• Novinky

    • SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ
     • SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ

      Dňa 2. mája 2023 sa konala v B. Bystrici SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ- krajská prehliadka v umeleckom prednese (Hviezdoslavov Kubín), kde naša žiačka Laura Pálešová (žiačka 8. ročníka) získala v silnej konkurencii krásne 3. miesto.

      Laure srdečne blahoželáme.

     • STAVANIE MÁJA

      Tradícia stavania májov (30. apríl) je súčasťou ľudových zvykov. Podľa miestnej tradície mládenci stavali ručne dvojaké máje. Vysoké máje postavili v strede dediny, pred kostolom, richtárovým domom, prípadne aj pred krčmou. Menšie máje stavali mládenci pred domami všetkým dievkam v dedine . Aj v našej obci Hontianske Moravce dodržiavame tradíciu a dnes 28.4. 2023 sa táto spoločenská udalosť uskutočnila spojená so spevom, tancom folklórneho súboru Hrozienka a hrou na harmonike žiaka ZUŠ.

     • Oleje Hont-exkurzia

      27.04.2023 sa žiaci 9.ročníka zúčastnili exkurzie do lisovne Olejov Hont v Súdovciach. Dozvedeli sa z čoho a ako sa oleje vyrábajú. Rôzne druhy olejov, horčice, výliskov plodín a pesta mohli aj ochutnať. Prežili sme príjemné dopoludnie a za odborný výklad ďakujeme pani majiteľke Vierke.

     • Futbal mladších žiakov Krupina

      Naši mladí " sokolíci "sa opäť zaskveli skvelými výkonmi na futbalovom turnaji dňa 24.4. 20223 v Krupine. Mali sme hrať na zrekonštruovanom mestskom futbalovom štadióne, ale z dôvodu nepriaznivého počasia sme hrali na umelej tráve na ihrisku základnej školy EMŠ. Hrali sme v A skupine a rozdielom triedy sme rozdrvili všetkých súperov. Bohužiaľ možno neskúsenosť, možno nekoncentrovanosť našich chlapcov nás odsunula len k bojom o tretie miesto ktoré sme vyhrali výrazným rozdielom. Napriek sklamaniu, ďakujem chlapcom za bojovnosť, snahu a disciplinovanosť, ktorá zdobila náš tím. A o rok im určite ukážeme, ako sa hovorí " po čom je v Pukanci ovos. "

     • Vyhodnotenie súťaží

      Dnešný deň sa niesol v zamení oceňovania výkonov. Ako prvé bolo vyhodnotené športové nasadenie v súťaži "Buďme aktívni celoročne". V tejto aktivite boli ocenení všetci súťažiaci účastníckym diplomom a ovocím za ich snahu a športového ducha. No boli samozrejme odmenení aj víťazi. Na prvom mieste sa umiestnila Vivien Kováčová z VIII. ročníka, na druhom mieste Erik Karvay zo VII. ročníka a na treťom mieste Vivien Pechovská zo IV. ročníka. Aj víťazi dostali ako inak ovocnú odmenu. Vyhodnotenie druhej súťaže "Moja trieda varí zdravšie ako tvoja " bolo pre porotu naozaj náročné. Všetky kreatívne kreácie zo zdravých surovín boli úžasné. Tak nakoniec ich zručnosť a nápady boli ocenené takto: 1. miesto VII. a V. ročník. 2. miesto IX. ročník a špeciálna trieda, tretie miesto VIII. a VI. ročník. Víťazi si odniesli cenu ako inak ovocie alebo ovocný balíček. Veríme, že sa všetci zabavili a budú mať c

    • Deň Zeme a Deň zdravia- 2.stupeň
     • Deň Zeme a Deň zdravia- 2.stupeň

      Žiaci 2.stupňa a špeciálnej triedy začali Deň Zeme preventívnou aktivitou zameranou na zdravý životný štýl. Je nepochybné, že kvalitné životné prostredie je úzko prepojené so zdravým a plnohodnotným životom.

      Pri tejto príležitosti si žiaci najskôr zasúťažili v dvoch aktivitách. Prvou bola aktivita s názvom "Moja trieda varí zdravšie ako tvoja", kde žiaci počas 15 minút mali za úlohu pripraviť a kreatívne naaranžovať zdravý tanier. Druhá aktivita mala názov "Buďme aktívni celoročne", kde si žiaci zacvičili kardio zostavu a porovnali si tak svoju fyzickú zdatnosť. Do súťaže sa zapojili aj žiaci 4.ročníka. Po súťažiach pokračovali v skrášľovaním okolia školy a v skvalitňovaní svojho životného prostredia. Súťaže budú vyhodnotené budúci týždeň.

    • DEŇ ZEME- 1.stupeň
     • DEŇ ZEME- 1.stupeň

      Na dešný deň sme sa všetci veľmi tešili. Žiaci 4.ročníka si pre nás pripravili súťaživé a tvorivé aktivity zamerané na vedomosti spoločenstva lesov, polí, lúk a vody. Na jednotlivých stanovištiach sme si svoje schopnosti a zručnosti vyskúšali zábavnou a hravou formou. Nezabudli sme ani na vytvorenie projektov a vyčistenie okolia našej školy. K záchrane Zeme dokážeme prispieť aj my žiaci tým, že si uvedomíme jej veľký význam a potrebu chrániť ju pre ďalšie generácie.

     • ZÁPIS do 1.ROČNÍKA

      Dňa 19.4.2023 sa konal slávnostný zápis žiakov do 1.ročníka. V plnej paráde sa nám predviedli predškoláci z MŠ. Preukázali svoje vedomosti a zručnosti, ktoré sa naučili v materskej škole. Zápisu sa zúčastnilo 14 detí. Budúci prváci prišli v sprievode svojich rodičov. Kým rodičia riešili potrebné písomné formality, naši malí predškoláci riešili jednoduché úlohy: kreslili, strihali, zahrali sa s číslami, pekne nám zaspievali alebo povedali krátku básničku. Svojou odvahou a šikovnosťou prítomným pani učiteľkám dokázali, že už sú pripravení stať sa riadnymi školákmi. Svoj veľký deň zvládli na výbornú. Na šikovných budúcich prvákov sa veľmi tešíme, keď sa s nimi stretneme v septembri a oni prvýkrát zasadnú do školských lavíc.

    • Oznam vedenia školy
     • Oznam vedenia školy

      Vážení rodičia, dňa 26.apríla 2023 sa uskutočnia triedne RZ, na ktorých sa budú vyhodnocovať výchovno-vzdelávacie výsledky za 3.štvrťrok. Presný čas Vám oznámia triedni učitelia. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

     • Súťaž "Varíme spolu zdravo a chutne"

      V rámci predmetu „Viem čo zjem“ sa žiaci 6. ročníka zapojili do súťaže „Varíme spolu zdravo a chutne“. Úlohou bolo vymyslieť recept vytvorený zo zdravých surovín, ktorý bude spĺňať súťažné kritériá, a to: časovo nenáročná príprava, použitie zdravých surovín, pestré zloženie. Podmienkou bolo aj to, aby sami alebo s pomocou rodičov tento recept pripravili a výsledné „dielo“ odfotili. Autormi receptu „Mrkvové placky s bielkovým chlebíkom“ sú Matej Tesársky, Gabriela Petreková, Patrik Štefanovič a Jozef Baláž. Vyhodnotenie súťaže prebehne v máji 2023. Trieda môže získať ceny v hodnote 500, 300 alebo 200 eur. Držíme palce, aby tento recept získal jednu z výhier.

    • Oznam jedálne
     • Oznam jedálne

      Od 1.5. bude štát dotovať obedy, preto prosíme všetkých rodičov, ktorý odovzdali návratky aby neuhrádzali stravné za mesiac máj a jún. Ďakujem. Nárok na dotáciu na obedy majú len predškoláci (trieda včielky v MŠ) a žiaci v ZŠ.

     • Veľkonočné prázdniny

      Milí žiaci, rodičia a priatelia školy!

      Veľkonočné prádzniny budú od 6.apríla, t.j štvrtok do 11.apríla 2023,t.j utorok. Do školy sa žiaci vrátia 12.apríla, t.j.streda. Prajeme Vám, aby ste ich prežili v kruhu blízkych, oddýchli si a načerpali veľa síl.

      S pozdravom vedenie školy.

     • Špeciálna trieda recituje žiakom na prvom stupni

      Naši najlepší recitátori Viktor Kovács a Marko Kováč boli predviesť svoje umenie aj žiakom na prvom stupni v prvej, druhej a tretej triede. Úlohou žiakov bolo rozhodnúť, ktorý prednes sa im viac páčil. V prvom ročníku vyhral Viktor, v druhom ročníku Marko a v treťom ročníku vyhral opäť Viktor. Naši žiaci si okrem veľkého potlesku odniesli aj sladkú odmenu.

    • Starší čítajú mladším
     • Starší čítajú mladším

      Knihy sú ako dvere. Otvoríte ich a vstúpite do iného sveta.“
      Jeanette Winterson

      Žiačky 7.ročníka- Jasmínka Bystranová a Katka Klimentová spríjemnili popoludnie mladším žiakom I. a II. odd. ŠKD čítaním bájok. Popoludnie sa nieslo v duchu "Starší žiaci čítajú mladším" a bolo spojené so súťažou o najpozornejšieho poslucháča. Všetci žiaci pozorne počúvali a pekne reagovali na otázky, ktoré mali potvrdiť, že vedia počúvať a byť pozorní, za čo boli odmenení sladkosťami.

     • Hviezdoslavov Kubín v špeciálnej triede

      Aj žiaci špeciálnej triedy predviedli pred porotou schopnosť naučiť sa naspamäť básne a dlhšie prózy, ale aj svoje recitačné umenie. Výsledok bol nasledovný: 1. miesto Viktor Kovács, 2. miesto Marko Kováč, 3. miesto Miriam Švecová. Všetkým žiakom gratulujeme za snahu a odvahu.

    • Hviezdoslavov Kubín- regionálne kolo
     • Hviezdoslavov Kubín- regionálne kolo

      Dňa 28. marca 2023 sa naši žiaci P. Bernoláková (8.r.), L. Pálešová (8.r.) a J. Melicherčík (5.r.), víťazi okresného kola v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín zúčastnili regionálneho kola, ktoré sa konalo v CVČ DOMINO vo Zvolene. V silnej konkurencii krásne 1. miesto získala Laura Pálešová, ktorá postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční v B. Bystrici.

  • Zvonenia

   Streda 29. 11. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie