• Absolventské skúšky - Hudobný odbor

      Dňa 8.6. žiačky Katka Gabčanová a Viktorka Tóthová predviedli svoje zdatnosti v hre na klavír a vedomosti z hudobnej náuky pred trojčlennou komisiou a tak vykonali absolventské skúšky 4. ročníka prvej časti prvého stupňa základného umeleckého vzdelania. Katka nám zahrala skladbu Sonatina - V. Damkomb a Viktorka Menuett - Johann Krieger. V štvorručnej hre nám predviedli Valčík z baletu Spiaca krásavica. Žiačky ukázali svoj talent a vedomosti na vynikajúcej úrovni.

     • Absolventské skúšky - Výtvarný odbor

      Dňa 7.6. mali žiačky 4.ročníka prvej časti náročný deň. Obhajovali svoje výtvarné práce pred trojčlennou komisiou a písali záverečný test z dejín umenia. Eliška v 2.polroku tvorila práce s témou Kôň - moje vysnívané zviera, Katka spracovala námet Herry Potter, Dominika nám predstavila Lesné zvieratá a Viktorka pracovala na téme Kvety - moje obľúbené. Žiačky poctivo a usilovne pracovali a učili sa a nakoniec všetko zvládli vynikajúco. Gratulujeme im k úspešnému ukončeniu prvej časti prvého stupňa základného umeleckého vzdelania.

     • Návšteva v ZUŠ

      Mesiac október je spojení s úctou k starším. Pri tejto príležitosti prišla medzi nás do výtvarného odboru p. Pluhárová, pani učiteľka na dôchodku, ktorá okrem iného pôsobila aj v ZUŠ Dudince. Strávili sme spolu príjemné popoludnie a spoločne sme tvorili pozdravy pre našich starých rodičov.

     • Rodičovské združenie a poplatky v ZUŠ

      Rodičovské združenie a poplatky v ZUŠ

      Poplatky v škol. roku 2022/2023 sú nasledovné:

      - školné: hudobný odbor - 35 €, výtvarný odbor - prípravné štúdium 20€, ostatní 25 €.

      Školné sa uhrádza 2-krát ročne do 31.10. a do 31.3. Je možné ho uhradiť cez Edupage alebo internetbankingom.

      - príspevok ZRŠ - 10 € na žiaka - priniesť v hotovosti do školy 

      V prípade neuhradenia rodičovského príspevku môže nastať situácia, že napr. pri použití finančnej čiastky ZRŠ na nákup sladkostí (MDD a pod.) nebudú obdarovaní všetci žiaci ZUŠ

      Členovia Výboru ZRŠ sú: predseda p. J. Tóth, pokladníčka p. T. Púčeková a členky p. D. Karvayová, p. N. Rišiaňová a p. A. Gašparová.

      Rodičia sú povinný oboznámiť sa so školským poriadkom ZUŠ (zverejnený na stránke školy ZUŠ).

     • OZNAM pre žiakov

      OZNAM pre žiakov

      Dňa 30.06.2022 sa bude vydávať vysvedčenie žiakom ZUŠ nasledovne:

      - žiaci z 1. stupňa ZŠ: v čase 07:40 hod. (v budove 1. stupňa, po ročníkoch)

      - žiaci končiaceho 4. ročníka ZUŠ: 08:00 hod. (počas slávnostného nástupu v hlavnej budove)

      - žiaci z 2. stupňa ZŠ: po skončení slávnostného nástupu (individuálne v hudobnom a výtvarnom odbore)

     • Beseda so speváčkou Dianou Matušovou

      Beseda so speváčkou Dianou Matušovou

      Hudobné vedomosti a základy hry na klavíri či keyboarde už vedia naši žiaci, že dostanú v Základnej umeleckej škole, ale správne spevácke návyky si vypočuli dnes na besede so speváčkou Dianou Matušovou. Členka hudobnej skupiny Best, ktorá spolupracovala aj s Ľudo Kuruc band a má na konte odspievaných množstvo spoločenských akcií v blízkom aj širokom okolí, prišla porozprávať našim žiakom o svojich speváckych skúsenostiach. V prezentácii fotiek a videí ukázala svoje hudobné formovanie a čo so spevom zažila na školských aj mimoškolských akciách. Dala nám rady pre správne dýchanie pri speve, urobili sme niekoľko dychových, artikulačných či vokálnych cvičení a žiakom aj zaspievala rôzne žánre. Dúfame, že spev nebude strašiak a že návšteva skúseného muzikanta navnadila našich menších i väčších žiakov nebáť sa otvárať ústa s peknými tónmi.

       

     • Interný koncert žiakov spojený s výstavou výtvarných prác

      Interný koncert žiakov spojený s výstavou výtvarných prác

      „Človek by mal každý deň počuť aspoň jednu pieseň, čítať jednu krásnu báseň, vidieť jednu výbornú maľbu, a ak by to bolo možné, povedať zopár rozumných slov.“ (J. W. Goethe)

      Hudobný a výtvarný odbor ZUŠ pri ZŠ s MŠ Hontianske Moravce sa vo štvrtok 16.06.2022 spojil a pripravil pre rodičov svojich žiakov popoludňajší Interný koncert spojený s výstavou výtvarných prác. Hudobné vystúpenia sa niesli viacerými žánrami- klasika, pop, ľudové piesne, detské piesne ale aj hity rokov 90-tych či súčasných. Interpretované inštrumentálne aj vokálne. Na výstave výtvarných prác mali zastúpenie grafika, lettristické motívy, portréty, maľby a enkaustika. Žiaci umeleckých odborov tak zavŕšili druhopolročnú snahu a už ich čaká nezadržateľne horúce leto s vytúženými prázdninami....

     • Netradičné hodiny výtvarnej

      Netradičné hodiny výtvarnej

      V dňoch 13. a 15. 6. 2022 nás navštívila na našich hodinách výtvarnej výchovy maliarka Mgr.art. Michaela Bodnárová, ktorá nám názorne priblížila pre nás novú maliarsku techniku ENKAUSTIKU - maľbu roztaveným voskom. Všetky žiačky si túto techniku vyskúšali a vytvorili svoje prvé a verím, že nie posledné enkaustické maľby. Pri tejto technike sa často využíva náhodná kompozícia a rozvíja sa naša fantázia. Práce sme nakoniec dotvárali vyškrabávaním. Maliarke ďakujeme za jej čas, inšpirácie, nové vedomosti a skúsenosti.

     • Výtvarníčky na potulkách

      Výtvarníčky na potulkách

      Dňa 25.5.2022 sa žiačky výtvarného odboru zúčastnili výstavy maliarky Michaely Bodnárovej, rodáčky z Dudiniec, v hoteli Diamant. Veľmi nás potešilo, že maliarka bola ochotná prísť osobne a porozprávať nám o svojej tvorbe. Predstavila nám svoju tvorbu počas štúdií na vysokej škole, ukázala nám, akými témami sa zatiaľ vo svojej tvorbe zaoberala a porozprávala nám, kde hľadá inšpirácie na tvorbu. Mali sme možnosť medzi vystavenými prácami vidieť olejomaľby, maľby akrylom aj techniku enkaustiky. Po umeleckom zážitku sme sa so žiačkami prešli po pešej zóne a občerstvili sme sa zmrzlinou. Mladšie žiačky sa stihli aj vyšantiť na detskom ihrisku. Verím, že to bolo príjemné popoludnie pre všetkých.

    • 22.04.2022
     • Pripomíname si Deň Zeme

      Pripomíname si Deň Zeme

      Ako sa dá nabádať žiakov k ekologickejšiemu správaniu na hodinách hudobnej náuky a výtvarnej výchovy?

      Napríklad vyfarbením omaľovanky na základe hudobných vysvetliviek. Mladší žiaci sledovali farby podľa hudobných symbolov, tiež durových a molových akordických značiek, tí starší mali vyfarbiť tematický obrázok podľa návodu s melodickými značkami. O triedení odpadu do farebných kontajnerov a o možnostiach triedenia v obci sme sa porozprávali, no zároveň sme sa aj zdokonalili v hudobno-teoretických pojmoch.

      Vytvárať kompozície na ploche, kde ústredným motívom bola práve naša Zem, sme si zopakovali na výtvarnej výchove s mladšími žiačkami. Využili sme nielen ladenie farieb, ich rôzne odtiene, ale znázornili sme aj to, kedy sa NAŠA PLANÉTA usmieva a kedy plače. So staršími žiačkami sme vytvárali postavy recyklovaním kartóna a v maľbách sme poukázali na čerpanie pozitívnej energie z prírody a možnosti recyklovania starých predmetov v novom šate.

      Viac vo fotogalérii:

      https://photos.app.goo.gl/d6PAuvzJYEQxyA6P9

    • 28.03.2022
     • Ako hudobníci hrali učiteľom...

      Ako hudobníci hrali učiteľom...

      Pri príležitosti Dňa učiteľov sa nachvíľu zastavil rozvrhový kolobeh a v školskom rozhlase odzneli slová poďakovania všetkým pedagógom, vychovávateľom a asistentom ZŠ s MŠ Hont. Moravce. Okrem hovoreného slova si pri tejto milej príležitosti vypočuli poslucháči v školskom rozhlase aj krátky koncert žiakov hudobného odboru Základnej umeleckej školy, ktorí sa zapojili svojimi hudobnými nahrávkami a ozvláštnili tento sviatočný deň.

     • ...na tému "Valentín"

      ...na tému "Valentín"

      Na sviatok zaľúbených nezabudla ani Základná umelecká škola. Valentínska téma v podobe romantických melódií znela hudobným odborom a vo výtvarnom odbore zas žiaci kreatívne zaznamenali symboly lásky. Spojili sme to všetko do spoločného videa a môžete tak aj vy vidieť Amora lásky, koláž zo sŕdc, ľudové ľúbostné maľby aj lásku z ríše animovaných zvierat a počuť tóny ľudových ľúbostných piesní, romantických lovesongov, či skladieb venovaných z lásky.

      Prajeme Vám pekný valentínsky čas strávený so svojimi milovanými!

     • Vianočný pozdrav žiakov hudobného odboru

      Vianočný pozdrav žiakov hudobného odboru

      Naši hudobníci sú všestranní v každom smere. Vo videu vám predvedú, ako sa zvyknú na sviatky pripravovať. Uvidíte ich šikovnosť v práci s papierom, v kreatívnom tvorení a maľovaní, v pečení, ale aj zdobení. Nie sú im cudzie slová: pomoc, darovanie, spolupráca, k čomu ich vedú vyučujúci ZŠ, tiež v školskom klube a záujmových krúžkoch.

      V muzicírovaní sa nebránia hudbe detskej či dospeláckej, starodávnej alebo modernej, ľudovej aj náboženskej. Rozmýšľali sme, „surfovali“ na internete, nahrávali hudobné skladby, elektronicky spracovali, kým situácia v školstve dovolila a výsledok môžete práve pozrieť....

      Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny!

     • Aj keď nás zatvorili, stále usilovne pracujeme!

      Aj keď nás zatvorili, stále usilovne pracujeme!

      Žiaci výtvarného odboru si decembrovú a predvianočnú atmosféru spríjemnili umeleckou tvorbou. Maľovali svoje Vianoce, zimnú krajinu, vyrobili Betlehem, vianočný pozdrav, menovky na darčeky či k vianočnému stolu, alebo zimnú či Vianočnú dekoráciu. Pozrite sa na ich diela!

      Prajeme Vám krásne vianočné sviatky a krajší a lepší rok 2022!

     • ZUŠ počas lockdown-u

      ZUŠ počas lockdown-u

      Oznamujeme rodičom žiakov Základnej umeleckej školy, že od pondelka 29.11.2021 sa bude vyučovať v hudobnom odbore dištančnou formou a od pondelka 06.12.2021 vo výtvarnom odbore taktiež dištančnou formou. Bližšie informácie poskytnú triedne vyučujúce prostredníctvom EduPage.

      Uvedené vyplýva z dôvodu rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu s účinnosťou od 29.11.2021 do 09.01.2022.

     • Ako si žiaci hudobného odboru zahrali na organe…

      Klávesové hudobné nástroje už naši žiaci nejaký ten rôčik poznajú. Že elektronický keyboard dokáže napodobniť zvuky napr. akordeónu alebo flauty, že hrá muzikant nielen sám, ale aj s iným muzikantom, to je v triede na bežnom poriadku……

      No dnes sme sa priučili čomusi novému. Vybrali sme sa preskúmať ten najväčší klávesový nástroj- organ. Návštevu domáceho moravského organu v evanjelickom kostole nám umožnil p. kaplán Tóth. Pani učiteľka vysvetlila, z akých častí organ pozostáva, ako sa aj tu dajú navoliť zvuky za pomoci registrov a že sa hrá nielen rukami, ale aj nohami. Žiaci si mohli vyskúšať zahrať svoje naštudované skladby, asistovali p. učiteľke hrou na pedále, či prepínali registre svojim spolužiakom. Dozvedeli sa aj, čo všetko, aké predmety, obsahuje štúdium hry na organ.

      Ktovie? Čas ukáže, či je medzi našimi žiakmi aj budúci organista. Ak aj nie, aspoň sme si rozšírili hudobné obzory.

      Ďakujeme p. kaplánovi, že nám umožnil novú hudobnú skúsenosť!

      23.11.2021

     • OZNAM

      OZNAM

      Od pondelka 8.11.2021 prechádza  okres Krupina z bordovej farby do čiernej – III. stupeň ohrozenia. Prezenčná forma vyučovania zostáva zachovaná vo všetkých odboroch v individuálnom vyučovaní. Podľa platného Školského semaforu z Ministerstva školstva SR verzia 1.5 z 28. októbra 2021 je na základných umeleckých školách povolené učiť žiakov v skupinách iba dištančnou formou, preto ZUŠ  musí pristúpiť k obmedzeniam v kolektívnom vyučovaní. Podrobnosti Vám oznámia triedni učitelia výtvarného a hudobného odboru. Individuálne vyučovanie sa bude naďalej uskutočňovať prezenčne – to zn. v nezmenenej forme.

      Ďakujem za porozumenie.

     • Mesiac úcty k starším

      Mesiac úcty k starším

      „Teplá dlaň a sivé vlasy, dobré srdce lásku hlási.

      Vždy objatie a úsmev milý, hoc ubúdajú im už sily.

      To je naša babka, dedko, prababka či pradedko.

      Majú pre nás dobrú radu, k tomu sladkú čokoládu.

      Potrebujú našu lásku, čo vyhladí každú vrásku.

      Aby sme ich v úcte mali, vždy s láskou ich privítali.

      Dali by nám veru všetko, naša babka aj náš dedko.“ (Neznámy)

       

      Pozdrav od žiakov hudobného a výtvarného odboru:

     • ZUŠ a školská knižnica

      ZUŠ a školská knižnica

      Pri príležitosti medzinárodnéhoa školských knižníc sme našich žiakov naučili, ako si vyhľadať literatúru v školskej knižnici v ZŠ s MŠ Hont. Moravce. Samozrejme literatúru s hudobnou tematikou. Starší žiaci sú už počítačovo zdatní a vyhľadávanie za pomoci klávesových skratiek ich zaujalo okamžite. Hľadali sme podľa kľúčových slov ako napr. hudba, hudobný, pieseň, spevy, spevník, muzika, ľudová, noty, notový a pod. Je potešujúce vidieť ako dychtivo žiaci vyhľadávajú nové knihy na čítanie a zaujímajú sa aj o rôzne témy...

     • Rodičovské združenie ZUŠ

      Rodičovské združenie ZUŠ

      Dňa 13.09.2021, t.j. pondelok, sa uskutoční o 16:00 hod. celoškolské rodičovské združenie v Základnej umeleckej škole (v učebni hudobného odboru), na ktoré Vás srdečne pozývame. Vaša účasť je nutná, nakoľko sa budú voliť doplňujúci členovia do Výboru RZ.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami.

     • Otvorenie šk. roka 2021/2022

      Otvorenie šk. roka 2021/2022

      Základná umelecká škola oznamuje svojim žiakom, že otvorenie školského roka 2021/2022 bude vo štvrtok 02. septembra 2021. Nástup žiakov sa uskutoční v dňoch 02.-03. septembra 2021, t.j. vo štvrtok (hudobný aj výtvarný odbor u vyuč. Jambrichovej) a v piatok (u svojich triednych vyuč. podľa odborov). Žiaci budú oboznámení o organizácii ďalších dní, nutné nahlásiť svojim tr. vyučujúcim zmeny v údajoch.

      Vyplnené a podpísané písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (totožné ako aj pre ZŠ) žiaci prinesú pri prvej vyuč. hodine.

      Podmienky vstupu do školy pre rodičov žiakov sú rovnaké ako pri vstupe do základnej školy, zverejnené na informačnej tabuli pri vchode do areálu školy a na webstránke školy.

      Vstup do priestorov školy je povolený iba s prekrytím horných dýchacích ciest.

      Tešíme sa na Vás a prajeme úspešný štart do nového školského roka!

       

     • ZUŠ a Deň detí

      Tento školský rok bol charakteristický viac domácou výučbou, dištančnými úlohami, opatreniami v triedach, nedostatočným kontaktom s rovesníkmi, kamarátmi.

      Na sviatok všetkých detí, v utorok 1. júna, sme výučbu poňali tak, aby si deti zdravo zasúťažili, pomohli v tímovej práci a spoznali zábavné, ale hlavne edukatívne počítačové hry s hudobnou tematikou.

      Zahrali sme si interaktívne hry s hudobnými nástrojmi, počúvali ich typické zafarbenia a priraďovali k správnym muzikantom. Rovnako zaujalo aj hudobné pexeso, či puzzle, ktorých je na internete neúrekom.

      Vedeli ste, že známa stolová hra „Človeče nehnevaj sa“ sa dá hrať aj v hudobnom prevedení? Namiesto figúrok sme posúvali noty po notovej osnove na základe hodenej kocky s intervalovými vzdialenosťami.

      Pre všetky deti hudobného aj výtvarného odboru sme pripravili sladké a praktické darčeky. Užite ich v zdraví!

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Od pondelka, 10.05.2021 okres Krupina prechádza do I. stupňa varovania (ružová farba), z toho dôvodu bude v ZUŠ povolené aj skupinové vyučovanie vo výtvarnom odbore a v hudobnom odbore aj výučba predmetov hudobná náuka, komorná hra a štvorručná hra.

       

       

     • Zápis do ZUŠ

      Zápis do ZUŠ

     • Hudobníci a Deň Zeme

      Téma prírody a ekológie neobišla ani predmet hudobná náuka. S našimi staršími hudobníkmi sme sa na dištančných hodinách zamýšľali nad piesňami, ktoré majú v názve alebo vo svojom texte živú či neživú prírodu. Ľudových piesní sme sa ani nepokúšali spočítať, pospomínali sme ich neúrekom o lese, o konkrétnych stromoch a kvetinách, či prírodných živloch. Z populárnej tvorby žiaci poznajú napríklad tieto melódie: Najkrajšie stromy sú na…, Slovensko moje otčina moja, V dolinách, Earth song, Nenechajme to plávať, a iné.

      Vzájomne sme sa inšpirovali a s poniektorými žiakmi sme sa na individuálnych hodinách do pár piesní pustili. Lákala nás dokonca aj melódia z reklamy na čisté zdroje nemenovanej slovenskej spoločnosti.

      Netreba však zabudnúť aj na vážnu tvorbu a zakončili sme toto diskutovanie počúvaním husľového koncertu Antonia Vivaldiho a jeho najznámejšiu časť "Jar" zo Štyroch ročných období.

     • Nástup do ZUŠ od 26.04.2021

      Nástup do ZUŠ od 26.04.2021

      Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám, že na základe REGIONÁLNEHO COVID AUTOMATU je od 26.4.2021 vstup do ZUŠ bez vekových obmedzení pre individuálnu prácu so žiakom. Zatiaľ je povolená individuálna výučba v hudobnom odbore, vo výtvarnom odbore majú žiaci možnosť individuálnych konzultácií. Prezenčná výučba je povolená s prísnym dodržiavaním hygienicko - bezpečnostných opatrení, je povinné nosenie rúška, dezinfekcia rúk. Podmienky vstupu žiakov do školy sú totožné s podmienkami vstupu do ZŠ, t.j. nutné mať negatívny test rodiča (žiaci vo veku 1. stupňa ZŠ), negatívny test žiaka (žiaci vo veku 2. stupňa ZŠ), prípadne doklad o výnimke z testovania.

      O detailoch a rozvrhu sa dozviete od svojich triednych vyučujúcich.

     • Deň Zeme

      So žiakmi výtvarného odboru sme si pripomenuli Deň Zeme prostredníctvom výtvarného spracovania. Mladší žiaci mali znázorniť činnosť, pri ktorej pomáhame našej planéte. Zobrazili upratovanie svojho okolia, zbieranie odpadkov a tiež, že by sme mali častejšie použiť na prepravu bicykel:

      Starší žiaci mali zasa upozorniť na stav našej Zeme, zobraziť pozitíva, ale aj negatíva nášho správania sa :

     • Umelci z celého sveta si d narodenia talianskeho maliara a vynálezcu Leonarda da Vinciho (15. apríl) pripomínajú ako Svetový deň umenia. Aj na našej škole sa vyučujú umelecké predmety, ktoré v piatkovej rozhlasovej relácii predstavili samotné žiačky ZUŠ, Nikoleta Kováčová a Viktória Vaňová z výtvarného a hudobného odboru. Svojim spolužiakom zo ZŠ opísali hodiny kresby, maľby, modelovania či grafiky a dva hudobné nástroje, ktoré sa v Základnej umeleckej škole vyučujú, klavír a keyboard. Hovorené slovo sa tu striedalo s hudobnými ukážkami, tie si žiaci hudobného odboru vopred pripravili v podobe elektronických nahrávok pod vedením p. uč. Jambrichovej.

     • Marec - mesiac knihy

      Marec - mesiac knihy

      Mesiac marec patrí knihám a čítaniu. Preto sme ani my nezaháľali a žiačky 1. a 2. ročníka ISCED 1B vytvorili krásne ilustrácie k rozprávke O dievčatku v mydlovej bublinke.

      Žiaci 2. ročníka ISCED 2B zasa reagovali na významné dni v marci: 
      20.3. - Svetový deň divadla pre deti a mládež
      21.3. - Medzinárodný deň bábkarstva
      27.3. - Svetový deň divadla

      a vytvorili nám fiktívnu pozvánku (plagát) do divadla.   

     • Výtvarníci dištančne 3

      Výtvarníci dištančne 3

      Situácia nám stále nedovoľuje, aby sme spoločne tvorili na hodinách. Preto Vás aspoň takto pozývam, na ďalšiu "Výstavu Vašich prác". Môžete si pozrieť pomiešané zvieratá, portrét na tanieri, domaľbu portrétu, autoportrét, zimné športy, zátišia a kresbu oblých predmetov, ilúziu priestoru. Keďže ste nemali karneval, vytvorili ste si aspoň nejaké masky - škrabošky.

     • Učíme sa o opere

      Učíme sa o opere

      Nechceme obísť ešte jedno hudobné výročie, ktoré si v tomto týždni pripomíname taktiež 27. januára.

      Pred 120 rokmi, v roku 1901, zomrel vo veku 87 rokov taliansky hudobný skladateľ Giuseppe Verdi. Celý život sa venoval tvorbe opery, bol vo svojej krajine populárny a mnohé árie zľudoveli. Keď napíšete do internetového vyhľadávača „best of Verdi“, máte o 2-3 hodiny hudby postarané.

      Čo je OPERA.pdf, ária a iné pojmy týkajúce sa tohto hudobného žánru, sme sa v dištančnej výučbe zaoberali taktiež a zosumarizovali ich do poznámok.

     • Jubilant Mozart

      Jubilant Mozart

      Dnes, 27. januára, uplynulo 265 rokov od narodenia hudobného génia Wolfganga Amadea Mozarta. V súkromí sa vyznačoval excentrickou, kontroverznou povahou či pochabosťou, ale jeho hudba je melodická, nežná. V ZUŠ sme zbierali o ňom informácie a vytvorili „zuškársko-fejsbukový“ profil. Započúvali sme sa do známych aj menej známych diel a hľadali výrazy na opis jeho hudby. V prezentácii nájdete stručný profil s tvorbou a najbežnejšími hudobnými termínmi, ktoré vám aj priblížime cez dôverne známe ikonky emócií. 265_vyrocie_Mozart.pdf

     • Dadaizmus verzus surrealizmus

      Žiaci ISCED 2B 4. ročníka vypracovali zaujímavé prezentácie a priblížili nám v nich umelecké smery dadaizmus a surrealizmus. Po ich prezretí sa dozviete, kto bol zakladateľom týchto smerov, aká bola ich hlavná myšlienka tvorby a kto boli predstavitelia týchto smerov v zahraničí, ale aj na Slovensku: 

      Tomas-Surrealizmus_(1).pptx 

      Dadaizmus_ZUS_(1).odp  

     • Výtvarníci dištančne 2

      Väčšina z Vás je veľmi šikovná, pravidelne a svedomito pracujete na zadaniach. A tu je výsledok vašej práce:

     • Cecília a komorné súbory

      Cecília a komorné súbory

      V nedeľu 22. novembra sa v kalendári slávilo meno CECÍLIA. Je to zároveň sviatok Cecílie Rímskej, patrónky hudobníkov, duchovnej hudby, organistov, ktorá tiež drží patronát nad spevákmi a výrobcami hudobných nástrojov.

      Pri tejto príležitosti sme si so žiakmi niektorých ročníkov ZUŠ pripomenuli hudobníkov a hudobné nástroje komorného orchestra. Žiaci hudobného odboru spolu muzicírujú od 3. ročníka, keď si delia úlohy jednotlivých členov orchestra či kapiel. Aj doma v tomto dištančnom výučbovom čase sú tiež podmienky ako si taký menší komorný súbor zostaviť hoci aj na jednom dostupnom nástroji, KEYBOARD-e. Však pozrite v prezentácii.

      KOMORNE_SUBORY.pdf

     • Výtvarníci dištančne

      Keďže si nemôžete pozrieť nástenku, nástenka prichádza k vám :) Od prechodu výtvarného odboru na dištančné vzdelávanie, musíte žiaľ, pracovať doma. Ale darí sa vám výborne. Veď sa pozrite...

     • ZUŠ dištančne od 26.10.2020

      ZUŠ dištančne od 26.10.2020

      Oznamujeme žiakom ZUŠ a ich zákonným zástupcom, že na základe rozhodnutia ministra školstva SR, zo dňa 22.10.2020, sa od pondelka 26.10.2020 vyučuje v základných umeleckých školách len dištančnou formou, a to vo všetkých umeleckých odboroch. Dištančná forma vzdelávania žiakov sa uskutočňuje pomocou elektronickej komunikácie s pedagógmi školy prostredníctvom komunikačných a výukových platforiem podľa pokynov vyučujúcich.

      V prípade otázok nás kontaktujte.

      Veríme, že náročnú dobu spolu zvládneme.

      kolektív ZUŠ

     • A K T U Á L N E ! Informácie o zmenách v ZUŠ výučbe

      A K T U Á L N E ! Informácie o zmenách v ZUŠ výučbe

      Oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom, že na základe rozhodnutia ministra školstva SR s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania sa mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v Základnej umeleckej škole.

      Vyučovanie od tohto dátumu bude prebiehať nasledovne:

      a) vyučovanie pre žiakov výtvarného odboru a vyučovanie predmetov komorná hra a hudobná náuka pre žiakov hudobného odboru bude až do odvolania prebiehať len dištančnou formou (vyučovanie na diaľku alebo individuálne konzultácie). Konkrétne podmienky si dohodnú vyučujúce so žiakmi,

      b) vyučovanie žiakov hudobného odboru v individuálnom štúdiu v hre na nástroj bude prebiehať prezenčne bez zmeny, podľa pôvodných rozvrhov a predmet štvorručnej hry individuálne na základe konzultáciách s vyučujúcou,

      c) o zmene zdravotného stavu svojho dieťaťa nás včas informujte. Ak niekto z Vašej rodiny bol v kontakte s človekom, ktorý je v podozrení z ochorenia (a ešte nebol testovaný), neposielajte až do vyriešenia situácie dieťa do ZUŠ.

      Ďakujeme, že dodržujete nastavené pravidlá!

     • Platby v ZUŠ

      Platby v ZUŠ

      Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že  VZN obce Hontianske Moravce č. 1/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej umeleckej škole (ZUŠ), ktorej zriaďovateľom je Obec Hontianske Moravce bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Hont.Moravciach zo dňa 27.8.2020 a nadobúda účinnosť od 1.9.2020. Celé znenie a poplatky v jednotlivých odboroch sú uverejnené v prílohe.

      smernica-_poplatky_ZUS.pdf

      Zároveň oznamujeme že plenárne rodičovské združenie ZUŠ sa v dôsledku momentálnej situácie a opatrení nebude konať. Všetky potrebné informácie nájdete v žiackej knižke, resp. v slovníkoch.

      Poplatky za ZRŠ zostávajú nezmenené: jedno dieťa 10 EUR, ďalší súrodenec 7 EUR. Prosíme, aby žiaci tieto poplatky odovzdali svojim triednym vyučujúcim.

      Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie aktuálnych opatrení.

     • N O V É !!! Pre uchádzačov o štúdium v ZUŠ.

      V školskom roku 2020/2021 bude počet prijatých uchádzačov o štúdium limitovaný.

      V hudobnom odbore pozývame na prijímacie a talentové skúšky do základného štúdia (ISCED 1B) a prípravného štúdia (PŠ) deti od 5 rokov, vo výtvarnom odbore len do základného štúdia (ISCED 1B) deti vo veku od 6 rokov, prípravné štúdium sa v novom šk. roku neotvára.

      Pozn.- "talentovky" sa budú konať 04. septembra 2020 od 12:30-16:00 hod.

     • Oznam pre žiakov ZUŠ

      Základná umelecká škola oznamuje svojim žiakom, že otvorenie školského roka 2020/2021 bude v stredu 02. septembra 2020. Nástup žiakov sa uskutoční v dňoch 02.-03. septembra 2020, t.j. v stredu a vo štvrtok, kedy je nutné priniesť do ZUŠ vyplnenené a podpísané 2 tlačivá: dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti (totožné ako aj pre ZŠ).

    • 18.5.2020
     • Vedeli ste, že?...

      ...od roku 1977 si 18. mája pripomíname Medzinárodný deň múzeíTento sviatok všetkých múzejníkov predstavuje poslanie múzea ako inštitúcie, ktorá slúži verejnosti a v jej záujme zhromažďuje a chráni dedičstvo minulosti. Cieľom tohto dňa je prilákať do múzeí čo najviac ľudí formou dňa otvorených dverí a množstvom aktivít a podujatí (napr. vernisáže, besedy, noc múzeí a galérií, dni remesiel). Môžeme si vypočuť odborné rady pri určovaní a ohodnocovaní umeleckých diel, starožitností a vidieť postupy pri reštaurovaní či ošetrovaní múzejných zbierkových predmetov. Múzeá majú svoje nezastupiteľné a nezameniteľné postavenie pri ochrane kultúrneho dedičstva, tak neváhaj poobzerať sa po tých dostupných vo svojom okolí a navštíviť ich.

    • 14.5.2020
     • Zápis do ZUŠ

      Zápis do ZUŠ

      Základná umelecká škola pozýva nových uchádzačov o štúdium v hudobnom a výtvarnom odbore pre šk. rok 2020/2021 na zápis, ktorý sa uskutoční do konca mája (31.05.) formou zaslania elektronickej prihlášky (v sekcii ZUŠ), alebo vyplnenej prihlášky zaslanej poštou na adresu školy. Uchádzači vykonajú prijímacie a talentové skúškv termíne 24.08.-10.09.2020.

      Rodičia, ktorých detičky majú záujem ovládať hru na hudobnom nástroji alebo pekne kreslia, nájdete bližšie informácie v sekcii ZUŠ: Informácie pre rodičov. Sledujte tiež sociálnu sieť ZŠ, káblovú televíziu a oznamy na verejne dostupných miestach.

    • 12.5.2020
     • Hodnotenie v 2. polroku

      Oznamujeme žiakom a rodičom, že v 2. polroku šk. roka 2019/2020 bude hodnotiaci systém v hudobnom a výtvarnom odbore nasledovný:

       

      Základné štúdium (ISCED 1B, ISCED 2B)

      ukončené klasifikáciou všetkých predmetov známkami.

       

      Prípravné štúdium (PŠ)

      ukončené slovným hodnotením.

       

      Žiaci končiacich ročníkov vykonajú záverečné skúšky administratívne, tzn. hodnotenie v jednotlivých častiach príslušnej skúšky sa získa ako aritmetický priemer koncoročných známok zo všetkých ročníkov a polročných známok z posledných dvoch ročníkov príslušného druhu a stupňa štúdia.

    • 29.04.2020
     • Medzinárodný deň tanca

      Medzinárodný deň tanca

      29. apríl je od r. 1982 vyhlásený za MEDZINÁRODNÝ DEŇ TANCAOslávme dnes všetky bohaté tanečné formy a tradície nielen slovenskej kultúry, ale rôznych národností a etníkZároveň sme si „posvietili“ na názvy piesní, v ktorých sa vyskytuje slovo TANEC a jeho obmeny ako tancuj, zatancuj, pohybuj sa, či konkrétne názvy tanca…(v slovenskom aj cudzom jazyku):

      - TANCUJ TANCUJ VYKRÚCAJ - ZATANCUJ SI SO MNOU HOLUBIČKA (F. K. Veselý) - ZATANCUJ SI SO MNOU (A. Ďurica) - TANCUJ MI (L. Adamec) - KEĎ BOLA V MÓDE POLKA RÁD POLKU MÁM - SLOVENSKÉ TANGO (R. Müller) - LET´S DANCE (D. Bowie) - DANCE WITH SOMEBODY (Mando Diao) - I WANNA DANCE WITH SOMEBODY (W. Houston) - ALL SHE WANTS TO DO IS DANCE (D. Henley) - SHE WANTS TO MOVE (N.E.R.D.) - MOVE IN THE RIGHT DIRECTION (Gossip) - DANCE LIKE THIS (W. Jean) - JUST ONE LAST DANCE (S. Connor) - BAILA ME (Gipsy kings) - BAILA MI RITMO (Loona) - BAILAMOS (E. Iglesias)…

       

      ...Vy poznáte ktoré?...

    • 08.04.2020
     • Veľkonočný pozdrav

      Veľkonočný pozdrav

      Žiakom Základnej umeleckej školy a ich blízkym prajeme pokojné prežitie veľkonočných sviatkov!

      kolektív ZUŠ

   • Nadpis

   • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

    Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie