• Novinky

     • Deň jablka v ŠKD

      V ŠKD sme si porozprávali a zdravej výžive o vitamínoch, ktoré sú pre nás dôležité a každé dieťa si vyrobilo svoje jabĺčko z papiera .

    • Mediálne pozitívny týždeň
     • Mediálne pozitívny týždeň

      Posledný októbrový týždeň sa nesie v duchu mediálnej a informačnej gramotnosti. Žiaci 9.ročníka sa tento týždeň zamerali na "mediálne pozitívny týždeň" s cieľom vytvárať a šíriť pozitívny obsah na sociálnych sieťach. Témou sociálnych sietí sme sa zaoberali pred dvomi rokmi, kedy sme si vysvetlili pozitíva a negatíva sociálnych sietí, vytvorili sme k tejto téme plagáty a v dotazníku o sociálnych sieťach žiaci vyjadrili svoje skúsenosti so sociálnymi sieťami a zisťovali si čas strávený na mobiloch. Video nájdete tu.

     • VYSTÚPENIE V PENZIÓNE

      Tak ,ako každý rok , ani tento, sme nezabudli pri príležitosti ,,Október mesiac úcty k starším“ navštíviť našich milých seniorov v Stredisku Evanjelickej DIAKONIE v Hontianskych Moravciach . Spevom, tancom a peknou hrou na akordeóne sme priniesli potešenie a radosť do ich srdiečok. Folklórny súbor Hrozienka a žiaci ZUŠ- Katka Gabčanová, Viktória Tóthová a Filip Mažgút na záver zaželali všetkým nech ich počas jesene života sprevádza len zdravie, teplé ľudské slovo a láskavý pohľad.

     • Októbrové stretnutie s druhákmi

      Október - mesiac, v ktorom si pripomíname, akí drahí sú pre nás naši starí rodičia a pripomenuli si to aj žiaci 2. ročníka. Zavítala k nim p. Ľachká z organizácie Jednota klub dôchodcov Hontianske Moravce. Porozprávala im, ako a kde sa hrali deti v minulosti, ako trávili svoj voľný čas. Do diskusie prispeli aj žiaci informáciami, ktoré počuli z rozprávania svojich rodičov a starých rodičov. Žiaci p. Ľachkú potešili rolovým čítaním príbehu Byť dráčikom je úžasné a kresbou, ktorou vyjadrili ako trávia čas so svojimi starými rodičmi, čo pre nich znamenajú starí rodičia. Za svoju snahu a láskavosť ich p. Ľachká ocenila sladkou odmenou – oblátkovými trubičkami, ktoré napiekla. Za príjemné stretnutie a spoločne strávený čas sa jej chceme poďakovať a v srdciach odkaz byť vďační starým rodičom za všetku lásku, múdrosť a starostlivosť si uchovať.

     • Potravinový semafor

      V mesiaci október sa žiaci II. stupňa venovali zdravej výžive aj na hodinách výtvarnej výchovy a techniky. Vytvorili potravinový semafor, pomocou ktorého sa dozvedeli, ktoré druhy potravín by sa mali nachádzať v našom jedálničku. Potravinový semafor je tiež výborná pomôcka na zorientovanie sa v tom, čo je pre naše telo prospešné a čo naopak škodlivé a mali by sme to konzumovať v obmedzenom množstve.

    • Záložka do knihy spája školy
     • Záložka do knihy spája školy

      Žiaci v našej škole sa posunuli do vyšších ročníkov, a tak sme opäť uznali za vhodné, že by nebolo zlé aj tento rok sa znova zapojiť s novými žiakmi do zaujímavej akcie, ktorá nesie názov „Záložka do knihy spája školy“. Tento rok je témou: „Inšpirujúci svet rozprávok, básní a príbehov“. Téma bola zaujímavá a naši žiaci sa jej tak, ako každý rok zhostili s plným nasadením. „Žreb“ nám určil (vybral) partnerskú školu z malej dedinky nachádzajúcej sa v Nitrianskom kraji, ktorej okresným mestom je Nitra. Táto dedinka, v ktorej sa nachádza i naša partnerská základná škola na volá: Nová Ves nad Žitavou a je od našej vzdialená len asi 25 km.

    • Prvácka návšteva
     • Prvácka návšteva

      Klasické veršované dielko o tom, ako šli zvieratká po prvý raz do školy a čo všetko sa im prihodilo, prečítali svojim deťom už viaceré generácie rodičov a starých rodičov. Pri príležitosti Október - mesiac úcty k starším, k nám do triedy dňa 23.10.2023 prišla vzácna návšteva, pán Ing.Jankuliak, ktorý prváčikom prečítal známu báseň od Ľ.Podjavorinskej - Do školy. Žiaci z nej spoznávali zvieratká a podľa zvuku ich pomenúvali. Zaspomínali sme, aký bol náš prvý školský deň a povedali si, prečo je dôležité chodiť do školy, naučiť sa čítať a písať a mať v škole dobrých kamarátov. Prváčikovia ukázali, čo sa už naučili, prečítali písmenká, nakreslili obrázok, zaspievali aj básničku zarecitovali. Ďakujeme p.Ing.Jankuliakovi, že si našiel čas a strávil s našimi prváčikmi príjemné chvíle.

    • Medzinárodný deň školských knižníc
     • Medzinárodný deň školských knižníc

      Stáva sa už tradíciou v našej škole, že s jeseňou sa prihlási sviatok všetkých školských knižníc - Medzinárodný deň školských knižníc. DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC v tomto školskom roku sa niesol v duchu: „Školská knižnica vám dáva priestor na to, aby ste boli výnimoční“

      Školská knižnica sa stáva príjemným miestom na posedenie, relax, ale i poučenie. Aktivity, ktoré naša knižnica organizuje, sú pre žiakov obrovským obohatením a príjemne stráveným časom. Počas októbra naši žiaci trávili hodiny literárnej výchovy najmä v našej školskej knižnici- cieľom bolo podnietiť u nich chuť do čítania, ale i objavovania a získavania nových vedomostí. A o tom, že naši žiaci vedia byť skutočne nápadití, tvoriví a veľmi šikovní, svedčí nejeden z množstva projektov, ktoré vyšli z ich výnimočných schopností a chuti vydať zo seba i to, o čom dovtedy ani sami netušili (viď fotoalbum)

     • "Moja trieda varí lepšie ako tvoja"

      Na druhom stupni bolo dnes rušno. Pripomenuli sme si Svetový deň výživy ako inak dobrým jedlom. Naše moderátorky z IX. ročníka nás týmto podujatím sprevádzali. Povedali nám o dôležitosti zdravého stravovania, ako je potrebné, aby naše jedlo bolo pestré a plné vitamínov. Čo bolo ale hlavným bodom, bola súťaž tried v príprave jedla. Každá trieda mala dvoch súťažiacich, ktorí počas 20 minút pripravili jedlo studenej kuchyne. Recepty boli naozaj rozmanité. Šalát, nátierky, puding, ktorý nemusíte variť, vajíčka plnené šunkovou penou, či jednohubky. Porota mala naozaj ťažkú úlohu, všetko bolo veľmi dobré. Všetci sme mali možnosť ochutnať. Jedným z členov poroty bol aj náš pán starosta Dalibor Tesársky, ktorý víťazom odovzdal diplomy a ceny a pochválil ich za ich šikovnosť.

    • TÝŽDEŇ BEZ SLADKOSTÍ
     • TÝŽDEŇ BEZ SLADKOSTÍ

      Ťažký týždeň mali naši žiaci prvého stupňa. Museli odolávať sladkostiam, nielen v škole, ale aj doma. Cukríky, lízatká ani čokolády sme tento týždeň v desiatových boxoch nevideli. Nahradili sme ich chutnou a zdravou desiatou. Povedali sme si, že každé ovocie a zelenina, ktoré zjeme v sebe obsahuje veľa vitamínov, ktoré nás ochránia pred vírusmi a baktériami. Pevnú vôľu sme si vyskúšali a niečo dobré pre svoje zdravie urobili ! Veď chutné jabĺčko, hruštička a banánik môžu byť súčasťou každodennej desiaty žiaka.

     • Vystúpenie pre dôchodcov

      Október je mesiac, počas ktorého si pripomíname, že medzi nami žijú mnohokrát nenápadní, no o to vzácnejší ľudia, ktorí si zaslúžia našu pozornosť a úctu.

      A preto dnes folklórny súbor Hrozienka, žiaci ZUŠ a detičky s MŠ prišli potešiť pesničkami, skladbami a básničkami našich seniorov a členov JD Hontianske Moravce a preukázali im tak vďaku, lásku, pozornosť a úctu, ktorú si plným právom určite zaslúžia.

     • Návšteva  v 4. ročníku

      Dnes žiaci 4. ročníka privítali na hodine čítania vzácnu návštevu p. uč. Juditu Pluhárovú. Svojim pútavým rozprávaním o pôsobení na našej škole nás veľmi zaujala a zaspomínala si aj na svojich žiakov, ktorí sedávali v týchto laviciach. Porozprávala nám o svojich záľubách aj pekných životných skúsenostiach. Na záver sme si spoločne prečítali úryvok z knižky Opice z našej police . Bývalej pani učiteľke sme zaželali ešte veľa zdravia a sľúbili sme, že si budeme aj naďalej vážiť seniorov , rešpektovať ich , počúvať ich rady do života , múdrosť a skúsenosť .

    • Olympiáda zo slovenského jazyka
     • Olympiáda zo slovenského jazyka

      Dňa 17.októbra sa v našej škole konalo školské kolo OSJL, ktorého sa zúčastnila žiačka 8.ročníka J. Bystranová a žiačky 9. ročníka: L. Pálešová, L. Krátka, S. Výbohová a V. Kováčová. Napriek veľkej snahe súťažiacich, sme nemali úspešného riešiteľa. Žiačkam napriek tomu ďakujeme za ich snahu a chcenie pracovať .

     • Tretiaci piekli jablkový koláč

      Dnes mali tretiaci opäť zaujímavé učenie, na ktoré sa všetci veľmi tešili. V rámci spolupráce s organizáciou Jednota klub dôchodcov Hontianske Moravce a takisto pri príležitosti októbra mesiaca úcty k starším prijala ich pozvanie pani Ľachká. Našich tretiakov naučila ako sa pečie chutný jablkový koláčik. Poriadne vyumývanými rukami žiaci skúšali šúpať a strúhať jabĺčka, pozorne sledovať ako sa robí cesto a podávať tete všetko, čo potrebovala. Kým sa koláčik piekol, žiaci si pochutnali na prekvapení, ktoré si pre nich teta pripravila. Priniesla im výborné palacinky s domácim jahodovým lekvárom. Koláčik sa naozaj vydaril a bol veľmi chutný! Niektorí žiaci si stihli napísať aj celý recept a tak si ho budú môcť upiecť aj doma s maminkou.

     • Prváčikovia

      Prvý mesiac školského roka naši najmenší prváčikovia zvládli na výbornú. Navykli si na školský režim. Naučili sa rozlišovať kedy zvoní na hodinu a kedy je čas na desiatu, kedy sa učíme dôležité veci a kedy relaxujeme a hráme sa. Aj, keď je prváčikom okolie školy známe už z MŠ, pri exkurzii po jej areáli sme spoznali nové učebne a miestnosti ako: dielňa, kuchynka, oddychová miestnosť, zborovňa, kancelária pani riaditeľky alebo p. ekonómky. Vedia ako má vyzerať peračník správneho prváka. Pri kreslení oválov, kruhov a čiar sme trénovali naše rúčky a tie už dnes vedia písať veľké aj malé A aj I . V triede máme vždy veselo. Niekedy si zaspievame, zacvičíme, zatancujeme alebo sa premeníme na zvieratká z rozprávky a zahráme si divadielko. Medzi najobľúbenejšie chvíle patria tie, keď sa neučíme, ale hráme sa na školu. Našim šikovným prváčikom želáme, aby sa im v škole páčilo a hravo zvládli tri

     • Október - Mesiac úcty k starším

      Mesiac október je tradične mesiacom oslavy jesene života a pripomienkou úcty k všetkým starším ľuďom. Ani v tomto školskom roku žiaci z II. stupňa nezabudli na svojich starých rodičov a uctili si ich malým darčekom, ktorý vyrobili na hodine výtvarnej výchovy.

      „Láska nepozná starobu a srdce nepozná vrásky.“ Vážme si svojich starých rodičov, učme sa od nich a nezabúdajme na nich. Urobili pre nás veľa a zaslúžia si našu pozornosť, lásku a úctu.

     • SVETOVÝ TÝŽDEŇ VESMÍRU

      Svetový týždeň vesmíru je medzinárodný sviatok a oceňuje sa ním vklad, ktorý veda a technika, zaoberajúce sa kozmom, prinášajú pre zlepšenie života človeka.

      Aj žiaci 4. ročníka skúmajú na hodinách prírodovedy vesmír a objavujú, že Zem je planéta, ktorá obieha okolo najväčšej hviezdy- Slnka ,charakterizujú súhvezdie ako viditeľné usporiadanie hviezd do rozpoznateľného obrazca a diskutujú , prečo je dôležité zvážiť, aké podmienky by musela mať planéta na to, aby na nej človek prežil.

    • Plameň
     • Plameň

      Dňa 6.10 2023 sa v areáli našej školy konalo okresné kolo hasičskej súťaže žiakov - Plameň, ktorej sa zúčastnilo celkovo 16 družstiev z okresu Krupina. Našim žiakom sa darilo a družstvo chlapcov získalo 5.miesto a družstvo dievčat 2.miesto. Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme im za reprezentáciu školy a obce. Veľké poďakovanie patrí našim hasičom za pomoc pri organizácii a p.Subovi Oľovi a p.Brunauerovi Jankovi , ktorí ich dôkladne pripravovali na túto súťaž.

  • Zvonenia

   Streda 29. 11. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie