• Novinky

    • Olympiáda z anglického jazyka
     • Olympiáda z anglického jazyka

      Dnes 19. 1., sa konalo okresné kolo olympiády z anglického jazyka v Krupine. Našu školu reprezentovala Petra Bernoláková, ktorej ďakujeme za zodpovednú prípravu a reprezentáciu.

    • Zvýšené stravné od 1.2.2023
     • Zvýšené stravné od 1.2.2023

      Milí stravníci,

      Od 1.2.2023 budú v platnosti nové finančné pásma na úhradu stravného stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

      Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, bude od 1.2.2023 v našej školskej jedálni stanovený platným VZN Hontianske Moravce nasledovný..

     • Sponzorský dar

      Vážení rodičia.

      Do materskej škôlky- trieda Mravčeky bol zakúpený germicídny žiarič na dezinfikáciu vzduchu. Žiarič sponzorsky darovala rodina Melicherčíková.

      Ďakujeme za finančnú pomoc a veríme, že aj týmto spôsobom prispejeme k zdravému prostrediu v priestoroch MŠ.

     • Nové stoličky

      Školský rok 2022/23 sa úspešne začal a žiaci a zamestnanci školy sa okrem iného môžu tešiť aj z nových stoličiek v školskej jedálni. Finančné zdroje na ich zakúpenie sme získali od PD Hontianske Moravce .Aj touto cestou chceme poďakovať p.Ing Jankuliakovi za sponzorský príspevok.

    • Šaliansky Maťko- okresné kolo súťaže v prednese povestí
     • Šaliansky Maťko- okresné kolo súťaže v prednese povestí

      Dnes, 16.januára 2023 sa v CVČ v Krupine konalo okresné kolo v prednese povestí – Šaliansky Maťko. Našu školu reprezentovali víťazi školských kôl. V silnej konkurencii si obhájili svoj prednes Ján Melicherčík (5.ročník)- umiestnil sa na peknom 3. mieste a Katarína Klimenová (7.ročník)- umiestnila sa tiež na peknom 3. mieste.

     • Vianoce v ŠKD

      Pred Vianocami nás potrápili choroby a veľa detičiek bolo doma,tak nás vianočné darčeky v ŠKD pod stromčekom počkali. Deti si tak popoludnie spríjemnia novými hračkami a spoločenskými hrami.

     • OZNAM o poskytovanie dotácií na stravu od 01.01.2023

      Dňa 01.01.2023 nadobudol účinnosť zákon č. 496/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela zákona o dani z príjmov“).

      Novela zákona o dani z príjmov od 01.01.2023 upravuje poskytovanie daňového bonusu na dieťa, čo má vplyv na poskytovanie dotácií na stravu.

    • Vianoce s triedou
     • Vianoce s triedou

      Dnešný deň žiaci strávili so svojimi spolužiakmi a triednymi vyučujúcimi. Párty ako má byť prebiehala v každej triede. Na stole dobroty, pod stromčekom darčeky od spolužiakov dodali tú správnu atmosféru. Verím, že si to všetci užili a tú dobrú náladu prenesú aj domov na ozajstné Vianoce. Šťastné a veselé všetkým.

    • Šaliansky Maťko- školské kolo
     • Šaliansky Maťko- školské kolo

      Dňa 21.12.2022 sa v našej škole konalo školské kolo v prednese povestí "Šaliansky Maťko". Zúčastnili sa ho žiaci druhého až siedmeho ročníka.

      Žiaci sa umiestnili nasledovne:

      I. kat.: 1.miesto- Katarína Mária Viktorová (2,r.)

      2. miesto- Jana Gabčanová (3.r.) a Samuel Dodok (2.r.)

      3. miesto- Sofia Kresivníková (3.r.) a Filip Výboh (2.r.)

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

      V dňoch 7. a 8. 12. 2022 sa uskutočnilo školské kolo v matematickej súťaži Pytagoriáda. Úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci 4. ročníka: K. Gabčanová, O. Janík, L. Kliment, F. Mažgút. Žiakom gratulujeme a budeme im držať palce v okresnom kole.

     • Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok"

      Rodičia, žiaci a zamestnanci našej školy a Obecného úradu v Hontianskych Moravciah sa v tomto predvianočnom čase zapojili do celoslovenskej zbierky "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok".. Spolu sme pripravili 27 krabičiek, ktoré dnes boli členovia folklórneho súboru Hrozienka odovzdať do Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Hontianskych Moravciach. Žiaci všetkým zaspievali vianočné koledy a popriali im príjemné prežitie vianočných sviatkov ako aj všetko dobré do nového roka. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do projektu. Tešíme sa, že urobíme radosť niekomu,kto bude v tomto vianočnom čase bez svojich príbuzných

     • Koledovanie

      Vinšujeme vám tieto vianočné sviatky, Pána Krista narodenia. Dobrého zdravíčka a na stôl chlebíčka, do duše radosti, do srdca svornosti.

      Dňa 21.12. sa folklórny súbor Hrozienka vybral odovzdať radostnú zvesť a tiež potešiť koledami a vianočnými vinšmi našich seniorov v Stredisku Evanjelickej DIAKONIE Hontianske Moravce. Zároveň im odovzdali krabičky plné ponožiek, rukavíc, uteráčikov ale nechýbali ani krížovky aj sladkosti, medovníčky, káva alebo čaj a samozrejme plno lásky. Jednoducho všetko to, čo by pod stromčekom potešilo .

    • Poďakovanie-vianočné trhy
     • Poďakovanie-vianočné trhy

      Milí žiaci, rodičia a priatelia školy, ďakujeme Vám, že ste navštívili naše vianočné trhy. Vážime si, že ste ocenili našu prácu a kúpou výrobkov ste podporili skvalitnenie výchovno-vyučovacieho procesu na našej škole. Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich blízkych a do nového roka veľa zdravia a úspechov.

    • Športové novinky
     • Športové novinky

      V sobotu 17.12.2022 sa v Banskej Bystrici konali preteky pod názvom Vianočná žiacka hala 2022. Tejto súťaže sa zúčastnila aj naša žiačka 8.roč.,Sára Výbohová, ktorá obsadila 3. miesto v disciplíne skok do diaľky a tiež 3. miesto v behu na 60 m s prekážkami.

      Sáre srdečne blahoželáme a prajeme jej veľa športových úspechov.

    • VIANOČNÉ  ŽELANIE
     • VIANOČNÉ ŽELANIE

      ,, Kúzlo Vianoc nesie každý sám v seba, preto posielam túto správu Tebe, aby si krásne Vianoce druhému spravil, aby to vianočné kúzlo každý zažil.“

      V adventnom období sa žiaci 1. stupňa zapojili do výzvy COOP Jednota , nakresliť obrázok so svojím vianočným želením. Kresby a priania boli pekné , veselé , úprimné a preto o niekoľko dní boli odmenené malým darček .

    • Oznam vedenia školy
     • Oznam vedenia školy

      Vážení rodičia a priatelia školy, z dôvodu zvýšenej chorobnosti a na základe rozhodnutia RÚVZ vo Zvolene sú vyhlásené chrípkové prázdniny v čase od 13.12.2022 do 19.12.2022. Do školy sa žiaci vrátia 20.12.2022.(t.j.utorok) Prajem všetkým skoré uzdravenie aby sme sa mohli zdraví vrátiť o školy.S pozdravom vedenie školy.

  • Zvonenia

   Streda 29. 11. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie