• Novinky

     • Deň učiteľov

      Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.“ (Jan Amos Komenský)

      ĎAKUJEM všetkým učiteľom, pedagogickým, nepedagogickým, odborným zamestnancom a tiež rodičom za ich prácu, trpezlivosť, snahu, pokoj, rozvahu v ich povolaní.

    • "MAREC MESIAC KNIHY" - 2. stupeň
     • "MAREC MESIAC KNIHY" - 2. stupeň

      „Čitateľ prežije tisíc životov, kým zomrie. Človek, ktorý nikdy nečíta, prežije len jeden.“
      George R.R.Martin

      mesiac MAREC sa niesol v našej škole v duchu „MAREC- MESIAC KNIHY“- zvýšenú pozornosť sme venovali KNIHÁM – žiaci v rámci rôznych aktivít spoznávali čaro, krásu a múdrosť literatúry, ktorá sa ukrýva v knižných príbehoch.

    • ROZPRÁVKOVÝ KOLOTOČ
     • ROZPRÁVKOVÝ KOLOTOČ

      Kde bolo tam bolo….. zrazu sa žiaci 1.stupňa ocitli v krajine rozprávok.

      Kolotoč rozprávok ich zaviedol medzi rozprávky: O červenej Čiapočke, O 12 mesiačikoch, O troch grošoch a do rozprávky O Dlhom, Širokom a Bystrozrakom. Pomáhali hlavným hrdinom plniť ťažké úlohy, aby dobro zvíťazilo nad zlom. Čaro a krása rozprávok v nás zanechali príjemné pocity a múdrosť týchto rozprávok nám pripomenuli význam vzájomnej pomoci, spolupráce a priateľstva.

     • Oznam vedenia školy

      Vážení rodičia, dňa 28.03.2023, t.j. utorok bude skrátená prevádzka všetkých zariadení -ZŠ, MŠ, ZUŠ a ŠKD do 12.15 hod.z dôvodu konania slávnostnej Pedagogickej rady.

      Ďakujem za porozumenie. S pozdravom Mgr.Jeloková, RŠ

    • Literárny kvíz: "Spoznávaj múdrosť a krásu literatúry"
     • Literárny kvíz: "Spoznávaj múdrosť a krásu literatúry"

      Existuje veľa ciest, ako obohatiť detský svet. Láska ku knihám je tou najlepšou zo všetkých.“

      Jacqueline Kennedy Dňa 23.3.2023 si žiaci 5.a 6. ročníka zmerali svoje sily vo vedomostiach z oblasti literatúry. V literárnom kvíze "Spoznávaj múdrosť a krásu literatúry" mohli ukázať, čo všetko o literatúre vedia. Žiaci boli výborne pripravení a ukázali svoj záujem o literatúru.

    • Deň vody- 2.stupeň
     • Deň vody- 2.stupeň

      Aj žiaci 2.stupňa si pripomenuli Svetový deň vody na hodinách biológie. Žiaci 5.ročníka sa témou vody zaoberajú už celý mesiac, kde nadobúdajú a utvrdzujú si poznatky nielen z predpísaného učiva o vode, ale aj rôznymi aktivitami - návrh svojho akvária, spoznávanie rybičiek, starostlivosť , potrava, typ vody, si uvedomujú rozmanitosť a význam vody pre život. Ostatní žiaci si po prezretí videa ˇPúť vody", meditáciou - "Živej vody", identifikovaním rôznych zvukov vody porovnali svoje poznatky o vode v krátkom kvíze a dešifrovali aj v pripravených vetách pojmy súvisiace s vodou.

     • Svetový deň vody v špeciálnej triede

      Aj špeciálna trieda si pripomenula Svetový deň vody rôznymi aktivitami. Prostredníctvom krátkeho videa sa naučili o dôležitosti vody, o skupenstvách vody, o kolobehu vody. Následne vypracovali pracovné listy, vyfarbovali omaľovánky, naučili sa krátku básničku o vode, hrali pexeso a pili zdravú citrónovú vodu. Žiaci boli aktívni, šikovní a tí najšikovnejší (Miriam Švecová a Alan Fízik) boli na záver sladko odmenení.

    • Deň vody- 1.stupeň
     • Deň vody- 1.stupeň

      Keďže deň 22.marec bol vyhlásený za SVETOVÝ DEŇ VODY, hlavnou témou dnešného dňa žiakov na 1. stupni bola voda. Rôznymi aktivitami sme si pripomenuli dôležitosť vody pre život na Zemi. Poukázali sme aj na negatívne zásahy človeka a jeho činnosť, ktorá ohrozuje čistotu vody v našich potokoch a riekach, moriach a oceánoch. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, že bez jedla človek vydrží približne mesiac, ale bez vody iba 3 dni.

     • Testovanie 9

      Dňa 22.03.2023 sa žiaci 9.ročníka zúčastnili Testovania 9, kde si preverili svoje vedomosti z predmetov MAT a SJL. Vyučujúcim ďakujeme za prípravu.

    • Oznam jedálne.
     • Oznam jedálne.

      Od 1. mája 2023 budú mať žiaci ZŠ a žiaci posledného ročníka MŠ "predškoláci" nárok na dotáciu na stravu v prípade ak sa daný deň zúčastnia vyučovania. Ak chce rodič uplatniť túto dotáciu musí o to požiadať. Bližšie informácie najdete v odkazoch pod správou. Návratku môžete podať aj elektronickou formou cez EDUPAGE.

    • Ponožková výzva
     • Ponožková výzva

      Dnes sme sa na našej škole zapojili do aktivity „Ponožková výzva“.

      Ponožková Výzva sa každoročne koná 21. marca a spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu. Tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky.

      Cieľom výzvy je šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom. Ich prijatie spoločnosťou, šanca na bežné vzdelávanie, či príležitosť na prácu ešte stále nie je samozrejmosťou. Práve vďaka informovanosti a pozitívnemu príkladu z osobnej skúsenosti môže každý z nás búrať predsudky a pomôcť im, aby sa stali rovnocennými členmi spoločnosti a mohli realizovať svoje sny – žiť plnohodnotný život.

     • Pytagoriáda

      V prvý jarný deň sa naši žiaci zúčastnili okresného kola matematickej súťaže "Pytagoriáda", kde si svoj šťastný deň užila Katarína Gabčanová, ktorá súťažila v kategórii P4 a získala krásne prvé miesto. Víťazke srdečne blahoželáme a ostatným žiakom: F. Mažgútovi, L. Klimentovi, O. Janíkovi ďakujeme za snahu a účasť v tejto súťaži.

     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN -KRUPINA

      Dňa 16.03.2023 sa víťazi školského kola v umeleckom prednese poézie a prózy zúčastnili v Krupine okresného kola HVIEZDOSLAVOV KUBÍN. Naším šikovným žiakom sa darilo a v Domčeku – CVČ získali tieto miesta:

      Poézia:

      I. kategória –-S. Kresivníková -3.miesto

      III. kategória –L. Pálešová -2.miesto

     • Veľká návšteva u prvákov

      Budúci prváci vedeli, že vo štvrtok 16.marca 2023bude pre nich iný, výnimočný. Navštívili triedu prvákov základnej školy. Vôbec nie s obavami ani strachom. S úsmevom vchádzali vstupnými dverami základnej školy nakoľko tento priestor veľmi dobre poznajú. Tešili sa, keď ich privítali kamaráti, s ktorými sa stretávali dennodenne v škôlke. Na vyučovacej hodine si vyskúšali, ako to funguje.Prváci predviedli, čo sa za čas, ktorý navštevujú školu, naučili. Sú pyšní, že sú prváci. Škôlkari sa tiež pochválili svojimi vedomosťami a na oplátku ukázali, že aj oni už poznajú písmenká. Vyučovaciu hodinu sprevádzali básničkami, pesničkami, pri zmene činnosti si zacvičili tiež s básničkou. Na vyzvanie prváckej pani učiteľky, deti riešili zaujímavé úlohy spoločne vo dvojiciach.Na záver strávili ešte spoločný čas na multifunkčnom ihrisku kde sa spolu zahrali PH.Budúci prváčikovia sa na školu tešia a určit

     • Marec mesiac knihy - "Z rozprávky do rozprávky"

      Dňa 15. 3. si žiaci špeciálnej triedy pripomenuli "Marec - mesiac knihy" rôznymi čitateľskými aktivitami. Jednou z nich bola súťaž o najlepšieho čitateľa triedy. Starší žiaci čítali staré grécke báje. Najlepším čitateľom sa stal Dávid Kováč. Ďalšou súťažou bola súťaž o najlepšiaho poslucháča. Vyučujúci čítal rozprávku "O škaredom káčatku", žiaci pozorne počúvali a odpovedali na otázky. Najlepšími poslucháčmi sa stali Dávid Kováč a Tomáš Oláh. Mladší žiaci vypĺňali rôzne pracovné listy, vyfarbovali obrázky.

     • Korčuliarsky kurz 2.časť.

      Dňa 15.03.2023 sa žiaci 4.-9.ročníka zúčastnili 2.časti Korčuliarskeho kurzu na zimnom štadióne v Leviciach. Na zimnom štadióne sa všetci zhostili svojej pohybovej aktivity a statočne bojovali s tvrdým ľadom ako sa patrí. Všetci si zdokonalili svoje korčuliarske zručnosti, či už prekonávaním prekážok alebo hrou hokeja. Okrem toho urobili opäť niečo aj pre svoje zdravie.

     • Výtvarná súťaž: "DÚHA"

      Žiaci ZŠ, ZUŠ a ŠT sa zapojili do výtvarnej súťaže vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s názvom Dúha s témami: Králi a kráľovné a Môj najkrajší sen.

      Do súťaže sme zaslali 17 výtvarných prác od žiakov: N. Tesárskej, D. Krtíkovej, K.M. Viktorovej, S. Kresivníkovej, J. Gabčanovej, V. Pechovskej, G. Petrekovej, N. Kováčovej, V. Šuchovej, A. Turanovej, M. Baláža, M. Gužiho, K. Klimentovej, L. Pálešovej a M. Kováča.

     • Stolnotenisový turnaj

      Počas prestávok prebehol na našej škole stolnotenisový turnaj s nasledovným poradím

      : 1. miesto: Matúš Meňuš
      : 2. miesto: Erik Karvay
      : 3. miesto: Tobias Karvay a Jozef Škrváň

      Víťazom gratulujeme.

     • Výtvarná súťaž: "Hasič - pretekár"

      Do výtvarnej súťaže vyhlásenej Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR sa tento školský rok zapojilo rekordných 15 žiakov: Vivien Pechovská, Kevin Páleš, Katarína Gabčanová, Katarína Mária Viktorová, Iľja Čopjak, Janka Gabčanová, Filip Šucha, Alexandra Kováčová, Sofia Kresevníková, Miško Výboh, Alan Fízik, Dávid Kováč, Matúš Kováč, Lukáš Chovanec a Patrik Štefanovič.

  • Zvonenia

   Streda 29. 11. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie