• Mgr.Maroš Izák , email:maros.izak@gmail.com

     

    Konzultačné hodiny:  

    utorok od 13.30 do 14.30 (stretnutia po dohode emailom, sme otvorení aj iným termínom).

     

    Kariérový poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami, výchovným poradcom, školským psychológom na škole a odbornými zamestnancami poradenských zariadení pri profesijnej orientácii žiakov.

    Výchovný poradca a kariérový poradca sú súčasťou odborného tímu na škole.

     

    Užitočné linky:

     

    Prehľad stredných škôl a ich naplnenosti si môžete pozrieť  tu v sekcii naplnenosť a možnosti štúdia):

    http://www.svs.edu.sk/prehlady.aspx

    Dôležité informácie o možnosti štúdia, informácie pre rodičov, žiakov nájdete tu:

    http://www.komposyt.sk
     


    Harmonogram prijímacieho pokračovania – výpis pre rodičov:

    Gestor

    Úloha

    Termín

    ZZ

    Zák. zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.

    do 20.3.2023

    Zverejnia podmienky prijatia na štúdium na strednej škole

    do 28.2.2023

    Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ.

    22.-23.3.2023  

    Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ - náhradný termín.

    4.-5.4.2023  

    Prvý termín talentové skúšky 2.5.2023
    Prvý termín ostatné školy 4.5.2023
    Druhý termín talentové skúšky 9.5.2023
    Druhý termín ostatné školy 11.5.2023

     

    Pokyny k príjimacím skúškam pokyny

     


     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie