• Novinky

     • VYSTÚPENIE PRE STARÝCH RODIČOV

      VYSTÚPENIE PRE STARÝCH RODIČOV

      Naše včielky z materskej školy sa celý mesiac pripravovali, aby 26. októbra mohli potešiť svojich rodičov a starých rodičov krásnymi básňami, piesňami a divadielkom o repe. Ako poďakovanie za starostlivosť a lásku vyrobili pre starých rodičov aj kľúčenky na pamiatku.

     • VÝSTAVA JESENNÝCH PLODOV V MATERSKEJ ŠKOLE

      VÝSTAVA JESENNÝCH PLODOV V MATERSKEJ ŠKOLE

      Aj naši najmenší z materskej školy si spolu s rodičmi pripravili krásne jesenné práce na výstavu, ktorá sa konala od 16.-20.októbra. Ďakujeme rodičom aj deťom, že práve ich práce mohli zdobiť priestory našej materskej školy.

     • DEŇ JABLKA

      DEŇ JABLKA

      DEŇ JABLKA si každý rok pripomíname 21.októbra, preto sme si aj v našej materskej škole pri tejto príležitosti pripravili deň plný zdravých, farebných a šťavnatých jabĺčok.

    • 11.10.2023
     • Deň starých rodičov

      Deň starých rodičov

      Keďže 11. október sa nesie v znamení Dňa starých rodičov, deti z MŠ vyrobili pozdravy s vyznaním svojim starým rodičom. Touto formou prejavili vďaku za ich obetavú lásku.

    • 2.10.2023
     • Ovocie a zelenina

      Ovocie a zelenina

       Od 2.-6.10. prebiehal týždeň ovocia a zeleniny. Deti spoznávali rôzne druhy ovocia a zeleniny. Naučili a spoznali aj niektoré druhy exotického ovocia. Rozprávali sa o pozitívnych účinkoch ovocia a zeleniny. Cieľom bolo vytvárať u detí zdravé naviky, prospešné pre ich vývin.

       

    • 25.9.2023
     • Moja obľúbená hračka

      Moja obľúbená hračka

      Moja obľúbená hračka

      Od 25.9. – 29.9. sa celý týždeň v MŠ niesol v téme ,,Moja obľúbená hračka.“ Deti si z domu priniesli svoje obľúbené hračky, ktoré prezentovali pred svojimi kamarátmi. Deti sa učili vzájomne si hračky požičiavať a spoločne sa s nimi zahrať. Upevňovali tak vzájomné vzťahy medzi sebou. Hračky sa učili taktiež spoločne upratovať a správať sa k nim priateľsky.

    • 21.9.2023
     • Povolania

      Povolania

      Deti druhý týždeň v MŠ začali témou ,,Aj ja budem veľký“ – povolania. Deti sa rozprávali o rôznych povolaniach. Hovorili o tom, čím by chceli byť, keď budú dospelí. Deti sa hrali rôzne kolektívne, námetové hry zamerané na povolania. Naučili sa tiež zaujímavé staré povolania, ktoré sa dnes vykonávajú menej ako kedysi.

    • 9.9.2023
     • Prvý týždeň v MŠ

      Prvý týždeň v MŠ

      Prvý týždeň sa deti adaptovali v MŠ pomocou rôznych kolektívnych aktivít, zameraných na zoznamovanie, spoluprácu, priateľstvo. Deti sa oboznámili s pravidlami a denným režimom v MŠ. Spoznali priestory MŠ v interiéri aj v exteriéri.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie