• Základné informácie

   • Základné informácie

     

    Knižnica v Spojenej škole, Kostolná 18, Hontianske Moravce  je verejná a môže sa do nej prihlásiť každý občan SR ,ktorý má trvalý alebo prechodný pobyt v mieste knižnice.

    Poplatky

    Kto

     

    Koľko

    Deti do 14 rokov

     

    1 €

    Dospelí

     

    2 €


     

    Otváracie hodiny

    Deň

    Otvorenie

    Zatvorenie

    Streda

    12:30

    14:30
         


     

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie