• Náplň práce

   • Mgr.Ivona Kosová, email: komankosova@gmail.com

     

    Konzultačné hodiny:  

    Pondelok od 13:00 do 14:00 (stretnutia po dohode emailom, sme otvorení aj iným termínom).

     

    Kdej e vôľa, tam je cesta. Vždy existuje cesta. „

     

    Čo je náplňou práce koordinátora prevencie ?

     

     

    • realizuje aktivity zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov (drogové závislosti, šikanovanie)

    • zabezpečuje aktivity na podporu zdravého životného štýlu

    • podieľa sa na vytváraní pozitívnej atmosféry v škole

  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie