• Údaje o prevádzkovateľovi

  • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

   • Meno školy
   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • Ďalšie telefónne čísla
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • Adresa školy
   • 18, Hontianske Moravce 96271
    96271 Hontianske Moravce
    Slovakia
   • IČO
   • 55745261
   • DIČ
   • 2122068696
   • Telefón ZRŠ
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • Telefón ŠJ
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • Telefón ekonómka
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • Špeciálny pedagóg
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • ŠKD
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • Hlavné telefónne číslo
   • +421455583946
  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie