• Profil školy

    • Naša škola

      

     Hontianske Moravce sa nachádzajú 5 km od Dudiniec na trase Dudince – Levice. Škola sa nachádza v najjužnejšej časti okresu Krupina v obci Hontianske Moravce, na rozmedzí okresov Krupina a Levice a tiež na rozhraní Banskobystrického a Nitrianskeho kraja. Našu školu navštevujú žiaci z týchto obcí: Hontianske Moravce, Dudince, Terany, Hontianske Trsťany, Lišov, Súdovce a Šudince. Škola sa nachádza v centre týchto obcí. Škola bola postavená v roku 1960. V školskom roku 2000/2001 bola odovzdaná do užívania prístavba 6 triedneho pavilónu, čím sa značne zlepšili priestorové možnosti školy. Počet žiakov školy sa pohybuje od 140 do 150. Škola má 5 tried na I. stupni, 5 tried na II. stupni a 3 oddelenia ŠKD. Od školského roku 2000/2001 je v budove umiestnená aj špeciálna základná škola, ktorá sa presťahovala z nevyhovujúcich priestorov. Má u nás 4 triedy a využíva naše dielne, telocvičňu a školskú jedáleň.

     Dňa 1.7.2002 prešla naša škola na právnu subjektivitu a zároveň sa spojila s materskou školou. Vznikla tak Základná škola s materskou školou v Hontianskych Moravciach.
      

     Škola svojím umiestnením patrí medzi najkrajšie školy v okrese Krupina. Je postavená na vyvýšenom mieste za kaštieľom a je obklopená parkom a zeleňou.Najväčšie a najdôležitejšie mesto v okolí sú Dudince, ktoré majú 1600 obyvateľov. Obec Hontianske Moravce má 960 obyvateľov. V Hontianskych Moravciach a tiež v Dudinciach prebieha výstavba nových bytov. Kvôli možnosti bývať, sa prisťahovalo do Hontianskych Moraviec už niekoľko desiatok rodín. V ostatných spádových obciach, odkiaľ deti navštevujú našu školu, sa počet obyvateľov pohybuje od 200 do 500 ( Hont. Trsťany, Súdovce, Šudince, Lišov, Terany, Hont. Tesáre) .

  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie