• 1. ročník

    Predmet

    Názov

    Počet kusov

    Poznámka

    Slovenský jazyk

    Zošit č.511

    10

     

    Zošit č.5111

    2

     

    Zošit č.440

    1

     

    1 x súbor predpisových písaniek od autorky Virgovičovej

    Prírodoveda

    Zošit č.513

    1

     

    Matematika

    Zošit č. 513

    2

     

    Zošit č.5110

    1

     

    Geometria

    Zošit č.520

    1

    Pravítko

    Hudobná výchova

    Zošit č.51

    1

     

    Slovníček

    Zošit Č.644

    1

     

    Výtvarná

    výchova

    Obrus

     

    Veci je potrebné označiť!

    Vodové farby, voskovky

     

    Guľaté štetce – tenký, hrubý

     

    Ploché štetce – tenký, hrubý

     

    Nožnice

     

    Lepidlo

     

    Farebný papier

    2 sady

    Výkresy: A4

    20

    Výkresy: A3

    10

    obal na výkresy

     

    Nádoba na vodu 0,5 l

     

    Telesná

    výchova

    tepláková súprava,,

     

    Veci je potrebné označiť!

    biele tričko

     

    ponožky,

     

    tenisky so svetlou podrážkou

     

    Peračník

    stredne tvrdé ceruzky

    2

    HB, 2

    strúhadlo s krytom

     

     

    modré perá

    2

    aspoň jedno so špičkou

    náhradné bombičky

     

     

    farbičky

     

     

    zelené pero

     

     

    Guma

     

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie