• Novinky

     • Prvý sneh

      Hurá, trošku nám nasnežilo! Veľkú radosť nám dopoludnia robili snehové vločky, ktoré sme pozorovali spoza okien našej triedy. Nedočkavo sme čakali, keď zazvoní. Žiaci z krúžku Škola hrou sa rýchlo ponáhľali na školský dvor, aby si sneh mohli chytiť, urobiť snehové gule a maličkých snehuliačikov. Keďže snehu nebolo veľa, na ihrisku si stopami v snehu vyrobili osmičkového snehuliaka. Ešteže sme to stihli, lebo onedlho bolo po snehu. Veríme, že Perinbabka sa nedá zahanbiť a ešte riadne zasneží.

     • DOD - Spojená škola internátna Šahy

      Tak ako sa zúčastnili DOD žiaci 8,9. ročníka v Krupine, nezostali pozadu ani žiaci 9. ročníka špeciálnej triedy. Dňa 16. 11.2023 sme navštívili Spojenú strednú školu internátnu v Šahách. Ako po minulé roky, sme boli opäť milo a vrúcne prijatí a neskutočne pohostení bohatým jedlom od výmyslu sveta, ktoré s vďačnosťou pripravili tunajší žiaci a žiačky. Po občerstvení sme už absolvovali prehliadku jednotlivých priestorov školy, kde prebieha odborná príprava žiakov podĺa ponúkaných odborov. Ukážky zručnosti a majstrovstva žiakov boli veľmi zaujímavé a naši žiaci hneď získali motiváciu a chuť študovať práve v Šahách. Naši žiaci chápu zmysel vzdelania pre ich budúci život, napriek niekedy negatívnemu postoju ich rodičov a preto ich budeme aj do budúcnosti podporovať v takýchto návštevách.

     • Snehuliak a robot z kociek

      Žiaci 7. ročníka sa na hodine matematiky učili rysovat kocku a kváder. Keď ich už vedeli narysovať dokonale, dostali za úlohu narysovať snehuliaka alebo robota zloženého z minimálne 3 kociek rôznej veľkosti postavených na sebe a dotvoriť podľa vlastnej fantázie. Niektorí žiaci boli naozaj tvoriví a vytvorili na pohľad zaujímavých snehuliakov a robotov. Veď posúďte sami.

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

      23. novembra sa na druhom stupni konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Tentokrát si sily zmerali samé dievčatá. Dokázali, že majú podrezané jazyky aj v angličtine a že sa vo svete nestratia. Víťazkou sa stala Laura Krátka z IX. ročníka. Blahoželáme jej.

     • Výtvarná súťaž - Tradície pri štedrovečernom stole

      Naša škola sa zapojila do výtvarnej súťaže s názvom Tradície pri štedrovečernom stole. Súťaž bola tematicky zameraná na uchovávanie tradičného vianočného zvykoslovia. Žiaci boli veľmi aktívni a tvoriví. Do súťaže sa zapojili žiaci:

      z I. stupňa: Natália Tesárska, Liliana Kováčová, Viktória Schvarzová, Damián Ťažký, Diana Krtíková, Katarína Mária Viktorová

     • DOD SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB

      Milí rodičia, žiaci a priatelia našej milej, malej školičky. Dnes, teda 15.11.2023 sme sa na pozvanie SOŠ obchodu a služieb a Gymnázia Andreja Sládkoviča v Krupine zúčastnili milého podujatia Dňa otvorených dverí, kde sa už spomenuté školy prezentovali svojimi priestormi a učebným zameraním. Ako tradične sme boli veľmi vrúcne milo prijatí a pohostení. Školy nám príjemným a jednoduchým spôsobom predstavili dôležitosť a zmysel ďalšieho vzdelávania žiakov základných škôl. Škola spolupracuje s významnými firmami v našom regióne, ktoré poskytujú žiakom potrebnú prax v jednotlivých učebných odboroch. Učebné priestory majú svoju kvalitu a úroveň. Tento príjemný deň nám zase ukázal, že región Krupiny má čo ponúknuť a môžem za seba skromne podotknúť, že študovať v Krupine sa oplatí. Ďakujem

    • Oznam vedenia školy
     • Oznam vedenia školy

      Vážení rodičia,dňa 22.11.2023, t.j.streda, sa uskutočnia triedne rodičovské schôdzky v čase od 15.00 hod., na ktorých sa budú vyhodnocovať výchovno-vzdelávacie výsledky za 1.štvrťrok. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

      S pozdravom vedenie školy.

     • Futsal Krupina

      Milí športoví priatelia, v piatok 10.11.2023 sa naši " Sokolíci " zúčastnili futsalového turnaja základných škôl okresu Krupina na pôde Základnej školy E.M.Šoltésovej . Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín. A skupina, kde sme hrali aj my, bola štvorčlenná. B skupina bola trojčlenná. Napriek dobrým výkonom sme nezvládli zápas s Dudincami a napriek jednému víťazstvu a jednej remíze sme o skóre nepostúpili do ďalších bojov a skončili sme na peknom piatom mieste. Ďakujem chlapcom za bojovného ducha. A o rok ... sme tu zas.

     • iBobor

      V dňoch 6. až 10.11. prebiehala celoslovenská súťaž iBobor. Jej cieľom bolo podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT), iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Súťaž na základnej škole bola rozdelená na štyri kategórie podľa ročníkov - 2. a 3. ročník (Drobec), 4. a 5. ročník (Bobrík), 6. a 7. ročník (Benjamín) a 8. a 9. ročník (Kadet). Celkovo sa súťaže v týchto kategóriách zúčastnilo spolu 106 996 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa mohli stať súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu „kladných bodov“. V kategórii Drobec to bolo 45 bodov, v kategórii Bobrík 60 bodov, v kategóriách Benjamín a Kadet to bolo 50 bodov. Na našej škole sa nimi stali Štefan Líška, Damián Ťažký, Ján Kováč z II.A. triedy,Katarína Mária Viktorová z III.A. triedy, Sofia Kresivníková, Alexandra Kováčová, Milan Vikto

    • TAKE ME OUT WEEK- 1.stupeň
     • TAKE ME OUT WEEK- 1.stupeň

      Naši žiaci 1.stupňa sa pripojili k zaujímavej výzve TAKE ME OUT WEEK! – ZOBER MA VON TÝŽDEŇ! Vezmite deti von ! Okrem toho, že sme si užili kopec zábavy, posilnili imunitný systém, ukázali sme si, čo všetko sa môžeme naučiť aj vonku. Dobre teplo poobliekaní sme súťažili, pozorovali prírodu, počítali, čítali a robili výtvarné dielka z prírodných materiálov.

     • Divadelné predstavenie Nitra

      Žiaci 2.stupňa prežli deň, 9.11.2023, v kultúrnom duchu. Zúčastnili sa divadelného predstavenia v Nitre, s názvom "Povala". Divadelné predstavenie bolo trochu rozprávkové, trochu muzikálové o jednej povale medzi nebom a zemou. Vystupovali v ňom rozprávkové postavy, duchovia, gangstri, superpočítač, vynálezca, dobrá a zábavná babička, smiešni detektívi aj zaľúbenci. Muzikál Povala nám priniesol dobrodružstvo, vtip, napätie, tajomstvo, ale hlavne, čo je dôležité, šťastný koniec. Bol o hľadaní dobra v našom svete a v každom z nás. A to sa nám na tom najviac páčilo.

     • Týždeň mediálnej a informačnej gramotnosti

      Žiaci 1. stupňa sa v týždni od 24.10.do 30.10. venovali na hodine informatiky téme mediálnej a informačnej gramotnosti . Zamerali sa na bezpečnosť detí a mládeže, najmä na riziká internetu, mobilov a nových technológií. Prostredníctvom detského animovaného seriálu OVCE.sk, ktorý vtipnými animovanými rozprávkami z prostredia slovenského salaša, kde sú ústrednými postavami “obyčajné, no moderné” ovce , žiakom vysvetlili riziká internetu, mobilov, a nových technológií.

     • ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok"

      Milí rodičia a priatelia školy!

      Aj naša škola sa zapojila do celoslovenského projektu: ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok” Potešte tieto Vianoce niekoho, kto nečaká od nikoho darček a doneste maličkosť , ktorá môže potešiť babku a dedka v domove dôchodcov alebo niekoho kto nemá rodinu a je sám. Môžete doniesť napr. drogériu-šampón, sprchový gél, zubnú pastu....,ponožky, krížovky, kávu, čaj, medovníčky ,cukríky, šál, lupu, rúško, kalendár, kreslený odkaz od detí, atď. Spoločne s detičkami urobíme balíčky a odnesieme našim dôchodcom, ktorí nemajú rodinu alebo budú v čase Vianoc bez rodiny.

     • Halloween

      Halloween v ŠKD

      Deti Halloween jednoducho milujú 😁a preto vyrábať strašidielka bola pre nich “hračka “… pre každého žiačika sa našla aj sladká hallowenska odmena….

     • Mediálne pozitívny týždeň

      Aj žiaci 5. ročníka si na hodine informatiky pripomenuli dôležitosť využívania médií v každodennom živote. Zamysleli sa a diskutovali o pozitívnom a negatívnom vplyve médií na náš život. Svoje úvahy a myšlienky preniesli na papier v podobe svojich výtvarných prác.

     • Historické medzníky v mediálnej oblasti

      V rámci predmetu dejepis si žiaci 8.ročníka zopakovali učivo o Francúzskej revolúcii netradičnou formou. Na zem si pripravili lano, na ktoré si znázornili historicky dôležité udalosti v mediálnej oblasti. Žiaci dostali na papieroch slovné vyjadrenie týchto udalostí. Ich úlohou bolo postaviť sa na správny rok. Po zaradení na správne miesta, si žiaci zafixovali dané učivo a povedali si aj ešte niečo nové ku každej udalosti.

     • Výstava jesenných plodov

      ,,Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata, premaľuje celý sad ...“

      V tomto týždni naši šikovní žiaci 1. stupňa dostali výzvu vyrobiť s pomocou svojich rodičov kreatívne a zaujímavé výrobky s názvom: „Výstava jesenných plodov “, ktoré nám už hneď od pondelka skrášlili priestory našej školskej chodby. Obdivovali sme krásne naaranžované košíky a misky plné voňavých plodov, zaujímavé postavičky , zvieratká, ktoré boli vyrobené z úrody našich záhrad . Spestrením boli farebné tekvice rôznych tvarov a veľkostí, veselé výrobky z lesných plodov , lúčne kvety, hodiny a svietiace tekvice, ktoré sa na nás usmievali. Bolo veľmi ťažké vybrať víťazov, a preto sme ocenili každý výrobok, ktorý bol zaujímavý a jedinečný.

    • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka
     • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka

      Aj v tomto školskom roku čakal na žiakov 1. a 3. ročníka zaujímavý športový deň. Zúčastnili sa testovania pohybových predpokladov, kde si overili akú majú nielen rýchlosť a vytrvalosť, ale aj koordináciu , presnosť a určite aj obratnosť. Žiaci sa na testovanie už od rána veľmi tešili. Najskôr si pozorne pozreli inštruktážne videá jednotlivých cvikov. Potom ich už v telocvični čakalo 10 pripravených stanovíšť. Testovalo sa počas troch vyučovacích hodín a celý deň sa niesol v znamení športového ducha. Žiaci nezabudli na pitný režim a desiatu počas prestávok, na ktorých zdieľali spoločné pocity a dojmy. Všetci sa snažili podať čo najlepší výkon a aj napriek únave to bol pre nich super športový deň.

  • Zvonenia

   Streda 29. 11. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie