• Kyberšikana

   • Vážení rodičia!

     

    Vzhľadom k tomu, že „Kyberšikana“ sa stáva veľkým problémom dnešnej mládeže, máte k dispozícii stručný popis tohto problému, aby ste vedeli aj Vy správne zareagovať a postrehnúť, či sa niečo s Vašim dieťaťom nedeje, aby sme to mohli včas zachytiť a spoločne vyriešiť.

    Škola podniká isté kroky v tejto problematike, ale dôležití ste Vy rodičia, pretože tento problém sa vyskytuje väčšinou keď sú deti doma, sú pri počítačoch alebo na mobiloch a riešia si prostredníctvom nich svoje problémy.

     

    Ďakujeme za spoluprácu !

    Kyberšikana - odporúčania rodičom


     

    Je vaše dieťa obeťou kyberšikanovania?

    Šikanovanie ovplyvňuje život detí a mládeže viac, ako si chceme pripustiť.
    Kontrola zo strany dospelých nie je dostatočná, dieťa sa nemá s kým porozprávať o svojich problémoch a o svojom prežívaní. Deti často majú problém vo vzťahoch s vrstovníkmi, problémy s rodičmi neriešia, na odborníka sa nechcú obrátiť.

    Čo je kyberšikanovanie?

    Je to úmyselné ubližovanie a zosmiešňovanie iných prostredníctvom nových informačných a komunikačných prostriedkov. Takéto nepriateľské správanie zo strany jednotlivca, alebo skupiny, sa uskutočňuje takým spôsobom, že sa obeť nedokáže účinne brániť ani v „bezpečí“ domova.

    Čo je cieľom kyberšikanovania?

    Niekomu ublížiť, alebo ho zosmiešniť použitím virtuálneho priestoru.
    Sú to hlavne:

    • hanlivé a urážlivé správy zaslané prostredníctvom SMS, MMS a internetu na webovej stránke

    • ponižovanie, zastrašovanie, ohrozovanie, vydieranie, nepríjemné obťažovanie, ubližovanie, vulgárne nadávanie prostredníctvom komunikačných prostriedkov v elektronickom priestore

    • zneužívanie identity obete

    • kompromitujúce informácie a fotografie o obeti

    • internetové hlasovanie v neprospech obete

    • krádež hesiel

    • rozposielanie urážlivých a obťažujúcich správ pod menom obete

    • rozposielanie zosmiešňujúcich fotiek, obrázkov a nahrávok

    • webové stránky a blogy s cieľom niekoho ohovoriť a podobne.....

    Čo môžu urobiť rodičia, ako postupovať ako sa správať ?

    • prijmite fakt, že virtuálny svet patrí do života vášho dieťaťa. Ak sa naučíte v ňom pohybovať, porozumiete lepšie vášmu dieťaťu

    • nemá zmysel zakazovať dieťaťu technické vymoženosti. Uvedomte si, že za kyberšikanu nemôžu technické vymoženosti

    • hlavnou príčinou šikanovania sú narušené vzťahy v nejakej sociálnej skupine, väčšinou to je okruh spolužiakov, alebo kamarátov

    • sledujte, ako sa dieťa správa pri elektronickej komunikácii. Všímajte si neobvyklé a varovné signály, vrátane reakcii na vašu prítomnosť

    • dajte deťom najavo, že môžu za vami prísť kedykoľvek a s každým problémom

    • získajte si dôveru svojich detí, lebo sa viac zdôveria kamarátom a učiteľom

    • stanovte si pravidlá, aby deti vedeli , “kde sú hranice“, ktoré sa nemôžu prekročiť

    • zistite aké sú technické možnosti ochrany vášho dieťaťa (napríklad uzamknutie niektorých stránok, nastavte si RODIČOVSKÝ ZÁMOK)

    • deti, ktoré žijú viac vo virtuálnom svete než v tom reálnom, sú viac ohrozené, preto podporujte ich reálne aktivity

    • naučte svoje deti chrániť si svoju identitu

    • rozmýšľajte o tom, kde by mohlo dochádzať k natáčaniu kompromitujúcich videí

    • ak sa dozviete o kyberšikane, skúste si uložiť, alebo vytlačiť mail, sms, mms ...môže to poslúžiť ako dôkazový materiál

    • skúste zistiť, kto je agresor. Podľa výskumov až 75% detí, ktoré takýmto spôsobom šikanujú, sú z tej istej školy, alebo triedy ako sú obete. Ak je agresor z rovnakej školy alebo triedy dieťaťa, kontaktujte riaditeľa. Každá pedagogická inštitúcia musí riešiť takéto nežiaduce správanie. V prípade podozrenia na trestný čin kontaktujte políciu

    • pri elektronickom šikanovaní je potrebné vedieť, že čím viac sa obeť snaží vyjednávať, argumentovať a dávať veci na pravú mieru, tým viac provokuje agresora k ďalším prejavom šikanovania, ktoré sa len stupňuje

    • zdôrazňujte deťom, že sa nesmú osobne stretávať s ľuďmi, s ktorými sa zoznámili cez mobil a internet

    • kyberšikana často úzko súvisí so šikanovaním, ktoré sa uskutočňuje reálne tvárou v tvár, preto sa pýtajte svojich detí, či im niekto neubližuje aj inak, ako v kyberpriestore

    Čo by ste ako rodičia nemali prehliadnuť

    Varovné signály - zmeny správania vášho dieťaťa, ak je obeťou šikanovania.

    • v poslednej dobe sa vám zdá, že menej času trávi pri počítači, z nevysvetliteľných príčin si vypína mobil, nečakane prestáva používať počítač

    • pri čítaní e-mailov, sms je nervózne, neisté

    • je nahnevané a depresívne po odchode od počítača, alebo po prečítaní správy

    • je smutnejšie, uzavretejšie, zhoršil sa prospech, je bez záujmu o niečo

    Varovné signály - zmeny správania, ak vaše dieťa šikanuje

    • trávi pri počítači dlhé hodiny bez kontroly rodičov, často aj v noci

    • pri počítači, alebo pri čítaní sms , mms správ sa prehnane zabáva

    • nečakane rýchlo zatvára otvorené programy, vypína obrazovku, mobil, ak sa priblížite

    • nechce rozprávať o tom, čo robí na počítači

    • ak mu zakážete niektorý z komunikačných prostriedkov, je rozčúlené, začína vyjednávať a prosiť, aby mohlo počítač zase používať

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie