• Novinky

    • Európsky týždeň športu.
     • Európsky týždeň športu.

      Tak ako po minulé roky, aj tento rok sa koná už 8. ročník Európskeho týždňa športu , s cieľom nabádať ľudí k zdravšiemu a aktívnejšiemu životnému štýlu. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má motivovať k pohybu, nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok.

      Aj naša škola sa už po 7-krát zaregistrovala do tejto kampane ,pod názvom : Tancuje celá škola“. Opäť sa stávame súčasťou celoeurópskej kampane European School Sport Day, ktorá je oficiálne súčasťou Európskeho týždňa športu 2023.

     • Záchranári na 1.stupni

      Dnes žiakov 1.stupňa navštívili záchranári- rýchla zdravotná pomoc. Zvuk sirény zo sanitky, ktorý bolo počuť už z diaľky, všetkých žiakov prilákal von. Veľmi milí a šikovní záchranári im zodpovedali množstvo zvedavých otázok. Vysvetlili žiakom, ako môžu aj také malé deti prispieť k záchrane ľudského života. Spoločne si zopakovali dôležité telefónne čísla 155 a 112. Poukazovali a aj názorne predviedli pomôcky, ktoré vozia v sanitke a dovolili im do sanitky aj nastúpiť a poprezerať si ju z vnútra. Ich zaujímavé a pútavé rozprávanie sa všetkým žiakom veľmi páčilo a vieme, že práve takéto získavanie vedomostí majú najradšej.

     • Európsky deň jazykov na druhom stupni.

      Na druhom stupni si žiaci pripomenuli Európsky deň jazykov rozhlasovou reláciou, v podaní Laury Pálešovej. V triedach na hodine anglického jazyka diskutovali o tom, prečo je vôbec dôležité vedieť jazyky. Veľmi múdro hovorili o týchto dôvodoch. Či už je to keď cestujeme, hráme sa online hry, nakupujeme z inej krajiny, sledujeme film, chceme študovať na bilingválnom gymnáziu, a chceme získať dobrú prácu. Po vážnych debatách si žiaci zasúťažili v skupinách v aktivite, kde bolo treba dobre vedieť slovnú zásobu, ale mať aj teamového ducha. Všetci, menší aj väčší sa tejto úlohy zhostili bravúrne.

    • Európsky deň jazykov- 1. stupeň
     • Európsky deň jazykov- 1. stupeň

      "Viete, čo je to Európsky deň jazykov? - je to skvelý deň plný aktivít v oblasti jazykového vzdelávania." Naši prváci si dnes vyrobili detský pas, aby mohli letecky navštíviť susedné krajiny Slovenska, spoznali ich vlajky a naučali sa ako sa v ich jazykoch povie : dobrý deň, ahoj, ďakujem a áno. Druháci, tretiaci a štvrtáci si urobili kvíz o zaujímavostiach rôznych jazykov, diskutovali o krajinách, ktoré navštívili, ktoré sú pre ne zaujímavé a ktoré chcú spoznať. Vytvorili si projekty, v ktorých spomenuli kultúrne pamiatky, gastronómiu, menu a samozrejme nezabudli vytvoriť vlajky spomínaných štátov. Všetci dúfame, že tieto krajiny spoznáme bližšie.

     • Ochrana života a zdravia-účelové cvičenie

      V dňoch 21.9. a 22.9.2023 sa na našej škole konalo účelové cvičenie Ochrana človeka a zdravia. Zúčastnili sa ho žiaci II. Stupňa. Spoločne si zopakovali a utvrdili vedomosti z topografie, zdravotnej prípravy a civilnej ochrany. Po spoločnej teoretickej príprave, ktorú absolvovali vo štvrtok sa vybrali piatok ráno na branný pochod na Mačkáš, kde si precvičili praktické vedomosti. Aj tento rok ukázali, že boli dobre pripravení a zvládli toto cvičenie veľmi dobre. Vyhodnotenie praktickej a teoretickej časti: 3. miesto : Gabčanová Katka(5.roč.), Pechovská Vivien(5.roč.), Tóthová Viktória(5.roč.)

     • SVETOVÝ DEŇ VĎAČNOSTI

      Aj naši žiaci si pripomenuli Deň vďačnosti, ktorý sa oslavuje každoročne 21. septembra na celom svete.

      Každý z nás na tomto svete ma byť za čo vďačný. To, že žijeme nie je samozrejmosť. Aj to, že máme čo jesť a piť, že máme zdravie, že máme kde bývať, za slnko ktoré nám svieti, za kamarátov, za to, že máme možnosť chodiť do školy ..., za to všetko máme byť vďační.

    • Oznam vedenia školy
     • Oznam vedenia školy

      Vážení rodičia a priatelia školy!

      Srdečne Vás pozývame na celoškolské a triedne RZ, ktoré sa uskutoční dňa 13.09.2023 o 15.00 hod. v priestoroch HB školy. Po celoškolskom RZ budé prebehať triedne RZ. Tešíme sa na stretnutie s Vami. S pozdravom Mgr. Jeloková, RŠ

     • Slávnostné otvorenie šk.roka 2023/24

      Dňa 4. septembra 2023 sa po dvojmesačnom oddychu opäť otvorili brány školy.

      Na úvod už tradične zaznela štátna hymna a po nej sa nám prihovorili žiačky Katka Klimentová a Laura Pálešová v básňach o škole. Pani zástupkyňa PaedDr.Katarína Vasiľová srdečne privítala hostí - starostu obce HM Dalibora Tesárskeho, ako aj starostov spádových obcí Mgr.Maroša Školníka, Mgr.Andreu Hanuliakovú, Danku Šimkovú a Martinu Juráčovu, predsedu PD HM Ing.Andreja Jankuliaka a pedagogických a nepedagogických zamestnancov, žiakov i prítomných rodičov.

     • Slávnostné otvorenie školského roka

      ZAČIATOK ŠK.ROKA 2023/24

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Oznamujeme Vám, že slávnostné otvorenie nového školského roka 2023/2024 bude v pondelok 4. septembra 2023 o 8:00 hod.

      Žiaci sa v sprievode triednych učiteľov presunú do svojich tried, kde po slávnostnom otvorení nového školského roka budú mať krátke triednické hodiny.

     • Slávnostné ukončenie šk.roka 2022/23

      Vážení rodičia, milí žiaci, kolegovia!

      Letné prázdniny pre žiakov budú od 1. 7. 2023 do 1. 9. 2023

      Začiatok vyučovania po prázdninách - 4. september 2023 o 8.00 h - slávnostné otvorenie nového šk. roka 2023/24.

      Všetkým žiakom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme príjemný oddych, veľa slnečných dní počas prázdnin a dovolenky v nádeji pevného zdravia i viere, že sa uvidíme opäť v septembri!

     • Štvrtácka rozlúčka

      Po štyroch rokoch chodenia do školy nastal čas rozlúčiť sa s prvým stupňom. Štvrtáci si zaspomínali na neľahké začiatky v 1.ročníku. Slová vďaky dojali ich pani učiteľky. Čas ide rýchlo a už sú z nich skoro piataci. Na pirátskej párty sme si riadne zašantili, zatancovali a zabavili sa. Tak ako sa na pirátov patrí nechýbal ani ohňostroj, šampanské a veľa dobrého jedla, za ktoré ďakujeme štvrtáckym mamičkám.

     • Kúpalisko Dudinka

      Dnešný deň strávili žiaci 1.,2. a 4.ročníka na kúpalisku "Dudinka" v Dudinciach. Všetci dokázali, že sa vody neboja a po osviežení sa v sprche - ŠUP" do bazéna. Osmeľovali a zlepšovali sa v plávaní. S plávacími kolesami, s rukávnikmi a najsmelší aj bez sa vybláznili a vyšantili v príjemnej vode. Po kúpaní ich čakal chutný obedík - výborná šunková pizza. Deň si všetci užili a na veselé zážitky z bazéna budú ešte dlho spomínať.

     • Túlavé topánky na výlete

      Žiaci z krúžku Túlavé topánky ukončili svoju činnosť minivýletíkom za hľadaním pokladu do Dudiniec. Ako prvý poklad sme objavili v sile liečivej dudinskej vody. Druhým pokladom bola dávna história rímskych kúpeľov. Naše telá sme si precvičili v prírodnom fitku. Šťastie nám prialo a mali sme možnosť zažiť natáčanie relácie S úsmevom po Slovensku na Slnečnej lúke. Bolo aj foto so známym hokejistom a s jedným z učinkujúcich, ktorý si našiel čas a venoval nám svoj autogram. S úsmevom z Dudiniec sme odchádzali domov s nezabudnuteľnými zážitkami.

     • PLAVECKÝ VÝCVIK

      Krytá plaváreň v Hoteli Hviezda ožila devätnástymi žiakmi 3. a 6. ročníka , ktorí v dňoch 19.06.2023- 22.06.2023 absolvovali plavecký výcvik, ktorý prebiehal podľa schváleného výchovno – vzdelávacieho plánu . Prvý deň sme začali v 3. družstvách , ako plavci, plavci- stredné zručnosti a neplavci. Ďalšie dni na základe svojich plaveckých schopností sme mohli vyhodnotiť , že žiaci spravili v plávaní úžasné pokroky a tak sme sa venovali nácviku plaveckého štýlu, rôznym vodným aktivitám, nácviku dýchania a splývania. Posledný deň prebehla „Skúška plaveckej zdatnosti žiakov“ – ktorú všetci zvládli na výbornú.

     • Deň Hontu

      Keďže naša škola je zameraná na rozvoj regionálnej výchovy, snažíme sa o zachovanie ľudových tradícií a zvykov v regióne Hont. Na dnešnom Dni Hontu mal každý návštevník možnosť spoznať, koľko životnej múdrosti, dôvtipu, umeleckej zručnosti a pritom jednoduchosti je ukryté vo veciach dennej potreby našich predkov. Pomocou zážitkových aktivít sa dnes žiaci oboznámili s osobnosťami, históriou, geografiou, terminológiou, tradičnou kuchyňou, folklórom Hontu.Našim cieľom bolo pripomenúť si miestnu a regionálnu kultúru, aby sa nezabudlo na dedičstvo našich predkov.Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na dnešnom tematickom Dni Hontu. Verm, že sa všetkým dnešný deň páčil a užili si ho.

    • Preventívne aktivity na podporu duševného zdravia.
     • Preventívne aktivity na podporu duševného zdravia.

      Dňa 9.6.2023 sme ukončili celoročný cyklus preventívnych aktivít a besied , pri ktorých sme spolupracovali s CPP-Krupina a RÚVZ - Zvolen. Preventívne aktivity a besedy boli zamerané predovšetkým na podporu duševného zdravia a na aktuálne témy, ktoré trápia mladých ľudí. Aktivity absolvovali žiaci všetkých ročníkov a boli veľkým prínosom nielen pre žiakov, ale aj pre vyučujúcich, pretože prostredníctvom spätnej väzby a vyhodnotenia jednotlivých programov získali vyučujúci cenné informácie o svojich žiakoch. Veľké poďakovanie patrí Mgr. Mariane Važanovej z CPP v Krupine, ktorá programy a besedy pripravovala a viedla a Mgr. Ivete Gondášovej z Poradne zdravia - RÚVZ vo Zvolene, ktorá obohatila o aktivity vybrané programy. Tešíme sa na spoluprácu aj v ďaľšom školskom roku.

     • Oznam ŠJ

      V mesiaci jún sa do našej jedálne zakúpili nasledovné kuchynské zariadenia: termonádoba na nápoje a škrabka na zemiaky. Touto cestou sa chceme poďakovať zriaďovateľovi za zakúpenie škrabky na zemiaky do školskej jedálne v hodnote 879,30 €.

  • Zvonenia

   Streda 29. 11. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Spojená škola, Kostolná 18, Hontianske Moravce
   • +421455583946, 0908469788 Mgr. Michaela Jeloková, riaditeľka
   • 18, Hontianske Moravce 96271 96271 Hontianske Moravce Slovakia
   • 55745261
   • 2122068696
   • +421455583947, 0911202390 PaedDr. Katarína Vasiľová, zástupkyňa riaditeľa
   • +421455583948, Petronela Čerbová, vedúca jedálne
   • +421455589592 Ing. Anna Halajová, ekonómka
   • PhDr. Natália Habánová, špeciálny pedagóg
   • kariérová poradca: Mgr.Maroš Izák, maros.izak@gmail.com
   • 0911465768, Andrea Ľuptáková, ŠKD
   • 0911336055, Mgr. Petra Meňušová, MŠ
   • +421455583946
  • Prihlásenie