• September:

     

    Vitaj v škôlke

     

    1. Moji noví kamaráti – adaptácia, zoznamovacie aktivity, režim dňa, pravidlá

    2. Ja a moja škôlka - orientácia v MŠ, orientácia v interiéri a exteriéri, mená, profesie, stolovanie

    3. Bezpečne v MŠ – okolie MŠ, bydlisko, pravidlá cestnej premávky, orientácia v okolí

    4. Hračka – Aktivity zamerané na obľúbenú hračku dieťaťa, rozhovor, motivácia, dieťa si do MŠ prinesie svoju obľúbenú hračku, hrové aktivity s hračkami

    5. Európsky týždeň športu 23. -30. september – Športové, pohybové aktivity v telocvični , na šk. dvore, s cieľom upevňovať zdravie detí

    Október:

     

    Čarovná jeseň

    1. Ovocie a zelenina – týždeň ovocia a zeleniny, rozlíšiť ovocie od zeleniny a naopak, ochutnávka, poznať niektoré druhy exotického ovocia

    2. Na poli a v záhrade –tekvičková slávnosť – výstavka prác detí a rodičov (tekvičky)

    3. Vitaj jeseň – jeseň , ročné obdobie, stromy, plody, prírodné materiály, počasie

    4. Starí rodičia – úcta k starším, prosociálne správanie, program pre starých rodičov – čítanie rozprávky od starej mamy , ochutnávka koláča od starej mamy, pozdravy

    5. Zdravie – 16.10. – MD Deň zdravia – zdravá výživa – prezentácia , rozhovor , aktivity na zdravú výživu – vyrábanie sovičiek z jabĺčok

    November:

     

    V zdravom tele zdravý duch

    1. Moje telo – časti ľudského tela, vnútorné orgány, pravá a ľavá strana, stavba tela pomocou skladačky o ľudskom tele – uvedomenie si dôležitosti orgánov v našom tele

    2. Zdravie – zdravá strava , choroby, lekár, prevencia

    3. Deň materských škôl – uvedomenie si, aká je pre nás MŠ prospešná, prosociálne vzťahy so spolužiakmi a MŠ ,starostlivosť o MŠ , história školy, hrové aktivity

    4. Beseda s poľovníkom – návšteva poľovníka, prednáška o poľovníctve, zvieratách, rozhovor, hry s poľovníkom

    (zvuky zvierat, hádanky)

    1. Šarkaniáda – púšťanie šarkanov, ktoré deti v MŠ vyrobia

    2. Vtáčiky – výroba vtáčích búdok , ktoré deti pripravia pre vtáčiky v zime, starostlivosť o vtáčiky, rozhovor, prikrmovanie vtáčikov

    December:

     

    Vianočný čas

    1. Mikuláš – oslava Mikuláša, program, aktivity

    2. Čaro Vianoc – vianočné tvorenie, vianočná besiedka, pozdravy, darčeky, pošta pre Ježiška, rozhovor o Vianociach, štedrá večera v MŠ – zvyky a tradície

    3. Adventný kalendár – adventný kalendár s úlohami a prekvapením na každý deň počas adventného obdobia

    4. Ozdobovanie vianočného stromčeka – skupinové zdobenie vianočného stromčeka pomocou vlastných ozdôb , ktoré deti vyrobia

    5. Adventný veniec – tradícia adventného venca , rozhovor, výroba s pomocou učiteľky

    6. Medovníčky – zdobenie medovníčkov s pomocou učiteľky

    Január:

    Čaro zimy

     

     

    1. Vitaj zima- zima, ročné obdobie, otužovanie, zimné športy, sánkovačka , guľovačka v areály MŠ

    Február:

    Svet okolo nás

     

     

     

     

    1. Fašiangy – tradície, karneval, masky

     

    1. Valentín – výroba srdiečok z odpadového a papierového materiálu , zvyky a tradície, uvedomiť si podstatu sviatku, nadväzovať vzťahy s príbuznými a kamarátmi

    Marec:

     

    K amarátka kniha

     

    1. Moja kamarátka kniha – pestovať vzťah ku knihám, predčítateľská gramotnosť, čítanie obľúbených kníh z domu

    2. Z rozprávky do rozprávky – rozprávkové postavy, bájky, dobro a zlo, dramatizácia rozprávky

    3. Vitaj jar – pozorovanie, zmeny v prírode, počasie, obliekanie, jarné aktivity

    4. Ponožková výzva - Svetový deň Downovho syndrómu. Svoje sympatie a podporu ľuďom s DS deti vyjadria obutím ponožiek rôznych farieb, rozhovor o deťom s DS, rešpektovanie, pochopenie, uvedomenie si toho, že všetci sme si rovní

     

    Apríl:

    Chránime našu zem

    1. Veľkonočné tvorenie – zdobenie vajíčok a veľkonočných ozdôb zo sadry, tvorenie, výzdoba

    2. Od semienka k rastlinke – jarné kvety (semienka) , sadenie, starostlivosť , pestovanie, sledovanie rastu

    3. Ako chránim našu Zem – recyklovanie odpadu, ochrana prírody, Deň zeme , aktivity

     

     

     

     

     

    Máj:

     

    Srdce dokorán

     

    1. Slovensko – moja vlasť – hlava štátu, symboly, slovenské piesne

    2. Moja obec – vystúpenie s programom pre obec , rozhovor o obci, čo všetko sa nachádza v obci, kto sa stará o našu obec..

    3. Deň matiek –starostlivosť matky, pomoc mame, besiedka ku Dňu matiek, pozdravy pre mamičky

    4. Slávik – súťaž, vystúpenie s piesňou v sprievode hudby (spev)

     

    1. Stavanie mája – program pri stavaní mája, piesne, tance, zvyky a tradície

    Jún:

     

    Leto plné zábavy

    1. MDD – detské hry, deti sveta, empatia, rôznorodosť, vzťahy , práva, tolerancia, medziľudské vzťahy

    2. Čo sa skrýva v tráve – hmyz, kvety, ochrana a starostlivosť, pozorovanie

    3. Je tu leto – leto, ročné obdobie, znaky leta, pozorovanie, charakteristika

    4. Tešíme sa na prázdniny – prázdniny, dovolenky, rozhovor o plánoch na prázdniny, výlet, rozlúčka

     

    1. Fotografovanie – skupinové a individuálne fotografovanie v MŠ

    •  

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie