• Prvý sneh

      Hurá, trošku nám nasnežilo! Veľkú radosť nám dopoludnia robili snehové vločky, ktoré sme pozorovali spoza okien našej triedy. Nedočkavo sme čakali, keď zazvoní. Žiaci z krúžku Škola hrou sa rýchlo ponáhľali na školský dvor, aby si sneh mohli chytiť, urobiť snehové gule a maličkých snehuliačikov. Keďže snehu nebolo veľa, na ihrisku si stopami v snehu vyrobili osmičkového snehuliaka. Ešteže sme to stihli, lebo onedlho bolo po snehu. Veríme, že Perinbabka sa nedá zahanbiť a ešte riadne zasneží.

     • DOD - Spojená škola internátna Šahy

      Tak ako sa zúčastnili DOD žiaci 8,9. ročníka v Krupine, nezostali pozadu ani žiaci 9. ročníka špeciálnej triedy. Dňa 16. 11.2023 sme navštívili Spojenú strednú školu internátnu v Šahách. Ako po minulé roky, sme boli opäť milo a vrúcne prijatí a neskutočne pohostení bohatým jedlom od výmyslu sveta, ktoré s vďačnosťou pripravili tunajší žiaci a žiačky. Po občerstvení sme už absolvovali prehliadku jednotlivých priestorov školy, kde prebieha odborná príprava žiakov podĺa ponúkaných odborov. Ukážky zručnosti a majstrovstva žiakov boli veľmi zaujímavé a naši žiaci hneď získali motiváciu a chuť študovať práve v Šahách. Naši žiaci chápu zmysel vzdelania pre ich budúci život, napriek niekedy negatívnemu postoju ich rodičov a preto ich budeme aj do budúcnosti podporovať v takýchto návštevách.

     • Snehuliak a robot z kociek

      Žiaci 7. ročníka sa na hodine matematiky učili rysovat kocku a kváder. Keď ich už vedeli narysovať dokonale, dostali za úlohu narysovať snehuliaka alebo robota zloženého z minimálne 3 kociek rôznej veľkosti postavených na sebe a dotvoriť podľa vlastnej fantázie. Niektorí žiaci boli naozaj tvoriví a vytvorili na pohľad zaujímavých snehuliakov a robotov. Veď posúďte sami. 

     • Výtvarná súťaž - Tradície pri štedrovečernom stole

      Naša škola sa zapojila do výtvarnej súťaže s názvom Tradície pri štedrovečernom stole. Súťaž bola tematicky zameraná na uchovávanie tradičného vianočného zvykoslovia. Žiaci boli veľmi aktívni a tvoriví. Do súťaže sa zapojili žiaci:

      z I. stupňa: Natália Tesárska, Liliana Kováčová, Viktória Schvarzová, Damián Ťažký, Diana Krtíková, Katarína Mária Viktorová

      z II. stupňa: Katarína Gabčanová, Viktória Tothová, Vivien Pechovská, Eliška Beňová, Martina Kováčová, Jozef Baláž, Gabriela Petreková,Alžbetka Turanová, Matúš Meňuš

                           

     • DOD SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB

      Milí rodičia, žiaci a priatelia našej milej, malej školičky. Dnes, teda 15.11.2023 sme sa na pozvanie SOŠ obchodu a služieb a Gymnázia Andreja Sládkoviča  v Krupine zúčastnili milého podujatia Dňa otvorených dverí, kde sa už spomenuté školy prezentovali svojimi priestormi a učebným zameraním. Ako tradične sme boli veľmi vrúcne  milo prijatí a pohostení.  Školy nám príjemným a jednoduchým spôsobom predstavili dôležitosť a zmysel ďalšieho vzdelávania  žiakov základných škôl. Škola spolupracuje s významnými firmami v našom regióne, ktoré poskytujú žiakom potrebnú prax v jednotlivých učebných odboroch. Učebné priestory majú svoju kvalitu a úroveň. Tento príjemný deň nám zase ukázal, že región Krupiny má čo ponúknuť a môžem za seba skromne podotknúť, že študovať v Krupine sa oplatí. Ďakujem 

    • Oznam vedenia školy
     • Oznam vedenia školy

      Vážení rodičia,dňa 22.11.2023, t.j.streda, sa uskutočnia triedne rodičovské schôdzky v čase od 15.00 hod., na ktorých sa budú vyhodnocovať výchovno-vzdelávacie výsledky za 1.štvrťrok. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

      S pozdravom vedenie školy.

     • Futsal Krupina

      Milí športoví priatelia, v piatok 10.11.2023 sa naši " Sokolíci " zúčastnili futsalového turnaja základných škôl okresu Krupina na pôde Základnej školy E.M.Šoltésovej . Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín. A skupina, kde sme hrali aj my, bola štvorčlenná. B skupina bola trojčlenná. Napriek dobrým výkonom sme nezvládli zápas s Dudincami a napriek jednému víťazstvu a jednej remíze sme o skóre nepostúpili do ďalších bojov a skončili sme na peknom piatom mieste. Ďakujem chlapcom za bojovného ducha. A o rok ... sme tu zas. 

     • iBobor

      V dňoch 6. až 10.11. prebiehala celoslovenská súťaž iBobor. Jej cieľom bolo podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT), iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Súťaž na základnej škole bola rozdelená na štyri kategórie podľa ročníkov - 2. a 3. ročník (Drobec), 4. a 5. ročník (Bobrík), 6. a 7. ročník (Benjamín) a 8. a 9. ročník (Kadet). Celkovo sa súťaže v týchto kategóriách zúčastnilo spolu 106 996 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sa mohli stať súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu „kladných bodov“. V kategórii Drobec to bolo 45 bodov, v kategórii Bobrík 60 bodov, v kategóriách Benjamín a Kadet to bolo 50 bodov. Na našej škole sa nimi stali Štefan Líška, Damián Ťažký, Ján Kováč z II.A. triedy,Katarína Mária Viktorová z III.A. triedy,  Sofia Kresivníková, Alexandra Kováčová, Milan Viktor zo IV.A. triedy a Katarína Gabčanová, Lukáš Kliment z V.A. triedy, Matúš Meňuš z IX.A. triedy. Blahoželáme!

    • TAKE ME OUT WEEK- 1.stupeň
     • TAKE ME OUT WEEK- 1.stupeň

      Naši žiaci 1.stupňa sa pripojili k zaujímavej výzve TAKE ME OUT WEEK! – ZOBER MA VON TÝŽDEŇ! Vezmite deti von ! Okrem toho, že sme si užili kopec zábavy, posilnili imunitný systém, ukázali sme si, čo všetko sa môžeme naučiť aj vonku. Dobre teplo poobliekaní sme súťažili, pozorovali prírodu, počítali, čítali a robili výtvarné dielka z prírodných materiálov. 

      Zábavné učenie vonku sa nám veľmi páčilo.

       

     • Divadelné predstavenie Nitra

      Žiaci 2.stupňa prežli deň,  9.11.2023, v kultúrnom duchu. Zúčastnili sa divadelného predstavenia v Nitre, s názvom "Povala". Divadelné predstavenie bolo trochu rozprávkové, trochu muzikálové o jednej povale medzi nebom a zemou. Vystupovali v ňom rozprávkové postavy, duchovia, gangstri, superpočítač, vynálezca, dobrá a zábavná babička, smiešni detektívi aj zaľúbenci. Muzikál Povala nám priniesol dobrodružstvo, vtip, napätie, tajomstvo, ale hlavne, čo je dôležité, šťastný koniec. Bol o hľadaní dobra v našom svete a v každom z nás. A to sa nám na tom najviac páčilo.

      Okrem kultúrneho zážitku, sme mali zážitok aj so stretnutím s herečkou divadla A.Bagara v Nitre, s Danielou Kuffelovou, ktorá sedela v hľadisku hneď za nami a venovala nám spoločnú fotku. Po divadelnom predstavení sme sa presunuli starým mestom do nákupného centra Mlyny, kde sme sa pohostili, ponakupovali a po netrpezlivom čakaní na autobus, sme úspešne zavŕšili kultúrno-nákupný deň.

     • Týždeň mediálnej a informačnej gramotnosti

       Žiaci 1. stupňa sa v týždni  od 24.10.do 30.10. venovali na hodine informatiky téme mediálnej a informačnej gramotnosti . Zamerali  sa na  bezpečnosť detí a mládeže, najmä na riziká internetu, mobilov a nových technológií. Prostredníctvom  detského  animovaného  seriálu OVCE.sk, ktorý vtipnými animovanými rozprávkami z prostredia slovenského salaša, kde sú ústrednými postavami “obyčajné, no moderné” ovce , žiakom vysvetlili   riziká internetu, mobilov, a nových technológií.

      Najdôležitejšou úlohou v rámci prevencie je naučiť deti používať moderné technológie bezpečne a zodpovedne. Zdôrazniť  im, ako sa môžu chrániť pred ohrozeniami a kam sa obrátiť o pomoc (linka Pomoc.sk) Nezabúdať  na to, že internet a ostatné technológie priniesli aj pokrok, nové možnosti a veľa pozitív .

       

     • ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok"

      Milí rodičia a priatelia školy!

      Aj naša škola sa zapojila do celoslovenského projektu: ,,Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok” Potešte tieto Vianoce niekoho, kto nečaká od nikoho darček a doneste maličkosť , ktorá môže potešiť babku a dedka v domove dôchodcov alebo niekoho kto nemá rodinu a je sám. Môžete doniesť napr. drogériu-šampón, sprchový gél, zubnú pastu....,ponožky, krížovky, kávu, čaj, medovníčky ,cukríky, šál, lupu, rúško, kalendár, kreslený odkaz od detí, atď. Spoločne s detičkami urobíme balíčky a odnesieme našim dôchodcom, ktorí nemajú rodinu alebo budú v čase Vianoc bez rodiny.

      Termín: do 30.11.2023 predmety do krabičky môžu nosiť žiaci do Spojenej školy, Kostolná 18, Hontianske Moravce alebo na riaditeľstvo školy .Môžete sa nahlásiť aj telefonicky na t.č.0908469788

      Veríme, že aj naše drobnosti vyčaria starčekom a starenkám úsmev na tvári a urobí im to radosť. Aj takouto formou sa naši žiaci učia empatii a dobrosrdečnosti voči iným ľuďom.

     • Halloween

      Halloween v ŠKD

      Deti Halloween jednoducho milujú 😁a preto vyrábať strašidielka bola pre nich “hračka “… pre každého žiačika sa našla aj sladká hallowenska odmena….

     • Historické medzníky v mediálnej oblasti

      V rámci predmetu dejepis si žiaci 8.ročníka zopakovali učivo o Francúzskej revolúcii netradičnou formou. Na zem si pripravili lano, na ktoré si znázornili historicky dôležité udalosti v mediálnej oblasti. Žiaci dostali na papieroch slovné vyjadrenie týchto udalostí. Ich úlohou bolo postaviť sa na správny rok. Po zaradení na správne miesta, si žiaci zafixovali dané učivo a povedali si aj ešte niečo nové ku každej udalosti.

       

     • Výstava jesenných plodov

      ,,Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata, premaľuje celý sad ...“

      V tomto týždni naši šikovní žiaci 1. stupňa dostali výzvu vyrobiť s pomocou svojich rodičov kreatívne a zaujímavé výrobky s názvom: „Výstava jesenných   plodov “, ktoré nám už hneď od pondelka  skrášlili priestory našej školskej chodby. Obdivovali sme krásne naaranžované košíky a misky plné voňavých plodov, zaujímavé postavičky , zvieratká, ktoré boli vyrobené z úrody našich záhrad . Spestrením boli farebné tekvice rôznych tvarov a veľkostí, veselé výrobky z lesných  plodov , lúčne kvety, hodiny a svietiace tekvice, ktoré sa na nás usmievali. Bolo veľmi ťažké vybrať víťazov, a preto sme ocenili  každý výrobok,  ktorý bol zaujímavý a jedinečný.

      Samozrejme sme zvolili aj víťazov a odmenili aj  najzaujímavejšie a najtvorivejšie  výtvory.

       Všetkým blahoželáme!

    • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka
     • Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníka

      Aj v tomto školskom roku čakal na žiakov 1. a 3. ročníka zaujímavý športový deň. Zúčastnili sa testovania pohybových predpokladov, kde si overili akú majú nielen rýchlosť a vytrvalosť, ale aj koordináciu , presnosť a určite aj obratnosť. Žiaci sa na testovanie už od rána veľmi tešili. Najskôr si pozorne pozreli inštruktážne videá jednotlivých cvikov. Potom ich už v telocvični čakalo 10 pripravených stanovíšť. Testovalo sa počas troch vyučovacích hodín a celý deň sa niesol v znamení športového ducha. Žiaci nezabudli na pitný režim a desiatu počas prestávok, na ktorých zdieľali spoločné pocity a dojmy. Všetci sa snažili podať čo najlepší výkon a aj napriek únave to bol pre nich super športový deň. 

  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie