• Novinky

     • OKTÓBER- mesiac úcty k starším

      Opäť je tu jeseň a mesiac október, ktorý v plnej kráse čarovných farieb zaujal svoje miesto. Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty k všetkým starším ľuďom. Naši žiaci 1.-3. ročníka vynaložili naozaj veľa snahy, aby sa svojim starým rodičom poďakovali nádhernými pozdravmi a milými darčekmi .

     • Výtvarný krúžok na exkurzii

      Dňa 26. 10. navštívili žiaci výtvarného krúžku výstvu umeleckých diel amatérskej maliarky Dany Krnáčovej. Prvým veľkým prekvapením bolo samotné stretnutie s maliarkou, ktorá nás previedla svojou výstavou a porozprávala nám o svojej tvorbe. Ale nerozprávala len o sebe, pýtala sa aj žiakov, čo radi maľujú, čím radi maľujú... V závere veľmi peknej prehliadky sme sa dohodli zorganizovať výstavu žiackych prác, na ktorú sme samozrejme pozvali našu milú hostiteľku Danu Krnáčovú. Už teraz sa tešíme na spoločné stretnutie.

    • Výstava jesenných plodov
     • Výstava jesenných plodov

      „Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata…“

      V mesiaci október nám pani jeseň ponúka bohatú nádielku chutného ovocia a zeleniny. Tvoriví žiaci 1.stupňa opäť ukázali, že z jesenných plodov dokážu vytvoriť veselé postavičky, dopravné prostriedky, zvieratká, rozprávkové bytosti, vyrezať tekvičky, ozdobiť šišky, či vymyslieť celé príbehy s postavičkami z plodov jesene. Krásna výstava skrášlila priestory našej školy. Žiaci sami zahlasovali za výrobky, ktoré sa im najviac páčili, hoci vybrať bolo naozaj veľmi ťažké. Všetky práce boli krásne a jedinečné. Každý žiak, ktorý niečo z jesenných plodov vyrobil, dostal sladkú odmenu. Už teraz sa tešíme na nápady v buducom školskom roku.

    • Jesenné prázdniny
     • Jesenné prázdniny

      Vážení rodičia!

      Jesenné prázdniny sú od 28.10. do 1.11.2022. Do školy sa žiaci vrátia 2.11.2022, t.j. streda. Prajeme Vám, aby ste ich prežili v kruhu blízkych. S pozdravom vedenie školy

     • Športový oznam

      V roku 2021 vznikol v našej obci pod záštitou OZ Obyčajný človek atletický oddiel Obyčajný atlét Hontianske Moravce,v ktorom pod vedením trénera Ing. Júliusa Nyarjasa trénujú 3 žiačky našej základnej školy: Petra Bernoláková, Sára Výbohová, Silvia Sojková.

      Dievčatá trénujú 3 krát do týždňa a ich poctivý tréning sa im vyplatil, nakoľko obsadzujú aj popredné miesta na rôznych atletických súťažiach. Zúčastnili sa súťaží Slovenského atletického zväzu v Trnave, Nitra, Banskej Bystrici a Martine. V Martine 10.9.2022 získala Sára Výbohová 1. miesto v skoku do diaľky a 1. miesto v behu cez prekážky na 60 m.

     • Športový oznam

      V dňoch 23.10 a 24.10.2022 odohrala slovenská futbalová reprezentácia,kategória U12. Bol tu výber 18 najlepších hráčov zo stredného Slovenska, kde medzi nimi bol aj náš žiak 6.roč.Leo Bernolák. Hráči odohralli 3 medzištátne zápasy s poľskou a českou reprezentáciou v poľskom meste Lubliniec s bilanciou 2 výhry a 1 prehra. Hráčom srdečne blahoželáme a Leovi prajeme veľa športových úspechov.

    • Starí rodičia na návšteve v štvrtáckej triede
     • Starí rodičia na návšteve v štvrtáckej triede

      Žiaci 4.ročníka 24.10.2022 privítali vo svojej triede vzácnu návštevu, svojich starých rodičov. Ako sa na poriadnu školu patrí, aj my sme našich starých rodičov zapojili do vyučovacieho procesu. A tak zasadli do školských lavíc a učenie sa začalo. Zaspomínali sme na staré časy, keď v triedach bola drevená tabuľa a biela krieda. Na hodine matematiky si zopakovali násobilku, na slovenčine zas vybrané slová. Vedomosti o planétach slnečnej sústavy si zopakovali na hodine prírodovedy a pri pokusoch s magnetom spoznali jeho vlastnosti. Veľmi dôležité je nezablúdiť a tak na vlastivede si ukázali určovanie svetových strán pomocou kompasu. Počas prestávky si prezreli výstavku jesenných plodov. V spoločenskej sále prebehla hodina hudobnej výchovy, počas ktorej štvrtáci spevom ľudových piesní spestrili dopoludňajšie posedenie. Srdcia svojich starých rodičov potešili malým darčekom, ktorý vlast

    • Október - mesiac úcty k starším.
     • Október - mesiac úcty k starším.

      Aj žiaci 8.ročníka mysleli na svojich starých rodičov . Na hodine biológie vyhotovili pre nich pozdrav, v ktorom sa zamerali hlavne na ich pevné zdravie . Veršíkom : " Natrhám si liečivé bylinky pod lesom na stráni, vám starí rodičia, kytičku z nich dám do dlaní. Nech sa vám predĺži životná vaša púť, liečivé bylinky k pevnému zdraviu, venuje vaša vnučka, vnuk. " Pozdravom im venovali "kytičku liečivých bylín" aj s popisom, na aké choroby , aká liečivá bylinka pomáha. Vytvorili tak pre nich pozdrav, z ktorého budú čerpať nielen v októbri, ale po celý rok.

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      Dňa 13.októbra 2022 sa v našej škole konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka- kat. C. Súťaže sa zúčastnilo 7 žiakov (dvaja žiaci z 9. r. a piati žiaci z 8.r.). Úspešnou riešiteľkou sa stala žiačka 8. ročníka Petra Bernoláková, ktorá zároveň postupuje do okresného kola, ktoré sa uskutoční 10.11.2022.

    • "PAPIEROŽRÚTI" v triedach 1. stupňa
     • "PAPIEROŽRÚTI" v triedach 1. stupňa

      Naše triedy na 1. stupni obsadili "papierožrúti", ktorých si vyrobili samotní žiaci. „Papierožrúti „ sú veľmi hladní. Naši žiaci sa už tešia ako ich nakŕmia. Jedálniček „papierožrútov“ môže obsahovať: papier rôzneho druhu - popísaný papier, roztrhaný papier, malý aj veľký papier. Nejedia papierové vreckovky, servítky znečistené od jedla, ani mokrý papier!!!

     • Zdravé recepty

      Pri príležitosti Svetového dňa výživy 16. októbra, vyhlásil Žiacky školský parlament súťaž o zaujímavý zdravý recept. Každá trieda mohla prispieť 2 receptami. Porota, ktorá bola zložená z netriednych učiteľov potom recepty ohodnotila bodmi. Najviac bodov, teda prvé miesto získal recept na mrkvovú nátierku, ktorý poslala Nikoleta Kováčová zo VI. ročníka. Ďalšie dva recepty získali rovnaký počet bodov a to recept na čokoládové wafle od Jána Melicherčíka z V. ročníka a zeleninový nákyp od Kataríny Klimentovej zo VII. ročníka. Tieto najlepšie tri recepty si žiaci aj vyskúšajú pripraviť na hodinách techniky, alebo na predmete viem čo zjem. Odmena pre víťaznú triedu bola ako inak zdravá, takže si šiestaci pochutnali na výborných jabĺčkach.

    • Vyhodnotenie Európskeho týždňa športu.
     • Vyhodnotenie Európskeho týždňa športu.

      Cieľom Európskeho týždňa športu bolo aktívne si pripomenúť dôležitosť pohybu na náš organizmus a nabádať k pohybu a zdravému životnému štýlu celoročne. Našou tohtoročnou aktivitou bola severská chôdza s použitím palíc – nordic walking, prostredníctvom ktorej sme spoločne počas týždňa na hodinách telesnej výchovy „ nakráčali „ 332 126 krokov. Okrem toho, že sme urobili niečo užitočné pre náš organizmus , zdolali sme tak pomyselne miesto vzdialené od nás približne 210 kilometrov. Tabuľku a video nájdete tu.

     • Deň jablka

      Jabĺčka patria medzi najobľúbenejšie a najzdravšie ovocie. Z jabĺčok sa dajú spraviť rôzne maškrty a pochutiny a preto sme si aj my v ŠKD spoločnými silami upiekli jablkový koláč.

     • Pozdravy starým rodičom

      V mesiaci úcty k starším, žiaci VI. ročníka vyhotovili na anglickom jazyku pozdravy starým rodičom. Adresovali ich starej mame, starému otcovi alebo obidvom. S láskou im zaželali zdravie, šťastie a úsmev. Všetci sa veľmi tešili ako pozdravy odovzdajú a pomôžu starkým s pochopením ich obsahu :)

    • "záložka do knihy spája školy"
     • "záložka do knihy spája školy"

      Žiaci v našej škole sa posunuli do vyšších ročníkov, a tak sme opäť uznali za vhodné, že by nebolo zlé aj tento rok sa znova zapojiť s novými deťmi do zaujímavej akcie, ktorá nesie názov „Záložka do knihy spája školy“. Tento rok je témou: „Môj príbeh čaká na tvoje prečítanie“. Téma bola zaujímavá a naši žiaci sa jej tak, ako každý rok zhostili s plným nasadením. „Žreb“ nám určil (vybral) partnerskú školu zo vzdialenej obce z východného Slovenska v Bidovciach. Všetci žiaci zapojili svoju fantáziu a svoje zručnosti, aby vytvorili pekné ale aj úsmevné záložky. Najvydarenejšie záložky sme poslali do partnerskej školy.

     • OKTÓBER – mesiac úcty k starším

      Starí rodičia to je dar z neba,

      dávajú viac , ako nám treba .

      Október už tradične slávime ako Mesiac úcty k starším. Mesiac, v ktorom si pripomíname, akí drahí sú pre nás naši starí rodičia. Preto aj tento rok folklórny súbor Hrozienka a žiaci ZUŠ navštívili Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Hontianske Moravce, aby ľudovými piesňami potešili , rozveselili a dali našim seniorom najavo svoju náklonnosť a lásku.

    • Triedime a recyklujeme
     • Triedime a recyklujeme

      Naša škola sa zapojila do kampane ,, Vymeňte elektroodpad za lopty! " spolu sme odovzdali 370kg elektrošrotu a 25 kg bateriek. Od firmy Sewa za splnenie podmienok súťaže žiaci získali odmeny-športové potreby a USB kľúč so vzdelávacími audio nahrávkami o zásadách triedenia a recyklácie jednotlivých druhov odpadov.

    • Plameň
     • Plameň

      Dňa 14.10 2022 sa na našej základnej škole konalo okresné kolo hasičskej súťaže žiakov - Plameň, ktorej sa zúčastnilo celkovo 14 družstiev z okresu Krupina. Našim žiakom sa darilo a družstvo chlapcov získalo 4.miesto a družstvo dievčat 2.miesto. Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme im za reprezentáciu školy a obce. Veľké poďakovanie patrí našim hasičom, p-Melicherčíkovi a p.Brunauerovi, ktorí ich dôkladne pripravovali na túto súťaž.

    • TÝŽDEŇ BEZ SLADKOSTÍ
     • TÝŽDEŇ BEZ SLADKOSTÍ

      Dnešným dňom sme ukončili a vyhodnotili Týždeň bez sladkostí. Od pondelka desiatové boxy našich žiakov 1.stupňa boli naplnené zdravou desiatou, ovocím aj zeleninkou. Vytvárali sme aj „ chutné ovocno-zeleninové výtvarné dielka“. Urobili sme si ochutnávku a ukázali sme si , že aj ovocie a zelenina z našich záhrad a sadov je veľmi chutnou a zdravou desiatou. Hravo sme dokázali, že týždeň bez sladkostí s pevnou vôľou sme vydržali. Nie všetkým sa však podarilo odolať sladkosti a porušili pravidlo týždňa. Ceníme si, že sa čestne priznali.

  • Zvonenia

   Streda 29. 11. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie