• Novinky

     • Vystúpenie pre dôchodcov

      Pri príležitosti stretnutia členov Jednoty dôchodcov Hontianske Moravce dňa 10.3.2023 folklórny súbor Hrozienka a žiaci ZUŠ potešili spevom a tancom ľudových piesní , ako aj hrou na keyboarde našich seniorov. Priniesli dobrú náladu a spestrili ich posedenie pri príležitosti MDŽ.

      Na záver im zaželali pevné zdravie !

    • PASOVANIE PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV
     • PASOVANIE PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV

      Čítanie - to je teda zážitok ! A aký dobrý pocit, že si čítam sama, sám. Potvrdiť vám to môžu aj naši prváci, ktorí boli dnes slávnostne PASOVANÍ a prijatí za čitateľov našej školskej knižnice.
      Najprv museli splniť niekoľko úloh. Keďže už poznajú takmer všetky písmenká, prečítali vety, ktoré sa ukrývali na rybičkách, čítali slabiky v hre s názvom „Čítame slabiky“, svoju zručnosť v čítaní s porozumením si preverili v aktivite ÁNO/NIE, v čitateľskej štafete mali preukázať tiež svoje čitateľské zručnosti a schopnosť sledovať text, tu sme si preverili ich pozornosť. Po zvládnutí všetkých úloh boli naši prváčikovia pasovaní za "čitateľov školskej knižnice". So zaujatím a úprimnosťou v hlase sľubovali, že sa ku knihám budú slušne správať, nebudú ich ničiť, trhať, písať do nich, načas ich vrátia… Náš čestný hosť p. Ing. Jankuliak odovzdal každému žiakovi pamätný list, ktorý im bude prip

    • Škôlkari v knižnici
     • Škôlkari v knižnici

      Dňa 8. marca 2023 pri príležitosti Marca- mesiaca knihy, navštívili našu školskú knižnicu deti z materskej školy. Pani knihovníčka ich oboznámila s činnosťou knižnice. Dozvedeli sa, že knižnica je miesto, kde si môžu prísť vypožičať knižky rôznych žánrov: od náučnej literatúry až po rozprávky..... Na návštevu knižnice sa veľmi tešili, čo dokázali aj svojimi vedomosťami. Porozprávali pani knihovníčke všetko, čo vedia o tom, ako vzniká kniha, kto je spisovateľ či ilustrátor, ako sa máme správať ku knižkám... Všetci boli veľmi šikovní a samozrejme na všetko zvedaví.. Vypočuli si rozprávku o Škaredom káčatku a na záver si vymaľovali omaľovánky z prečítanej rozprávky.

    • Korčuliarsky kurz
     • Korčuliarsky kurz

      Dňa 8. marca 2023 absolvovali žiaci 4.až 9.ročníka 1.časť kurzu v korčuľovaní na zimnom štadióne v Leviciach. Zúčastnilo sa ho 30 žiakov. Žiaci boli rozdelení na začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých. Počas kurzu si trénovali techniku korčuľovania a na záver si vyskúšali jazdu okolo prekážok. Spoločne sme tak prežili príjemné športové dopoludnie s dobrým pocitom, že sme sa niečo nové naučili, resp.si zdokonalili techniku korčuľovania a niektorí si prišli na svoje aj pri hre hokeja. Ďalší výcvikový kurz, sa uskutoční 15. marca 2023. Veľké poďakovanie patrí vyučujúcim aj rodičom, ktorí boli ochotní pomôcť s odvozom žiakov na štadión a späť.

     • Testovanie 9

      Dňa 22.marca 2023 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka. Žiaci prídu do školy v riadnom čase, t.j. do 07.35 hod. Test z matematiky píšu od 08.20 hod. do 09.50 hod. Test zo slovenského jazyka a literatúry píšu v čase od 10.35 hod. do 11.45 hod. Žiaci so zdravotným znevýhodnením sú testovaní podľa osobitného harmonogramu. Podrobnejšie informácie nájdete https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

    • Druhácke projekty- MRAVCE a VČELY
     • Druhácke projekty- MRAVCE a VČELY

      Počas ostatných dvoch týždňov sa naši druháci na hodinách prvouky rozprávali a mravcoch a včelách. Naučili sa v akých spoločenstvách žijú, čím sa živia,ako si mravce stávajú svoje mraveniská a aj to prečo sú pre nás včely také dôležité. Žiaci si vyskúšali prácu v skupinách a vytvorili krásne projekty, v ktorých ukázali, čo všetko už o mravcoch a včelách vedia. Neskôr si tému pripomenuli aj na hodine výtvarnej výchovy a vyrobili milé včielky z farebného papiera. Výsledky testu ukázali, že druhákov téma naozaj zaujala a veľa si z hodín zapamätali. Verime, že ako usilovné včielky budú pracovať aj na ďalších hodinách a nových témach nielen na prvouke 🙂 .

     • Slávnostné pasovanie prvákov

      Stať sa prvákom je veľká vec. Treba si zvyknúť na toľko nových ľudí, povinností, pravidiel,….Ako po iné roky, aj tento rok úlohou prvákov bolo ukázať, čo sa za krátky čas strávený v školských laviciach naučili. Aby na toto obdobie žiakom zostali krásne spomienky, čakal na prvákov slávnostný deň. Pozvaným hosťom ukázali, ktoré písmenká už poznajú, ako vedia čítať, písať, počítať, či dokonca koľko slov už ovládajú po anglicky. Za svoju snahu ich pani riaditeľka slávnostne pasovala do prvého ročníka. Ďakujeme všetkým pani učiteľkám, či rodičom za všetko, čo dnes naši prváci predviedli. Prajeme im, aby sa im v škole darilo a boli šikovnými a úspešnými žiakmi našej školy.

    • Týždeň priateľstva
     • Týždeň priateľstva

      Priateľstvá sú podstatnou súčasťou nášho života. Niekedy môžu byť pre nás výzvou, niekedy môžu byť náročné a niekedy nám dávajú dôvod na zamyslenie, o čom naozaj sú. Avšak, na konci toho všetkého sú pre nás rovnako dôležité ako čokoľvek iné.

      Touto témou sa zaoberali aj žiaci našej školy v rámci Medzinárodného týždňa priateľstva, ktorý si každoročne pripomíname posledný februárový týždeň. Žiaci 5.ročníka a špeciálnej triedy si vyrábali stužky priateľstva, ktoré si vzájomne venovali. Okrem toho viedli rozhovory o priateľstve a pozreli si príbeh o priateľstve. Žiaci 6.ročníka písali listy svojim kamarátom, ktoré im venovali. Žiaci 8.ročníka ,každý - každému venoval odkaz, v ktorom vyjadril pozitívne náhľady na svojich spolužiakov. Okrem toho si vzájomne rozobrali 30 citátov o priateľstve a vysvetlili si ich význam. Týmito aktivitami sa opäť vytvorila pozitívna klíma na škole a mnohí si

    • Preventívne programy
     • Preventívne programy

      Dňa 22.2.2023 sa na našej škole opäť realizovali preventívne programy sociálnou pracovníčkou CPP v Krupine. Žiaci 2.a 3.ročníka ukončili, už tretím stretnutím preventívny program zameraný na rozvoj a posilňovanie vzájomných vzťahov v triede, ktorý bol určený na zlepšenie celkovej atmosféry v triede, v komunikácii a kooperácii. Bol zameraný na impulzívnosť a reguláciu hnevu u detí, na riešenie konfliktov, na vyjadrovanie svojich pocitov vhodným spôsobom, aby žiaci dokázali lepšie formulovať svoje názory.

     • Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide....

      Keď sa povie fašiangy, ľuďom sa vybavia hlavne pestrofarebné masky, fašiangový sprievod , tanec a spev .

      Dnes 22.2.2023 folklórny súbor Hrozienka spevom, tancom a s doprovodom harmoniky navštívil Stredisko Evanjelickej DIAKONE , aby potešil všetkých seniorov v posledný deň Fašiangu . Veselú náladu a spomienky na fašiangové obdobie , zakončil vinšmi a vareškovým tancom.

    • MEDZINÁRODNÝ DEŇ MATERINSKÉHO JAZYKA
     • MEDZINÁRODNÝ DEŇ MATERINSKÉHO JAZYKA

      „ Ó mojej matky reč je krásota ,

      je milota, je rozkoš, láska svätá...“

      Týmto krásnym vyznaním vyjadril velikán slovenskej literatúry, Ľ. Šúr ,vzťah k rodnej reči.

      Medzinárodný deň materinského jazyka by mal pripomínať vzácnosť kultúry a zvykov.

      Hodnotu reči a nášho materinského jazyka si v každodennom živote ľudia málokedy uvedomujú. Pritom práve jazyky a materinský jazyk každej krajiny je najsilnejším nástrojom na zachovanie a rozvoj hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Cieľom Medzinárodného dňa materinského jazyka je pripomenutie, poznávanie a zvyšovanie úrovne ovládania materinských jazykov na celom svete.

     • DOD SOŠ technická Tlmače

      Dňa 17.2.2023 sme sa zúčastnili exkurzie, ktorá je veľmi dôležitá a potrebná nielen pre našich žiakov,ale aj ich rodičov a má pomôcť pri rozhodovaní sa v ďalšom vzdelávaní na strednej škole. Návšteva v Tlmačoch bola veľmi milá a podnetná. Boli sme tu po prvý krát a môzem povedať nielen z môjho pohľadu, ale aj z výpovedí našich žiakov, že sa nám škola veľmi páčila nielen priestormi a vybavením, ale aj rôznymi doplnkovými možnosťami vzdelávania sa aj mimo školy v síce starých, ale vybavených dielňach v bývalom závode SEZ Tlmače. Škola je naozaj vybavená veľmi modernými prístrojmi, ktoré prispievajú ku kvalite výuky a odbornosti. Určite sa túto školu oplatí navštíviť a tak si urobiť vlastný názor a predstavu o tejto škole, ktorá je len neďaleko od nas. Ďakujeme za návštevu.

     • Okresné kolo v stolnom tenise

      Naši Horno-Moravský sokolíci opäť prelomili mlčanie a 16.2.2023 sa v Hontianskych Nemciach zúčastnili ping-pongového šialenstva. Napriek podmienkam sme zabojovali a dokázali odhodlanie a túžbu po úspechu. Dokázali sme to a tretím miestom sme potvrdili, že naša malá škola má talenty a šikovnosť na rozdávanie. Ďakujem chlapci a teším sa na ďalšie možné úspechy v športových súťažiach.

    • Obohatenie knižného fondu našej ŠKOLSKEJ KNIŽNICE
     • Obohatenie knižného fondu našej ŠKOLSKEJ KNIŽNICE

      Za dlhodobú spoluprácu s knižným vydavateľstvom SLOVART, nás vydavateľstvo odmenilo sériou knižiek o ČAROHĽADAČKE Sise, ktoré prispeli k obohateniu knižného fondu našej školskej knižnice. Nové knižky už na Vás čakajú. Tak neváhajte a príďte si ich vypožičať a začítajte sa do pútavých príbehov.

      Vydavateľstvu zo srdca ďakujeme a budeme sa usilovať aj naďalej o vzájomnú spoluprácu.

     • Valentínske pozdravy

      Dnešný deň svätého Valentína sme si pripomenuli aj na našej škole. Žiaci vyrobili valentínske pozdravy pre svojich spolužiakov alebo spolužiačky, niektorí aj pre obľúbených učiteľov. Takto im vyjadrili svoje sympatie. Verím, že sa všetci zabavili a mali možnosť porozmýšľať čo pekné a dobré vidia na kamarátoch, ktorých stretávajú každý deň.

     • Presýpacie hodiny v 1. ročníku

      Na hodinách prvouky sa naši prváci v posledných dvoch týždňoch rozprávali o čase. Rozprávali sa o tom, prečo je čas dôležitý a ako sa v minulosti meral čas. Do tohto projektu sme zapojili aj rodičov, ktorí spolu s prvákmi doma zhotovili krásne presýpacie hodiny. Nápady boli rôzne. Hodiny naplnili soľou, cukrom, krupicou, pieskom a inými náplňami. Následne sme ich využili aj na vyučovaní. Merali sme, ktoré hodiny sa presypú ako prvé, za koľko presypaní sa pripravíme na vyučovanie, koľko drepov, či skokov urobíme za jedno presypanie a rôzne iné aktivity. Všetky boli nielen pekné, ale aj funkčné. Užili si s nimi v škole veľa zábavy. Ďakujeme rodičom za pomoc.

     • Okresné kolo vo florbale

      Milí priatelia školy. V utorok a stredu sa naše Sokolice a Sokoly zúčastnili školského okresného kola vo florbale na pôde ZŠ s MŠ Bzovík. Po veľmi milom prijatí zo strany vedenia školy a prezentácii tímov zo všetkých okolitých základných škôl začali najskôr vzájomné zápasy v skupinách. Napriek dobrým výkonom sa nám bohužiaľ nepodarilo postúpiť zo skupín do ďalších bojov. Chýbalo nám kúsok vrtkavého športového šťastia. Samozrejme prehra zamrzí, ale oduševnený, kolektívny, kamarátsky a športový duch sa ešte viac posilnil, a preto máme do budúcnosti na čom stavať. Všetkým našim športovcom za reprezentáciu veľmi pekne ďakujem.

    • Karneval
     • Karneval

      Po dlhej dobe sme na našej škole mohli otvoriť dvere pre nádherné karnevalové masky. Malí aj veľkí sa zhostili tejto úlohy veľmi dobre. Samozrejme pomáhali rodičia aj triedne pani učiteľky a učitelia. Kreatívne, inšpiratívne, strašidelné, úsmevné, to všetko sme videli. Víťazi sa samozrejme veľmi tešili, porota mala naozaj plné ruky práce, lebo bolo z čoho vyberať. Do tanca nám hrala skvelá hudba, ktorú si žiaci sami vybrali. Tanečníci z VIII. a IX. ročníka, ktorí absolvovali venček, sa snažili o svoje umenie podeliť s mladšími spolužiakmi. Veríme, že im to dodalo chuť do tanca a zabavili sa. Tak, zas o rok :)

    • Hviezdoslavov Kubín- školské kolo
     • Hviezdoslavov Kubín- školské kolo

      Dňa 30. januára 2023 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Žiaci súťažili v 3 kategóriách. Recitačnej súťaže sa zúčastnilo 16 žiakov.

      Naši recitátori sa umiestnili nasledovne:

      I. kategória (2.- 4r.) poézia:

      1.miesto: Sofia Kresivníková (3.r.)

  • Zvonenia

   Streda 29. 11. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie