• Rekonštrukcia telocvične - oprava kúrenia

   • Názov predmetu zákazky:

    Havarijná situácia vykurovacieho zariadenia v budove telocvične ZŠ s MŠ Hontianske Moravce (stavebné práce)

    Kódy CPV:

    45214210-5 - Stavebné práce na objektoch základných škôl

    45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce

    45331100-7 - Inštalovanie ústredného kúrenia

    45331110-0 - Inštalovanie kotlov

    45331000-6 - Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie

    45333100-1 - Inštalovanie plynových regulačných zariadení

    3. Druh zákazky:

    Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na stavebné práce vrátane dodávky materiálu.

     

    Plné znenie Výzva

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie