• Krúžky


   • Hrozienka
   • Múdre sovičky
   • Slovenčina moja
   • Škola hrou
   • TVORIVOSTNÍK
   • Športový krúžok
   • Kontakty

    • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
    • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
    • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
    • 55745261
    • 2122068696
    • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
    • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
    • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
    • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
    • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
    • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
    • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
    • +421455583946
   • Prihlásenie