• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2022/2023

  • Celoštátne kolo

    • Mgr. Daša Vardayová

    • Mária Viktorová - úspešný riešiteľ
    • iBobor · Celoštátne kolo · 2022/2023
    • Mgr. Daša Vardayová

    • Max Tuhársky - úspešný riešiteľ
    • iBobor · Celoštátne kolo · 2022/2023
    • Bc. Erik Mészáros

    • Matúš Meňuš - úspešný riešiteľ
    • iBobor · Celoštátne kolo · 2022/2023
    • Bc. Erik Mészáros

    • Petra Bernoláková - úspešný riešiteľ
    • iBobor · Celoštátne kolo · 2022/2023
  • Okresné kolo

    • PaedDr. Júlia Cmoríková

    • 3.m Katarína Klimenová
    • Šaliansky Maťko · Okresné kolo · 2022/2023
    • PaedDr. Júlia Cmoríková

    • 3.m Ján Melicherčík
    • Šaliansky Maťko · Okresné kolo · 2022/2023
    • Mgr. Ivona Kosová

    • 4.m Petra Bernoláková
    • Olympiáda v ANJ · Okresné kolo · 2022/2023
    • Ján Brunauer

    • Chlapci 4.m
    • Plameň · Okresné kolo · 2022/2023
    • Ján Melicherčík

    • Dievčatá 2.m
    • Plameň · Okresné kolo · 2022/2023
    • Mgr. Maroš Izák

    • 6. miesto
    • Florbal dievčatá · Okresné kolo · 2022/2023
    • Mgr. Maroš Izák

    • 5. miesto
    • Florbal · Okresné kolo · 2022/2023
  • Školské kolo

    • 2. miesto: Erik Karvay
    • Stolnotenisový turnaj · Školské kolo · 2022/2023
    • 3. miesto: Tobias Karvay a Jozef Škrváň
    • Stolnotenisový turnaj · Školské kolo · 2022/2023
    • 1. miesto: Matúš Meňuš
    • Stolnotenisový turnaj · Školské kolo · 2022/2023
    • Mgr. Zdenka Čiaková

    • K. Gabčanová - úspešný riešiteľ
    • Pytagoráda · Školské kolo · 2022/2023
    • Mgr. Zdenka Čiaková

    • O. Janík - úspešný riešiteľ
    • Pytagoráda · Školské kolo · 2022/2023
    • Mgr. Zdenka Čiaková

    • L. Kliment - úspešný riešiteľ
    • Pytagoráda · Školské kolo · 2022/2023
    • Mgr. Zdenka Čiaková

    • F. Mažgút - úspešný riešiteľ
    • Pytagoráda · Školské kolo · 2022/2023
    • Mgr. Martina Jeloková

    • 1.m Katarína Mária Viktorová
    • Šaliansky Maťko · Školské kolo · 2022/2023
    • Mgr. Daša Vardayová, Mgr. Martina Jeloková

    • 2.m Jana Gabčanová a Samuel Dodok
    • Šaliansky Maťko · Školské kolo · 2022/2023
  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie