• Školský podporný tím

   • Školský podporný tím pre žiakov, rodičov a zamestnancov školy

    Školský podporný tím predstavuje tím odborníkov, ktorí sú prítomní priamo v škole a aktívne sa podieľajú na riešení problémov v školskom prostredí a na tvorbe kultúry školy.

    Školský podporný tím pracuje nielen so žiakmi, ale aj s ich rodičmiučiteľmi, prípadne aj s ďalšími osobami.

    Školský podporný tím na našej škole tvoria: školský špeciálny pedagóg, výchovný poradca a kariérový poradca.

     

    Ak máš PROBLÉM, môžeš sa obrátiť na:

    • niekoho zo školského podporného tímu

    • hociktorého zamestnanca školy,

    • volať Krízovú linku pomoci  0800 500 333

  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie