematická olympiáda


     

    Dňa 17. 4. 2018 sa žiak 7. ročníka Alex Bobák zúčastnil okresného kola matematickej olympiády v Krupine. Za reprezentáciu školy mu ďakujeme.


     

    Hviezdoslavov Kubín


     

    Dňa 11.4.2018  sa vo Zvolene konalo regionálne kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali víťazi okresných kôl. V silnej konkurencii si obhájila svoj prednes žiačka 3.roč.- Peťka Bernoláková, ktorá sa umiestnila na 3.mieste. Žiačke srdečne blahoželáme a ďakujeme jej za reprezentáciu školy.


     

    Kremnické Laso 2018


     

    V piatok 13.4.2018 sa naša skupina CRAZY MONKEYS zúčastnila súťaže hudobných skupín Kremnické Laso 2018. V kultúrnom dome sa v kategórii do 15 rokov stretlo 11 skupín z celého Slovenska a jedna aj z Českej republiky. CRAZY MONKEYS vystúpili v zložení: Natália Kasalová (spev), Nina Baláková (spev a ukulele), Jakub Ostrihoň (gitara), Scarlet Balážová a Miroslava Jeloková (klávesy) a Martina Lietavová (bicie). Odohrali piesne: Move in the Right Direction, No Roots a Ex's & Oh's. Za ich vynikajúci výkon ich porota ocenila 3. miestom. Srdečne blahoželáme!!!


     

    Žarnovické pódium 2018


     

    Vo štvrtok 5.4.2018 sa naša školská skupina CRAZY MONKEYS zúčastnila súťaže hudobných skupín Žarnovické pódium 2018. V žarnovickom kultúrnom dome sa v kategórii do 15 rokov stretlo až 9 skupín. Naša školská skupina odohrala 3 piesne a vystúpila v zložení: Natália Kasalová (spev), Nina Baláková (spev a ukulele), Jakub Ostrihoň (gitara), Scarlet Balážová a Miroslava Jeloková (klávesy) a Martina Lietavová (bicie).


     

    Tretiaci a vybrané slová


     

    Pre každého žiaka sú vybrané slová postrachom. Žiaci tretieho ročníka však preukázali svoju odvahu a s veľkou chuťou sa pustili do ich spoznávania. Počas niekoľkých mesiacov ich vyhľadávali v básničkách, hádankách, piesňach, zaujímavých príbehoch, ... . Vybrané slová sa im zapáčili a rozhodli sa, že sa zahrajú na spisovateľov a napíšu o nich vlastné knižočky. V mesiaci marec už boli knižočky hotové. Tretiaci si na prezentáciu svojich vytvorených kníh pozvali druhákov, ktorí sa niečo o vybraných slovách dozvedeli a svojimi hlasmi rozhodli, ktorá z knižočiek ich najviac zaujala. Potom tretiaci v literárno-vedomostnom kvíze  preukázali svoje vedomosti o vybraných slovách.


     

    Výchovný koncert ZUŠ


     

    Hudba 20. storočia až po súčasnosť“ bol názov tematicko-výchovného koncertu, ktorý si pripravila Základná umelecká škola a odprezentovala pri príležitosti Dňa učiteľov. Pedagógovia, hostia a žiaci od najmenších až po deviatakov si vypočuli pestrý hudobný program, popri ktorom sa dozvedeli, ako sa hudba vyvíjala až po súčasnú podobu. Koncert to bol rozmanitý na hudobné žánre, napr. ragtime, rock´n´roll, šansón, rock, pop, disco, swing, boogie, jazz, soul, hudba k filmu, a pod.. Vďaka šikovným hudobníkom ZUŠ bolo potešené ucho staršieho aj mladšieho prítomného poslucháča. Dramaturgia koncertu bola viac zameraná na svetové a slovenské osobnosti hudobného života, ktoré majú v roku 2018 výročie. Spomenieme: E. Piaf, F. K. Veselý, Gejza Dusík, E. Suchoň, F. Sinatra. Oživením každého koncertu sú vždy spoločné muzicírovania a keďže základná škola má veľa talentovaných ľudí, nesporne zaujalo spojenie žiakov ZUŠ so žiakmi gitarového krúžku a speváčkami/účastníčkami školskej Superstar. Záver koncertu patril školskej hudobnej skupine Crazy monkeys, ktorá predstavila svoj aktuálny repertoár.


     

    Svetový deň vody


     

    27. 3. 2018 - v tento deň si špeciálne triedy pripomenuli svetový deň vody celodennými aktivitami. V gymnastickej miestnosti boli žiaci rozdelení do 4 skupín: rybky, raky, kačky a žabky (odznaky pre všetkých žiakov vyrobil p. učiteľ Mészáros). Tu sa začala aj prvá súťaž - tanečná, v ktorej všetky skupiny snažili napodobniť p. učiteľku Habánovú, ktorá na hudbu predvádzala rôzne plavecké štýly. Nasledovalo lovenie rybiek z rybníka na rýchlosť (udice nám vyrobil p. učiteľ Izák na hodinách pracovného vyučovania) a posilňovanie s 5 l bandaskami. Ďalšie aktivity sa presunuli do I. S, kde na žiakov čakala prezentácia o vode: o jej vlastnostiach, skupenstvách, zložení, využití, o vodných živočíchoch a pod. Všetkých žiakov rozosmiala zábavná úloha lovenia jabĺčok len za pomoci úst z nádoby s vodou, ale aj čítanie českej básne "Vodník". Úlohy, ktoré prebiehali vonku, boli bežecké: prenášanie vody za pomoci slamiek, štafetový beh s 5 l bandaskou, alebo umývanie rúk na čas. Po týchto súťažiach sa žiaci opäť presunuli do I. S, kde súťažili v speve piesne "Voda, voda" za hudobného doprovodu p. učiteľa Mlicha. Potom sa trieda stíšila, pretože sústredene počúvala pieseň "Voda, čo ma drží nad vodou", keďže úlohou bolo spočítať všetky slová súvisiace s vodou. Nasledovalo pitie džúsu na rýchlosť (pomarančový džús uvarili žiaci I. S s pani vychovávateľkou Mažgútovou), hádanky, vedomostná súťaž, skladanie puzzle, tajnička, osemsmerovky a písanie slova "voda" na čas. Na záver bolo vyhodnotenie, vyhrala skupina žabiek (Dávid Bartoš, Dávid Kováč, Jaroslav Kováč, Dominik Kováč).


     

    Prezentácia kníh


     

    Žaci III.S triedy ukončili Marec-mesiac knihy odprezentovaním kníh, ktoré čítali počas roka. Knihy obsahovo a graficky spracovali a pred p.uč Cmoríkovou - vyučujúcou SJL a zároveň školskou knihovníčkou, v priestoroch knižnice, si ich aj odprezentovali. Niektorým sa pri prezentácii darilo viac, niektorým menej, ale hlavný cieľ - čítanie kníh - splnili. Veríme, že vzťah ku knihám už nadobudli a knihy budú ich spoločníkmi aj naďalej.


     

    Marec mesiac knihy- pondelkové čítanie


     

    Marec  „Mesiac knihy“ bol naplnený množstvom zaujímavých aktivít, ktorých sa žiaci zhostili s nadšením a zanietene sa do každej jednej  pustili. Pripravili si, a následne prezentovali svoje projekty na zadanú tému a zároveň otvorili svoje srdiečka pre spoznávanie tajomstiev a krásy literatúry. Dnes,  26.marca, nám prišiel spríjemniť popoludnie v školskej knižnici, v rámci pondelkových čítaní p. Ing. Jankuliak, ktorý detičkám prečítal pekné slovenské rozprávky. Navyše zo srdca ďakujeme p. Ing. Jankuliakovi  za sponzorovanie našej školskej knižnice (prispel do našej knižnice čiastkou 69 eur, na zakúpenie kníh, ktoré si žiaci vybrali a budú ich s obľubou čítať- ĎAKUJEME).


     

    Literárny kvíz


     

    Dňa 22.3.2018 si žiaci 5.a 6. ročníka zmerali svoje sily vo vedomostiach z oblasti literatúry. V literárnom kvíze "Spoznávaj a obdivuj múdrosť a krásu literatúry" mohli ukázať, čo všetko o literatúre vedia. Žiaci boli výborne pripravení a ukázali svoj záujem o literatúru.


     

    Hviezdoslavov Kubín- obvodné kolo


     

    Dňa 20.marca 2018 sa  v Krupine konalo  obvodné  kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín v Krupine. Našu školu reprezentovali víťazi školských kôl. V silnej konkurencii si obhájili svoj prednes - žiačka 3.roč. Petra Bernoláková- získala 3.miesto v prednese prózy a žiačka 8. ročníka Scarlet Balážová- získala 2. miesto v prednese poézie, ktoré zároveň postúpili do krajského kola  vo Zvolene. Žiačkam  srdečne blahoželáme a ďakujeme im za reprezentáciu školy.


     


     

    III.S číta I.S


     

    Aj žiaci špeciálnych tried si pripomenuli "Marec - mesiac knihy" hlasným čítaním. Príbehmi z knihy "O Guľkovi Bombuľkovi", starší žiaci spestrili hodinu čítania tým mladším. Tí okrem pozorného počúvania vyhľadávali v pripravených omaľovánkach hlavých hrdinov, ktorých si priebežne vymaľovávali. Za ich pozorné počúvanie im starší žiaci pripravili a odovzdali na pamiatku  vlnených "Guľkov Bombuľkov", ktorí im pripomenú, že knihy treba čítať nielen v marci, ale po celý rok.


     


     

    Pasovanie prvákov za čitateľov


     

    Čítanie - to je teda zážitok ! A aký dobrý pocit, že si čítam sama, sám. Potvrdiť vám to môžu aj naši prváci, ktorí dňa 19. 03. 2018 v rámci aktivít venovaným  „marcu  mesiacu  knihy“ boli slávnostne PASOVANÍ a prijatí za čitateľov školskej knižnice.
    Najprv museli splniť niekoľko úloh. Keďže už poznajú takmer všetky písmenká, prečítali vety, ktoré sa ukrývali na rybičkách, mali poskladať puzzle a napísať, ktorá postavička sa nachádza na poskladanom obrázku, v čitateľskej štafete mali  preukázať tiež  svoje čitateľské zručnosti a schopnosť sledovať text, tu sme si preverili ich pozornosť. Po zvládnutí všetkých úloh boli naši prváčikovia  pasovaní  za "čitateľov školskej  knižnice". So zaujatím a úprimnosťou v hlase sľubovali, že sa ku knihám budú slušne správať, nebudú ich ničiť, trhať, čarbať do nich, načas ich vrátia…
    Deti odchádzali z knižnice spokojní, s úsmevom na tvári  a plní nadšenia z čítania.

                                                                                             
    Veríme, že svoj sľub, čítať knihy pre radosť i poučenie, dodržia !


     

    Dni hlasného čítania v ŠKD


     

    Žiaci 9.ročníka spríjemnili popoludnie mladším žiakom I. a II. odd.ŠKD čítaním rozprávok. Popoludnie sa nieslo v duchu "Dni hlasného čítania" pri príležitosti Marca mesiaca knihy. Všetci žiaci pozorne počúvali a pekne reagovali na otázky, ktoré mali potvrdiť, že vedia počúvať a byť pozorní, za čo boli odmenení sladkosťami.


     

    Hviezdoslavov Kubín


     

    Dňa 12.3. 2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín.Žiaci boli rozdelení do troch kategórií. V I.kategórii /2.-4-r./ poézia  sa na 1.mieste umiestnila Vivien Kováčová a v próze- Petra Bernoláková,  v II.kategórii /5.-6.r./ poézia  sa na 1.mieste umiestnila Adela Jeloková,v III.kategórii /7.-9.r./ poézia  sa na 1.mieste umiestnila Scarlet Balážová a v próze Martina  Lietavová Všetci zúčastnení získali účastnícky diplom. Víťazi postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 20.3.2018 v krupine. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v okresnom kole.

     

    Školoské kolo Hviezdoslavoho Kubína pre špeciálne triedy.


     

    Porota (p. riaditeľka, p. zástupkyňa a p. uč. I. Kosová) vyzdvihla vysokú úroveň všetkých účastníkov. Na 3. mieste sa umiestnil Šimon Baláž, na 2. mieste Tomáš Oláh a na 1. mieste Sandra Bartošová. Do Krupiny na Sládkovičovu Krupinu postupujú: Dávid, Kováč, Marcela Oláhová, Tomáš Oláh, Klaudia Kováčová, Šimon Baláž, Sandra Bartošová a Frederika Kováčová. Všetkým im držíme palce.


     

    Marec- mesiac knihy


     

    Dňa 7.3.2018 pri príležitosti Marca- mesiaca knihy, navštívili našu školskú knižnicu detičky z MŠ- elokovaná trieda. Pani knihovníčka ich oboznámila s činnosťou knižnice, s nadšením si vypočuli rozprávku o Snehulienke a siedmich trpaslíkoch a vymaľovali si omaľovánky z prečítanej rozprávky. Deti boli knižnicou očarené a veríme, že sem budú s radosť chodiť, keď z nich vyrastú „veľkí“ čitatelia, aby si mohli vypožičať nejakú peknú knižku, pretože nie nadarmo sa hovorí, že KNIHA JE NAJLEPŠÍ PRIATEĽ ČLOVEKA.


     

    Program ZUŠ pre JDS Hont. Moravce


     

    Hudobný programom prispeli dve žiačky našej Základnej umeleckej školy na utorkovej schôdzi Jednoty dôchodcov Slovenska v Hontianskych Moravciach. Na klavíri sa predstavila Veronika Kašiarová skladbou od Beethovena v sólovej hre a rezkým boogie žánrom spolu s p. učiteľkou v štvorručnej hre. Zmes piesní od džezových speváčok Etty James a Elly Fitzgerald zas interpretovala na keyboarde Natália Kasalová. Veríme, že takýmto verejným vystúpením sa naši žiaci viac osmeľujú a zároveň si zdokonaľujú svoju hudobnú pamäť. Prítomní ich ocenili potleskom a sladkou pozornosťou.


     

    Triedne kolá súťaže "... hľadá sa SUPERSTAR 2017/2018"


     

    V dňoch od 12.2. do 16.2. prebehli v jednotlivých ročníkoch triedne kolá súťaže "... hľadá sa SUPERSTAR 2017/2018". Žiaci, ktorých výkony boli najpresvedčivejšie, postúpili do školského kola: Leo Bernolák, Katarína Klimentová, Petra Bernoláková, Laura Pálešová, Jozefína Karvayová, Nina Baláková, Natália Kasalová, Miroslava Jeloková, Stanislav Meňuš. Víťazom triednych kôl srdečne blahoželáme, a tešíme sa na ich vystúpenie na školskom kole…


     

    Fašiangový ples


     

    16.2.2018 sa konal na našej škole 2.ročník Fašiangového plesu. Naši žiaci nás presvedčili o tom, že sa vedia super baviť a že nezabudli tanečné kroky, ktoré sa naučili na tanečnom kurze. Tanečné prvky si zopakovali pri tancoch ako sú waltz, tango, valčík, cha-cha, jive, salsa, polka a iné. Po oficiálnej časti sa všetci spoločne zabávali. Zábava bolá výborná a už teraz sa tešíme na 3.ročník Fašiangového plesu.


     

    Korčuliarsky kurz


     

    Dňa 7.februára 2018 absolvovali žiaci II.stupňa kurz v korčuľovaní na zimnom štadióne v Leviciach. Zúčastnilo sa ho 21 žiakov, ktorí boli rozdelení do troch skupín -  začiatočníci , mierne pokročilí a stredne pokročilí. Všetci sa zdokonalili. Spoločne sme prežili príjemné športové dopoludnie s dobrým pocitom, že sme sa niečo  nové naučili, resp.zdokonalili si techniku korčuľovania sa tešíme na ďalší výcvikový kurz, ktorý sa uskutoční 28.februára 2018. 


     

    Okresné kolo- Šaliansky Maťko


     

    Dňa 26.1.2018 sa uskutočnilo v Krupine okresné kolo v prednese povestí "Šaliansky Maťko" . Našu školu reprezentovali víťazi školských kôl. Napriek silnej konkurencii sa na peknom 2. mieste umiestnila žiačka 3. ročníka Laura Pálešová. Srdečne jej blahoželáme.


     

    Karneval


     

    Dňa 1.2.2018 sa na našej škkole konal karneval. Hneď zrána sa nám predstavila tanečná skupina Lentilky, po nej nám krásne zaspievala Nina Baláková a na záver programu sa o skutočnú zábavu postarala školská hudobná skupina Crazy Monkeys. Po nich sa škola premenila akoby šibnutím čarovného prútika na miesto, kde si dali stretnutie rôzne rozprávkové bytosti, zvieratká, ale i indiáni, bojovníci a ďalšie zaujímavé povolania. O hudbu sa nám postaral p. uč. Mlich. Po slávnostnom otvorení nasledovalo predstavenie masiek po jednotlivých triedach. Masky sa nám ukázali vo svojej kráse. Potom sa už rozprúdila promenáda, počas ktorej mala najťažšiu úlohu porota. Snažila sa vybrať tie najkrajšie masky. Hodnotili nápaditosť, originalitu a náročnosť zhotovenia masiek. Porota to naozaj nemala jednoduché. Všetko dopadlo výborne a už teraz sa tešíme na ďalší karneval, ktorý nás čaká budúci šk.rok.


     

    Lyžiarsky výcvik - Ski Polomka


     

    Už po tretíkrát žiaci našej školy absolvovali lyžiarsky výcvik v stredisku Polomka. Výcvik bol  zdokonaľovací, pretože väčšina žiakov už základné lyžiarske zručnosti zvládnuté mala. Zdokonaľovali sme sa v plynulosti jazdenia, v zdolávaní nerovnomerného terénu, jazdou pri rôznej kvalite snehu a užili sme si aj "vrtochy" počasia. Záver lyžiarskeho patril pretekom v slalome, kde žiaci zdolávali terén za výdatnej hmly. Aj napriek nepriaznivému  počasiu žiaci predviedli výborné výkony a vzájomne si ich porovnali. Boli rozdelení do troch skupín podľa výkonnosti. V 1.skupine sa najlepšie darilo Martinovi Mačurovi, v 2.skupine - Michalovi Škrváňovi a v 3.skupine - Anastasii Voitiuk. Okrem lyžiarskych zručností, v ktorých sa zdokonalili, nás opäť naši žiaci presvedčili, že vedia byť k sebe ústretoví, ohľaduplní, ochotní si vzájomne pomôcť a vzájomne sa povzbudzovať. Na záver môžme skonštatovať, že sme zažili opäť jeden vydarený, úspešný a hlavne bez žiadneho zranenia, lyžiarsky výcvik.


     

    Zimný športový deň.


     

    Žiaci špeciálnych tried využili snehovú nádielku na rekreačno- športové dopoludnie, kedy si vyskúšali svoje zručnosti na bežkách, kde sa naučili zjazdový postoj, pribrzdenie a vytočenie do strany. Mladší žiaci si vyskúšali svoje zručnosti pri jazde na tanieroch a lopatách. Počasie prialo, sneh nesklamal a po fyzickej námahe, príjemnej únave, žiaci opäť zasadli do školských lavíc.


     

    Vianočný koncert ZUŠ


     

    Nebo ožilo prípravami na príchod Vianoc. Anjeli speváci a anjeli hudobníci sa učili prekrásne piesne, ich tóny sa niesli po celom nebi od rána do večera...“

    Týmito slovami nás uviedol rozprávač do tematického príbehu o jednom anjelikovi, ktorý sa pripravoval na Vianoce. Skúšal rôzne aktivity spojené s týmto obdobím, piekol, balil darčeky.... Pri nezdaroch sa však nevzdával a stále konal dobro. Nakoniec splnil aj dôležité poslanie- zmeniť srdcia ľuďom na zemi!

    Príbeh bol pretkaný hudobnými skladbami a koledami v podaní žiakov Základnej umeleckej školy, ktoré túto scénku vhodne dotváralo.

    Po skončení vianočného koncertu sa konala vo výtvarnom ateliéri výstava žiackych prác a vianočné trhy. Žiaci si za ich účinkovanie a prípravu prevzali odmeny a pri občerstvení sme ešte zotrvali s prítomnými vo vzájomných rozhovoroch.


     

    Vianočná akadémia


     

    Predvianočný čas očakávania sme si už tradične spestrili Vianočnou akadémiou, ktorú  pripravili žiaci 1. až 4. roč. To, že Vianoce nie sú len o hmotných daroch, nám ukázali žiaci ŠKD, ktorí si pripravili pre svojich rodičov, starých rodičov a známych darčeky v podobe scénky, básničiek, vinšov, kolied či tancov. Hrozienka nám pripomenuli svojím pásmom  tradície a zvyky blížiacich sa Vianoc. Žiaci z ŠKD v scénke zachránili zakázané Vianoce. V podaní žiakov ZUŠ sme si vypočuli známe vianočné koledy. S prítomnými sa vianočným prianím rozlúčili dvaja moderátori, ktorí nás  celým programom sprevádzali.


     

    Špeciálne triedy- vystúpenie v Penzióne


     

    Vianoce sú čas, na ktorý sa teší azda každý človek na zemi. Rodina sa stretáva pri štedrovečernom stole a teší sa zo vzájomnej prítomnosti svojich členov. Aj žiaci špeciálnych tried sa pravidelne stretávajú s obyvateľmi Penziónu, aby ich potešili, v tento vianočný čas, nielen svojou prítomnosťou, ale hlavne bohatým programom. Ten sa niesol v duchu najkrajších sviatkov roka a žiaci ho zavŕšili vlastnoručne vyrobenými darčekmi, ktoré na záver odovzdali. Opäť sme sa stretli ako jedna rodina, ktorá sa potešila zo vzájomnej prítomnosti.


     

    Imatrikulácia


     

    Dňa 13.12.2017 sa konala slávnostná imatrikulácia- pasovanie našich prvákov za "pravých" žiakov  školy. Po pár mesiacoch strávených v školských laviciach prváci predviedli, čo všetko sa už naučili. Zarecitovali básničky, ktoré im pomáhajú pri učení, správnom sedení aj písaní, a tiež dodržiavaní triednych pravidiel. Ukázali, že spievať vedia už aj po anglicky a poznajú už niekoľko písmen a číslic. Prváci si dokážu vyložiť školskú tašku na plecia a zdolať s ňou aj menšiu prekážku. Naozaj si zaslúžili, aby boli pasovaní za žiakov našej základnej školy. Zložili teda slávnostný sľub a veríme, že sa im bude dobre dariť aj v ďalších mesiacoch a rokoch.


     

    Šaliansky Maťko


     

    Dňa 12.12.2017 sa v našej škole konalo školské kolo v prednese povestí "Šaliansky Maťko". Zúčastnili sa ho žiaci druhého až siedmeho ročníka. Umiestnili sa nasledovne:

                   1. miesto                   2. miesto                                      3. miesto

    I.kat.    Laura Pálešová      Petra Bernoláková             Matúš Meňuš, Katarína Klimentová

    II.kat.     --------------           Tomáš Guži                         Michal Bendík, Róbert Baláž

    III.kat.   Vladimír Baláž        Veronika Kašiarová           Anastasiia Voitiuk

     

    Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole.


     

    Exkurzia -múzeum v Seredi


     

    Dňa 11.12.2017 navštívili žiaci 9.ročníka múzeum holokaustu v Seredi,ktoré i vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora. Predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. 

    Ďakujeme rodičom, p.farárovi Karcagimu a OÚ Hont.Moravce za pomoc pri zabezpečení prepravy detí do LV k vlaku a späť.


     

    Mikuláš na škole


     

    Dnes do našej školy prišiel Mikuláš v sprievode čerta aj čertice. Všetky deti boli pripravené, vystúpili s pekným programom a  boli odmenené balíčkami. :)


     

    Súťaž v speve ľudových piesní


     

    Dňa 23.11.2017 sa žiaci špeciálnych tried zúčastnili školského kola súťaže v speve ľudových piesní. Z triednych kôl postúpili títo žiaci: Kevin Olách, Marcela Oláhová, Michaela Oláchová (z I.S), Dominik Kováč, Frederika Kováčová, Klaudia Kováčová (z II.S) a Sandra Bartošová, Kristián Štefanides, Eva Kováčová (náhradníčka) (z III.S). Víťazmi školského kola súťaže sa stali: 1. miesto: Klaudia Kováčová (II.S), 2. miesto: Dominik Kováč (II.S), 3. miesto: Sandra Bartošová (III.S).


     

    Divadelné predstavenie: Denník Anny Frankovej


     

    V rámci dotovanej hodiny dejepisu navštívili dňa 21.11.2017 žiaci 7.-9. ročníka divadelné predstavenie Denník Anny Frankovej vo Zvolene. Spoločne prežili unikátny príbeh dospievajúceho dievčaťa židovského pôvodu Anny, ktorá sa spolu so svojou rodinou počas 2. sv. vojny skrývala v Amsterdame. Tesne pred koncom vojny padla za obeť nacistickému vyvražďovaniu. Veríme, že si žiaci z tohto divadelného predstavenia odniesli nezabudnuteľný zážitok.


     

    Piataci na pošte


     

    Na hodine slovenského jazyka sa žiaci 5. ročníka učili písať pohľadnicu a pozdrav. Dňa 10.11. s pohľadnicami zašli na poštu, odkiaľ poslali pekné a srdečné pozdravy svojim blízkym. Veríme, že ich pohľadnica milo prekvapí a poteší.


     

    Informatická súťaž iBobor


     

    Aj tento školský rok prebehlo na našej škole školské kolo informatickej súťaže iBobor 2017/18. 8.11. súťažila súťažná kategória Bobríci (5. ročník), 9.11. súťažila súťažná kategória Benjamíni (6.-7. ročník) a 10.11. súťažila súťažná kategória Kadeti (8.-9. ročník). Do súťaže sa tento rok zapojilo 53 žiakov z II. stupňa našej ZŠ.


     

    Exkurzia Lišov - žiaci výtvarného odboru ZUŠ


     

    Dňa 7.11.2017 sa žiaci výtvarného odboru ZUŠ zúčastnili exkurzie v Lišove, kde mali možnosť vidieť práce scénografa, grafika a  maliara Fera Liptáka. Po prehliadke sa presunuli po Moste slávy do Lišovskej izby a Múzea masiek. Tu mali možnosť vidieť tradičný ľudový dom našich predkov, keltské obydlie a množstvo totemových masiek z celého sveta.


     

    Jesenná výzdoba


     

    Žiacky školský parlament vyhlásil súťaž o najkrajšiu jesennú výzdobu triedy. Všetky triedy sa skutočne kreatívne prejavili a pomohli aj rodičia. Užili sme si na škole veľa zábavy a nadšenia.


     

    Svetový deň behu


     

    Dňa 5.novembra sme si pripomenuli Svetový deň behu, ktorý má za cieľ poukázať na problematiku chudoby vo svete. Okrem toho je beh veľmi prospešný pre ľudské zdravie. Aj žiaci špeciálnych tried si pripomenuli tento deň bežeckými aktivitami. Vo dvojiciach súťažili v behu na čas po vopred pripravenej trase. Ako ocenenie získali medailu a dobrý pocit z toho, že svojou účasťou prispeli k naplneniu spomínanej myšlienky a tiež urobili niečo prospešné pre svoje zdravie. Najlepší čas mala dvojica Kristián Štefanides a Dominik Kováč.


     

    "Záložka do knihy spája školy!"


     

    Naša škola sa prihlásila do 8. ročníka česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy“. Témou tohto ročníka bolo: „Tajuplný svet knižných príbehov.“

    Organizátor nám vybral za partnerskú školu Základnú školu s materskou školou Dechtice .

    Do súťaže sa zapojili všetci žiaci našej školy. Zapojenie sa do projektu bolo pre nás príjemným spestrením vyučovania aj voľnočasových aktivít. Žiaci mali možnosť prezentovať sa svojou prácou pred žiakmi v inom kúte našej vlasti, poslať darčekový pozdrav svojim rovesníkom v inej škole. Zároveň si pripomenuli význam kníh v ich živote a koľko múdrosti je možné do nich ukryť. Všetci účastníci zapojili svoju fantáziu a svoje zručnosti, aby vytvorili pekné ale aj úsmevné záložky. V niektorých sa rozhodli použiť aj pár výrokov na zamyslenie. Najvydarenejšie záložky sme poslali do partnerskej školy. Nás potešili záložky, ktoré nám poslali žiaci z partnerskej školy. Veríme, že pekná záložka im spríjemní čítanie kníh.


     

    Hrozienka v Penzióne


     

    Folklórny súbor Hrozienka dostal opäť  pozvanie  prísť potešiť obyvateľov Penziónu ľudovými piesňami a tancom- Pri príležitosti ,, Október mesiac úcty k starším" sme  25,10. pozvanie prijali a vrúcnymi slovami vďaky , úcty a spevom  sme našich starčekov a babičky potešili. Rozradostnené srdcia a rozžiarené tváre dôchodcov v nás zanechali príjemné pocity.


     

    Vystúpenie v Penzióne - špeciálne triedy


     

    Žiaci špeciálnych tried opäť raz navštívili obyvateľov Penziónu, aby si uctili starších ľudí a bohatým programom im spríjemnili jedno októbrové dopoludnie. Program bol pestrý, najmenší žiaci vystúpili s divadielkom "Kalo" - o živote rómskej rodiny a s pesničkou Ani-Ani-Anička . Väčší žiaci sa prihovorili pekným slovom k starým rodičom vo forme básničiek a predviedli rómsku svadbu prostredníctvom piesne od Lukáša Adamca "Horúca láska. Najstarší žiaci siahli do minulosti a s pomocou dedka "Rock&Roll-a roztancovali celé publikum a zabavili príbehom "Telefónny záznamník starých rodičov". Celý program moderovali dievčatá Radka a Sandra.Na záver odovzdali pekné pozdravy na pamiatku a týmto spôsobom ukončili svoje vystúpenie. Spokojnosť obyvateľov Penziónu nás opäť raz presvedčila, že naša "púť" bola zmysluplná a tešíme sa už na Vianoce, kedy do Penziónu opäť zavítame.


     

    Výstavka plodov jesene


     

    Pestré farby okolitej prírody navôkol nás utvrdzujú v tom, že jeseň vládne plnou silou. Pestrá farebná jeseň sa preniesla aj do priestorov našej školy. Žiaci 1.-4.ročníka pripravili výstavku jesenných plodov. Jesenné lístie, gaštany, či iné plody jesene a bohatá úroda zo záhrad sa pod šikovnými prstami premenila  na vtipné postavičky, či originálne jesenné dekorácie. Výstavka bola ukážkou šikovnosti a tvorivosti našich žiakov a ich obetavých rodičov. Tí, čo ju mali možnosť navštíviť, si z nej určite odniesli mnohé inšpirácie.Už teraz sa tešíme  na Vaše nápady opäť o rok!


     

    Medzinárodný deň stromov


     

    Špeciálne triedy si pripomenuli Medzinárodný deň stromov zaujímavou hodinou, ktorá prebiehala v areáli školy pod stromami. Žiaci rozoznávali stromy podľa tvaru listov, podľa plodov, podľa farby kôry, rozdeľovali ich na listnaté a ihličnaté, spoznávali život stromov a ich obyvateľov. Tejto hodine však predchádzala príprava. Žiaci I. S zhotovili veľký panel s rôznymi informáciami o stromoch a s peknými obrázkami, žiaci II. S si zhotovili herbár, nakreslili rôzne stromy, o ktorých na hodine porozprávali. Žiaci sa dozvedeli, aký význam majú stromy pre človeka, že ich musíme chrániť a starať sa o ne.


     

    Svetový deň zdravej výživy.


     

    Žiaci špeciálnych tried začali týždeň prípravou zdravých pochutín, aby si aj týmto spôsobom uvedomili, že zdravá výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje naše zdravie. Pripravili ovocné poháre, kde nechýbali vlašské orechy a kukuričné lupienky. Uvarili detskú výživu z čerstvých jabĺk, pripravili varené gaštany a nasušili jabĺčka. Obsah nezdravých zemiakových "čipsov" nahradili "čipsami" z čerstvej mrkvy, na ktorej si všetci počas veľkej prestávky pochutnali. Budeme sa všetci spoločne snažiť o to, že nielen počas dňa zdravej výživy budeme uprednostňovať zdravé jedlá, ale budeme ich aj naďalej zaraďovať do nášho jedálnička v čo najväčšej miere.


     

    Atlantis Center Levice


     

    Dňa 17.10.2017 sa žiaci II.stupňa ZŠ a žiaci III.S. zúčastnili exkurzie vedecko-zábavného centra Atlantis v Leviciach, s programom "Technické vynálezy 21. storočia", kde mali možnosť spoznať a na vlastnej koži si aj vyskúšať najužitočnejšie vynálezy, ktoré posunuli ľudstvo vpred. Prežili sme spoločne veľmi pekné dopoludnie, plné zábavy a netradičných hier a veríme, že z  dnešnoho dňa si žiaci odniesli pekné zážitky.


     

    Mesiac úcty k starším


     


     

    V minulú stredu sa konalo vystúpenie pre Penzión Hontianske Moravce, ktoré si opäť pripravili žiaci Základnej umeleckej školy v spolupráci so žiakmi z Materskej školy. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším prišli potešiť starké a starkých pestrým programom. Zahrali ľúbozvučné melódie na hudobnom nástroji, zarecitovali milé básničky, spievali, zatancovali a porozdávali vyrobené pozdravy pre potešenie aj tých, ktorí sa programu nemohli zúčastniť.


     

    Týždeň bez sladkostí


     

    Aj tento šk.rok si žiaci 1. až 4.ročníka otestovali svoju pevnú vôľu v „Týždni bez sladkostí“. Žiaci pri rôznych aktivitách spoznali význam zdravého spôsobu života a správnej životosprávy pre zdravie človeka. Pomocou potravinovej pyramídy navrhovali jedálny lístok a tanier zdravého jedla. Rozprávali sa o škodlivosti nadmernej konzumácie cukru. V tomto týždni žiaci sladkosti nahradili zdravou desiatou, ovocím a zeleninou. Na konci týždňa boli v triedach vyhodnotení žiaci, ktorých pevná vôľa bola najsilnejšia a ich desiata najzdravšia.


     

    Výtvarná súťaž - Svetový deň ochrany zvierat


     

    Dňa 13. 10. 2017 si žiaci špeciálnych tried pripomenuli Svetový deň ochrany zvierat poučnými prezentáciami a výtvarnou súťažou "Šťastné zviera".   I. S maľovala lesné zvieratá, II. S africké zvieratá a III. S domáce zvieratá. Víťazné práce si môžete pozrieť na nástenke na chodbe v hlavnej budove.


     

    Exkurzia na Lišov


     

    Dňa 12.10.2017 navštívli žiaci 9.roč.obec Lišov. Spočne si pozreli expozíciu totemových masiek z celého sveta , ktorá  vznikla v susedstve tradičnej Lišovskej izby, ktorá je od roku 2009 zaradená do evidencie zariadení Slovenského národného múzea, ktoré majú charakter múzejnej prezentáci.

    V areáli sa nachádza aj Keltské obydlie,ktoré sa začalo stavať v lete 2016. Stavali ho študenti z Anglicka, Rumunska, Nemecka počas výmenného pobytu  na Lišove. Dom je postavený z dreva, steny sú prepletané lieskou, s hlinenou omietkou ( hlina, plevy, konský trus) , strecha je zo slamy a nie je tu použitý ani jeden kliniec.

    Zaujímavosťou v múzeu Lišovská izba je aj sobášny list z roku 1919. V ňom sa istá dievčina menom Mária vydala vo veku 15 rokov za 19-ročného Juraja. Hoci je to pre dnešnú dobu neprijateľné, v tom čase to bolo bežné. Keď mala dievčina viac ako dvadsať rokov, už bola zaradená medzi staré dievky. Závoj tejto nevesty je zároveň súčasťou múzea Lišovskej izby. Autor myšlienky Juraj Dvorský k exponátom múzea povedal: „Veľa vecí, ktoré vidíte v Lišovskej izbe, ostalo buď po pôvodných majiteľoch, alebo ich priniesli ľudia z obce a okolia. Ďakujeme Jakubovi, že sa nám venoval a priblížl nám život ľudí v minulosti a pripomenul nám hodnoty nášho národa


     

    Beseda s policajtom


     

    Pre žiakov 1. až 4.roč. a I.S sa 5.10.2017 uskutočnila beseda s príslušníkmi policajného zboru. Žiaci si pripomenuli pravidlá správania sa chodcov a cyklistov na vozovke a základné pravidlá pri prechádzaní cez cestu. Policajti žiakom zdôraznili význam používania reflexných prvkov za zníženej viditeľnosti.  Beseda žiakov zaujala a nechýbalo ani množstvo zvedavých otázok. Zaujímali sa o prácu policajta, o výcvik a využitie policajných psov a riešenie policajných zásahov - drobné krádeže. Policajti žiakom predviedli názornú ukážku zadržania páchateľa. Žiaci boli upozornení na pravidelnú školskú dochádku a riešenie záškoláctva.


     

    Detská všestranosť


     

    V stredu, 4.10.2017,  sa konala súťaž  detskej všestrannosti o putovný pohár riaditeľa OOPZ v Krupine, ktorého sa zúčastnili aj žiaci a žiačky našej ZŠ.
    Pretekov sa zúčastnilo 7 základných škôl Krupinského okresu.
    Súťažilo sa v kategóriách mladší, starší žiaci, mladšie, staršie žiačky.
    Našu školu reprezentovali v kategórii staršie žiačky: Martina Lietavová, Emília Korčeková, Patrícia Sojková, Nina Baláková, Dagmar Lomenová, Anastasia Voitiuk.
    V kategórii starší žiaci : Alex Bobák, Tomáš Krajč, Roman Polijak, Patrik Siekela, Martin Kanta.
    Naši žiaci vyhrali 2. miesto v kategórii starší žiaci a naše žiačky obsadili 5. miesto v kategórii staršie žiačky.
    Všetkým srdečne  blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy a obce.

    Zároveň ďakujeme p.uč. Izákovi za prípravu našich žiakov.


     

    Objav mlieko


     

    Dňa 29. 9. 2017 mali žiaci I. S ku Svetovému dňu mlieka na školách pripravenú zaujímavú hodinu. Začala krátkym filmom o výrobe mlieka, výstavkou mliečnych výrobkov, kreslením kravičiek, jedením jogurov a pitím mlieka a zhotovením plagátu "Objav mlieko".


     

    Buon giorno, Lačho džives


     

    Aj žiaci špeciálnych tried sa zapojili do aktivít venovaných Dňu európskych jazykov, hoci sa žiadny cudzí jazyk neučia. Žiaci II. S triedy sa venovali taliančine. Celá trieda bola jedna veľká talianska rodina. Každý žiak sa vedel po taliansky predstaviť, vedel povedať niekoľko talinakych fráz, na mape vedel nájsť Taliansko a vedel, ako vyzerá talianska vlajka, ktorú si sami zhotovili. Žiaci I. S sa venovali rómskemu jazyku. Svoj program začali zaspievaním rómskej hymny, pričom držali vlastnoručne zhotovenú rómsku vlajku. Svojich kamarátov zo škôlky, 1. a 2. triedy a spolužiakov zo špeciálnych tried poučili o základnej gramatike rómskeho jazyka a vyskúšali ich, či ovládajú niektoré rómske slovíčka. Zabavili ich divadielkom "Kalo" o rómskej rodine, predstavili sa so svojim rómskym slovníčkom a na záver programu sa žiaci I. S rozlúčili rómskou piesňou "Čhaje, čhaje".


     

    Plameň


     

    Aj tento rok sa v priestoroch našej školy konalo okresné kolo hasičskej súťaže Plameň. Našu školu reprezentovali dve družstvá. V silnej konkurencii z 22 družstiev sa naši žiaci umiestnil nasledovne:

    - družstvo chlapcov v zastúpení starších žiakov- Stanko Meňuš, Martin Mačura, Rolko Jankov, Martin Spodniak a Michal Škrváň sa umiestnili na  1.mieste

    - družstvo dievčat v zastúpení starších žiačok- Mirka Jeloková, Dianka Hroncova, Sarah KOváčová, Martinka Lietavová a Emília Korčeková sa umiestnili na 2.mieste

    Veľké poďakovanie patrí Jankovi Brunauerovi a Olovi Subovi za kvalitnú prípravu našich žiakov.

    Chlapcom aj dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme im za reprezentácu našej školy a obce.


     

    Ochrana človeka a zdravia


     

    Dňa 29. septembra 2017 sa na našej škole konalo účelové cvičenie Ochrana človeka a zdravia. Zúčastnili sa ho žiaci II. stupňa a žiaci šp.tried II S a III S. Spoločne si zopakovali a utvrdili vedomosti z topografie, dopravnej výchovy, zdravotnej prípravy a civilnej ochrany. Po spoločnej príprave v rozsahu 4 hodín sa vybrali na pochod. Aj tento rok ukázali, že boli dobre pripravení a zvládli toto cvičenie veľmi dobre.


     

    Európsky deň jazykov


     

    Od roku 2001 v celej Európe 26.septembra sa oslavuje  Európsky deň jazykov. Jedným z hlavných cieľov je podporiť výuku cudzích jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti.  Aj žiaci našej školy  zaujímavými aktivitami navštívili niektoré štáty Európy, spoznali ich jazyk, kultúru a národné piesne.


     

    Európsky týždeň športu 23.9.2017 – 30.9.2017


     

    Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Jeho zahájenie sa uskutočnilo 23.9.2017 v Tartu v Estónsku .

    Aj naša škola sa zaregistrovala do tretieho ročníka európskeho týždňa športu pod názvom „Naštartuj deň pohybom“, čím sme sa  stali oficiálnou súčasťou celoeurópskej kampane. V tomto týždni budeme začínať vyučovanie rannou rozcvičkou, 5 minút pred začiatkom 1.vyuč.hodiny. Žiaci budú rozcvičky realizovať na svojich chodbách pod vedením vybraných dievčat z 2.stupňa, p.uč.Habánovej a p.uč.Čarvagu.

    Tento týždeň je určený naozaj pre každého – bez ohľadu na vek, zázemie či úroveň zdatnosti. Mal by spojiť jednotlivcov, verejné orgány, športové hnutia, organizácie občianskej spoločnosti a súkromný sektor, aby venovali  dostatok času pohybu ako veľmi dôležitej životnej potrebe.


     

    Letná škola


     

    V čase od 14. 8. do 18.8. sme v rámci projektu Škola otvorená všetkým, otvorili bránu školy, aby sme sa deťom zo sociálne slabých rodín viac venovali. Dúfame, že si deti týždeň  plný hier a súťaží  vonku, stolových hier, rozprávok a skladačiek v triede, užili a prídu aj na budúci rok.


     


     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie